DECIZIE nr. 229 din 10 iulie 2024privind exercitarea atribuțiilor de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 iulie 2024  Având în vedere Cererea domnului Gheorghe-Florin Cârciu, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.073 din 5 iulie 2024,în temeiul art. 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 927/2021 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe-Florin Cârciu se eliberează, la cerere, din funcția de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.  +  Articolul 2Începând cu data prevăzută la art. 1, doamna Cristina-Lavinia Arnăutu, director, Direcția suport operațional, exercită atribuțiile secretarului de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni până la numirea conducătorului structurii, în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  București, 10 iulie 2024.Nr. 229.-----