HOTĂRÂRE nr. 756 din 4 iulie 2024privind stabilirea datei alegerilor pentru Președintele României din anul 2024
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 4 iulie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se stabilește ziua de duminică, 24 noiembrie 2024, ca dată a alegerilor pentru Președintele României din anul 2024.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10 septembrie 2024.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Toni Greblă
  București, 4 iulie 2024.Nr. 756.-----