HOTĂRÂRE nr. 400 din 19 aprilie 2001pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 16 mai 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 55 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă criteriile şi normele de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna aprilie 2001.────────── Notă *) Anexa se publică ulterior.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbu────────────