ORDIN nr. 238 din 17 aprilie 2001privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul apei grele
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 4 iunie 2001    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,având în vedere:- art. 5 alin. (5) şi pct. 5 din anexa nr. 2 din Legea privind protecţia muncii nr. 90/1996, republicată;- art. 3 lit. b) şi art. 14 lit. D pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;- Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 20 din 10 octombrie 2000,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul apei grele, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul apei grele sunt obligatorii pentru activităţile cu acest profil şi se difuzează celor interesaţi prin inspectoratele teritoriale de muncă şi prin alţi agenţi autorizaţi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian Sarbu-----------