ORDIN nr. 2.264 din 20 iunie 2024pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.033/2024 privind prospectele operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii iunie 2024
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 21 iunie 2024  În temeiul:– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 6 alin. (2) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 318/2022, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare, și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor nr. 1.033/2024 privind prospectele operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii iunie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 10 iunie 2024, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1În vederea administrării riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale, se aprobă prospectul operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat în luna iunie 2024 în valoare nominală totală de 400 milioane lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. La anexă, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1În vederea administrării riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale în luna iunie 2024, Ministerul Finanțelor organizează operațiuni de preschimbare a titlurilor de stat după cum urmează:a) Elementele de identificare a seriilor de titluri de stat în circulație oferite spre preschimbare (etapa de răscumpărare):
  Tipul titlului de statSeria emisiunii (cod ISIN)Data licitațieiData decontării licitațieiData scadențeiValoarea nominală individuală (lei)Rata cuponului (%)Dobânda acumulată (lei/titlu)
  OSRO0TLVC1MCW412 iunie 202414 iunie 202425 noiembrie 20245.0003,70102,10
  OSRO1425DBN02912 iunie 202414 iunie 202424 februarie 20255.000 4,7572,03
  OSRO0TLVC1MCW426 iunie 202428 iunie 202425 noiembrie 20245.0003,70109,18
  OSRO1425DBN02926 iunie 202428 iunie 202424 februarie 20255.000 4,7581,11
  b) Elementele seriei de titluri de stat redeschise:
  Tipul titlului de statSeria emisiunii (cod ISIN)Data licitațieiData decontării licitațieiData scadențeiValoarea nominală individuală (lei)Valoarea totală indicativă (mil. lei)Dobânda acumulată (lei/titlu)Rata cuponului (%)
  OSRO3B41D8EX1412 iunie 202414 iunie 202425 iulie 20295.000 200215,33 4,85
  OSROXL7LT7QZ6626 iunie 202428 iunie 202429 aprilie 20305.000 20065,758,00
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor,
  Alin Marius Andrieș,
  secretar de stat
  București, 20 iunie 2024.Nr. 2.264.------