ÎNCHEIERE din 14 iulie 2022referitoare la soluționarea cererii formulate de petentul X privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în minuta Sentinței civile nr. 1 din data de 4.01.2022
EMITENT
 • CURTEA DE APEL BUCUREȘTI SECȚIA A IX-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 9 iulie 2024  Ședința din camera de consiliu de la 14 iulie 2022Dosar nr. 8.178/2/2021Curtea constituită din:Președinte - X Grefier - XPe rol soluționarea cererii formulate de petentul X privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în minuta Sentinței civile nr. 1 din data de 4.01.2022, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 8.178/2/2021, privind cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul X și intervenientul X în contradictoriu cu pârâții Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, Guvernul României și Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția generală juridică, având ca obiect „ordonanță președințială“.Dezbaterile orale au avut loc în ședința publică din data de 9.03.2022, fiind consemnate în cuprinsul încheierii de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea cauzei pentru data de 23.03.2022, 6.04.2022, 20.04.2022, 4.05.2022, 18.05.2022, 31.05.2022, 14.06.2022, 29.06.2022, apoi la 14.07.2022, când a pronunțat prezenta încheiere,
  CURTEA,
  Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe în data de 4.02.2022, petentul X a solicitat îndreptarea erorilor materiale strecurate în minuta Sentinței civile nr. 1/4.01.2022, pronunțate în Dosarul nr. 8.178/2/2021, de către Curtea de Apel București - Secția a IX-a, în sensul de:– a se menționa în alineatul 16 al minutei că pârâții Guvernul României și C.N.S.U. au fost obligați la plata a câte unei sume de 10 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxă de timbru către intervenient, și nu către reclamant, cum din eroare s-a menționat;– a se menționa în alineatul 6 al minutei că ceea ce s-a respins a fost excepția puterii de lucru judecat, astfel cum a fost invocată de pârâtul C.N.S.U. și nu excepția autorității de lucru judecat.Analizând cererea, instanța constată:În ceea ce privește alineatul 16 al minutei, se reține că, într-adevăr, suma de 20 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată, constând în taxă de timbru, a fost solicitată de la pârâți (câte 10 lei fiecare), de către intervenientul accesoriu X (acesta fiind cel care a plătit această taxă - IV, 122-123), și nu de către reclamantul X (care a achitat o taxă de 70 de lei și care a fost acordată prin alineatul 14 al minutei).Ca atare, în baza art. 442 din noul Cod de procedură civilă, se impune îndreptarea erorii materiale strecurate în alineatul 16, în sensul menționării, ca beneficiar al cheltuielilor de judecată, a intervenientului, în locul reclamantului.În ceea ce privește alineatul 6 al minutei, se reține că, într-adevăr, în cuprinsul întâmpinării depuse la cererea modificatoare, pârâtul C.N.S.U. (IV, fila 2) a invocat excepția puterii de lucru judecat (provizorie) prin raportare la soluțiile pronunțate în alte dosare, ce au avut ca obiect anularea H.G. nr. 1.242/2021 și a H.C.N.S.U. nr. 112/2021 (în special, Dosarul nr. 6.757/2/2021, având ca reclamantă pe X).Instanța retine că, deși intitulata excepție a puterii de lucru judecat, din perspectiva terminologiei utilizate de art. 430-432 din noul Cod de procedură civilă, excepția invocată de C.N.S.U. are, în realitate, denumirea de excepție a autorității de lucru judecat, observându-se că art. 431 din noul Cod de procedură civilă subsumează acestei denumiri atât ipoteza introducerii unei acțiuni identice cu o acțiune soluționată anterior de instanță (aceleași părți, același obiect, aceeași cauză), cât și ipoteza introducerii unei acțiuni diferite, dar care are legătură cu o acțiune soluționată anterior (ipoteză evocată de pârâtul C.N.S.U.).În consecință, utilizarea în cuprinsul minutei a sintagmei „excepția autorității de lucru judecat“ nu constituie o eroare materială, ci consecința apelării la formularea Codului de procedură civilă.Ca atare, sub acest aspect, cererea de îndreptare a erorii materiale urmează a fi respinsă.
  PENTRU ACESTE MOTIVE,
  În numele legii,
  DISPUNE:
  Admite în parte cererea formulată de petentul X cu domiciliul în București, str. X, sectorul X, privind îndreptarea erorilor materiale strecurată în minuta Sentinței civile nr. 1 din data de 4.01.2022, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 8.178/2/2021, privind cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul X, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură în municipiul București, bd. X, sectorul X, și intervenientul X, cu domiciliul în București, str. X, sectorul X, împotriva pârâților Guvernul României, cu sediul în București, Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1, și Comitetul Național pentru Situații de Urgență, cu sediul în București, Piața Revoluției nr. 1A, sectorul 1. Îndreaptă eroarea materială strecurată în minuta Sentinței civile nr. 1/4.01.2022, pronunțată în Dosarul nr. 8.178/2/2021, de către Curtea de Apel București - Secția a IX-a, în sensul că în alineatul 16 al minutei se va menționa:Obligă pârâții Guvernul României și Comitetul Național pentru Situații de Urgență la plata către intervenient a câte unei sume de 10 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxă de timbru“, în loc de:Obligă pârâții Guvernul României și Comitetul Național pentru Situații de Urgență la plata către reclamant a câte unei sume de 10 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxă de timbru“, cum din eroare s-a menționat.Respinge în rest cererea de îndreptare a erorilor materiale, ca neîntemeiată.Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Curtea de Apel București, sub sancțiunea nulității.Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin intermediul grefei instanței, în condițiile art. 396 alin. (2) din noul Cod de procedură civilă, azi, 14.07.2022.
  Președinte,
  X
  Grefier,
  X
  -----