HOTĂRÂRE nr. 755 din 4 iulie 2024privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2024
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 4 iulie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se stabilește ziua de duminică, 1 decembrie 2024, ca dată a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2024.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 2 septembrie 2024.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Toni Greblă
  București, 4 iulie 2024.Nr. 755.-----