RAPORT din 10 iulie 2024detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale - candidat independent Sălăgean Gheorghe-Viorel
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 10 iulie 2024  Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele candidatului independent: Sălăgean Gheorghe-ViorelTipul procesului electoral: alegerea autorităților administrației publice locale din 2024Data desfășurării procesului electoral: 9 iunie 2024În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat: consilier local
  Venituri electorale
  Circumscripția electoralăNumărul candidaților din circumscripția electoralăNumele și prenumele candidaților care au depus contribuții electoraleProveniența contribuțiilor electorale ale candidaților (venituri proprii, donații sau împrumuturi)Cuantumul total al contribuțiilor electorale ale candidaților provenite din venituri propriiCuantumul total al contribuțiilor electorale ale candidaților provenite din donațiiCuantumul total al contribuțiilor electorale ale candidaților provenite din împrumuturiCuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale virate în contul bancar județean sau al municipiului București
  Organizația județeană Satu Mare Sălăgean Gheorghe-Viorelvenituri proprii3.500,000,000,00 
  Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală3.500,00
  Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale0,00
  Cheltuieli electorale
  Circumscripția electorală/Nivelul centralCuantumul total al cheltuielilor pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisăCuantumul total al cheltuielilor pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală onlineCuantumul total al cheltuielilor pentru cercetări sociologiceCuantumul total al cheltuielilor pentru afișe electoraleCuantumul total al cheltuielilor pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipăriteCuantumul total al cheltuielilor pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuielilor de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiariCuantumul total al cheltuielilor pentru comisioane bancare
  Organizația județeană Satu Mare   178,50 3.000,00 
  Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central3.178,50
  ......
  Cuantumul total al veniturilor electorale3.500,00
  Cuantumul total al cheltuielilor electorale3.178,50
  Numele și prenumele mandatarului financiar coordonatorFarcaș Codruța Daniela Expert Contabil
  Semnătura mandatarului financiar coordonator 
  Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale19.06.2024
  ----