DECIZIE nr. 7 din 14 iunie 2024privind adoptarea Regulamentului electoral de organizare și desfășurare a alegerilor organelor de conducere și control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Medicilor din România pentru mandatul 2024-2028 și aprobarea componenței Comisiei Electorale Centrale
EMITENT
  • COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 21 iunie 2024    În temeiul art. 426, 429, 432, 438 și 442 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Colegiului Medicilor din România decide:  +  Articolul 1Se adoptă Regulamentul electoral de organizare și desfășurare a alegerilor organelor de conducere și control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Medicilor din România pentru mandatul 2024-2028, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2(1) Se aprobă componența Comisiei Electorale Centrale, după cum urmează:– dr. Aurelian-Emil Ranetti;– dr. Ciprian Andrei Coroleucă;– dr. Mihaela Boț;– dr. Nicoleta Mariana Berbec;– dr. Crenguța Lanba;– av. Nicoleta Tatiana Popescu;– Alexandru Svejinski;– membri supleanți:– dr. Matei Valentin;– consilier juridic Florentina Nemoianu.(2) Secretariatul tehnic al Comisiei Electorale Centrale va fi asigurat de consilier juridic Andreea-Bianca Bîrsan.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă toate deciziile anterioare referitoare la alegerea organelor de conducere și control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Medicilor din România.  +  Articolul 4Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Colegiului Medicilor din România,
    Daniel Coriu
    București, 14 iunie 2024.Nr. 7.  +  ANEXĂREGULAMENT ELECTORALde organizare și desfășurare a alegerilor organelorde conducere și control ale colegiilor teritoriale și aleColegiului Medicilor din România pentru mandatul2024 - 2028 și aprobarea componenței ComisieiElectorale Centrale