ORDIN nr. 1.553/2023/12/1.400/2024pentru aprobarea reglementării tehnice "Instrucțiuni tehnice pentru marcaje rutiere", indicativ AND 616-2022
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Nr. 1.553 din 18 august 2023
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 12 din 5 februarie 2024
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 1.400 din 20 mai 2024
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 10 iulie 2024  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare Ia serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor și infrastructurii, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, și ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnică „Instrucțiuni tehnice pentru marcaje rutiere“, indicativ AND 616-2022, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 60 de zile de la data publicării.
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
   +  ANEXĂREGLEMENTARE TEHNICĂ"Instrucțiuni tehnice pentru marcaje rutiere", indicativ AND 616-2022