ORDIN nr. 3.643 din 20 iunie 2024pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii și a riscurilor asociate acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 iulie 2024    Văzând Referatul de aprobare nr. 3.643R din 20.06.2024 al Direcției generale de sănătate publică și programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 5 lit. d) și i) și ale art. 24 lit. f) și g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii și a riscurilor asociate acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Structurile de la nivel central și local implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Alexandru Rafila
    București, 20 iunie 2024.Nr. 3.643.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii și a riscurilor asociate acestora