CIRCULARĂ nr. 29 din 5 iulie 2024privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 5 iulie 2024    Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României hotărăște:  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data de 8 iulie 2024, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României este de 6,75% pe an.
    Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 5 iulie 2024.Nr. 29.-----