ORDIN nr. 20.852 din 19 iunie 2024privind modificarea Schemei de ajutor de stat "Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe", asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta 7, investiția 11, aprobată prin Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 20.690/2024
EMITENT
 • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 21 iunie 2024  Având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;– Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare;– Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de:– Avizul Consiliului Concurenței nr. RG/8.397 din 18.06.2024 referitor la proiectul de ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării privind aprobarea modificării Schemei de ajutor de stat „Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe“, asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta 7, investiția 11;– Referatul de aprobare nr. 751.871 din 18.06.2024 al proiectului de ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării privind aprobarea modificării Schemei de ajutor de stat „Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe“, asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta 7, investiția 11,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare,ministrul cercetării, inovării și digitalizării emite prezentul ordin.  +  Articolul ISchema de ajutor de stat „Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe“, asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta 7, investiția 11, aprobată prin Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 20.690/2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 și 394 bis din 26 aprilie 2024, se modifică după cum urmează:1. La articolul 13, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Având în vedere modul de prioritizare a investiției, numărul de localități regăsite în prioritatea 1, propuse a fi acoperite prin proiect, trebuie să aibă o pondere mai mare (peste 50%) decât numărul de localități regăsite în prioritatea 2, propuse a fi acoperite prin proiect, conform următorului tabel:
  ZonăJudețTotal localitățiPrioritatea 1 (Nu există rețele fixe/Există rețele fixe cu viteză < 30 Mbps)Prioritatea 2 (Există rețele fixe cu viteză de download 30-100 Mbps)Există acoperire cu tehnologie 5G (30.06.2023)Minim de localități de acoperit prin proiectValoarea maximă nerambursabilă totală acordată pe proiectValoarea maximă nerambursabilă totală acordată pe proiect
  Total Prioritatea 1NU Există acces la o rețea mobilă în tehnologie 4GExistă acces la o rețea mobilă în tehnologie 4GTotal Prioritatea 2NU Există acces la o rețea mobilă în tehnologie 4GExistă acces la o rețea mobilă în tehnologie 4G
  1AB293292928310101609.990.000,0049.633.317,00
  2HD157153414940401059.610.000,0047.745.363,00
  3CS88871861010909.300.000,0046.205.190,00
  MH32321310000
  TOTAL ZONA 312011921171010
  4TM36322304040909.300.000,0046.205.190,00
  AR24231221011
  BH21211200000
  SJ48420426060
  TOTAL ZONA 41291184114110111
  5SM21210210003909.300.000,0046.205.190,00
  MM15140141010
  CJ78721716061
  BN16150151010
  TOTAL ZONA 513012211218084
  6MS57552532021909.300.000,0046.205.190,00
  HR21192172020
  SV33280285051
  BT15151140000
  TOTAL ZONA 612611751129092
  7NT11110110000909.300.000,0046.205.190,00
  IS42022020
  VS46451441010
  BC7563162120122
  TOTAL ZONA 71361212119150152
  8VN46400406060909.300.000,0046.205.190,00
  GL88080000
  BZ47431424040
  BR32290293030
  TOTAL ZONA 81331201119130130
  9SB1111290000759.300.000,0046.205.190,00
  BV21011010
  CV76061010
  PH12121110000
  DB94045050
  AG54041010
  VL22210211010
  GJ66060000
  DJ24232211010
  OT11010000
  TR22020000
  TOTAL ZONA 910191586100100
  10CT38351343030659.300.000,0046.205.190,00
  TL28280280000
  CL13130130000
  IL108082020
  TOTAL ZONA 1089841835050
  TOTAL1414133734130377077994594.000.000,00467.020.200,00
  2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Adrian-Viorel Dragomir,
  secretar general
  București, 19 iunie 2024.Nr. 20.852.  +  ANEXĂANEXĂprivind modificarea Schemei de ajutor de stat "Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicațiiprin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe", asociatăPlanului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta 7, investiția 11, aprobată prin Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 20.690/2024