ÎNCHEIERE din 29 iunie 2023referitoare la soluționarea recursului declarat de pârâtul Guvernul României prin Secretariatul General al Guvernului împotriva Sentinței civile nr. 1 din 4 ianuarie 2022 a Curții de Apel București - Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal și a Încheierii de ședință din 14 iulie 2022 privind îndreptarea erorii materiale
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE - SECȚIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 9 iulie 2024  Ședința publică de la 29 iunie 2023Dosar nr. 8.178/2/2021
  Președinte- X - judecător
  - X - judecător
  - X - judecător
  - X - magistrat-asistent
  Pe rol se află soluționarea recursului declarat de pârâtul Guvernul României prin Secretariatul General al Guvernului împotriva Sentinței civile nr. 1 din 4 ianuarie 2022 a Curții de Apel București - Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal și a Încheierii de ședință din 14 iulie 2022 privind îndreptarea erorii materiale, precum și a recursului formulat de pârâtul Comitetul Național pentru Situații de Urgență prin reprezentant legal Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne împotriva Sentinței civile nr. 1 din 4 ianuarie 2022 a Curții de Apel București - Secția a IX-a de contencios administrativ și fiscal.Dezbaterile și susținerile părților au avut loc în ședința publică din data de 22 iunie 2023, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 29 iunie 2023.
  ÎNALTA CURTE,
  având nevoie de timp pentru a delibera,în conformitate cu prevederile art. 396 alin. (1) din Codul de procedură civilă,
  DISPUNE:
  Amână pronunțarea la data de 13 iulie 2023.Pronunțată astăzi, 29 iunie 2023, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.
  Judecător,
  X
  Judecător,
  X
  Judecător,
  X
  Magistrat-asistent,
  X
  -------