HOTĂRÂRE nr. 669 din 13 iunie 2024pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit", precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 960/2015
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 21 iunie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (8), art. 11 alin. (6) și art. 32 alin. (2) și (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 și 922 bis din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Numerele curente 804, 808, 809, 815, 816, 831, 842, 843, 846, 883, 884, 915 și 931 se modifică în sensul includerii în coridorul de expropriere a imobilelor de tipul construcțiilor și actualizării sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.2. Numerele curente 848, 859, 936 și 944 se modifică în sensul actualizării elementelor de identificare, includerii în coridorul de expropriere a imobilelor de tipul construcțiilor și actualizării sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.3. După numărul curent 1318 se introduce o nouă poziție, respectiv numărul curent 1318/1, după numărul curent 1319 se introduce o nouă poziție, respectiv numărul curent 1319/1, după numărul curent 1328 se introduce o nouă poziție, respectiv numărul curent 1328/1, pentru includerea în coridorul de expropriere a imobilelor de tipul construcțiilor și actualizarea sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IISe aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată prevăzute la art. I pct. 1, 2 și 3, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit“, situate pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 960/2015, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul III(1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 960/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru imobilele proprietate privată prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, cu suma totală de 332.632,00 lei.(2) Sumele individuale estimate de expropriator prevăzute la alin. (1) se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. I pct. 1, 2 și 3, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IV(1) Suma prevăzută la art. III se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei aprobat în anul 2024 prin Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, de la capitolul 81.01 „Combustibili și energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“.(2) Suma prevăzută la art. III alin. (1) se virează de către Ministerul Energiei într-un cont bancar deschis pe numele Societății Complexul Energetic Oltenia - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziția proprietarilor/deținătorilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 960/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vederea plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul VMinisterul Energiei, prin Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național prevăzut la art. II, modificat și completat conform art. I, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul VIAnexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 13 iunie 2024.Nr. 669.  +  ANEXĂ
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  la Hotărârea Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului
  și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor
  proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de
  utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea
  în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit“
  Nr. crt.JudețulUATNumele și prenumeleTarlauaParcelaCategoria de folosințăSuprafață totală (mp)Suprafață din coridor (mp)Valoare unitară (lei/mp)Suprafață (mp)Valoare (lei)Construcții de expropriat (suprafață desfășurată) (mp)Valoare despăgubiri construcții (lei)Valoare totală expropriere (lei)
  TerenReînființare plantație/ producție/ uzufruct/ masă lemnoasă + dif. de creștereTOTAL
  012345678910111213141516
  804GorjMătăsariDragotoiu Maria14417CC3.5428835,208834.591,600,004.591,60549,2418.639,0023.230,60
  808GorjMătăsariFotau Eugenia, Fotau Dumitru16466CC4374375,204372.272,400,002.272,40105,005.432,007.704,40
  809GorjMătăsariAnghelescu Constantin16482CC1.2671.2675,201.2676.588,400,006.588,40360,0014.602,0021.190,40
  815GorjMătăsariGorun V. Gheorghe16500CC1.0201.0205,201.0205.304,000,005.304,0070,0015.266,0020.570,00
  816GorjMătăsariGorun V. Gheorghe16502CC5495495,205492.854,800,002.854,80318,0016.106,0018.960,80
  831GorjMătăsariPleșan V. Vasile; Pleșan Gh. Vasile16538CC1.1401.1405,201.1405.928,005.928,00273,0420.696,0026.624,00
  842GorjMătăsariDosoniu Maria17590CC3513515,203511.825,200,001.825,20349,0014.718,0016.543,20
  843GorjMătăsariDosoniu Vasile17596CC9767375,207373.832,400,003.832,40127,007.896,0011.728,40
  846GorjMătăsariBalosu Nicolae17568CC8108105,208104.212,000,004.212,00293,0017.402,0021.614,00
  848GorjMătăsariDefunct Crangianu Tudor18603CC4304305,204302.236,002.236,00196,009.618,0011.854,00
  859GorjMătăsariDefuncți Croitoru Ion și Croitoru Vergina (moștenitor Bitu Gheorghita)19659CC9039035,209034.695,600,004.695,60558,0033.531,0038.226,60
  883GorjMătăsariDragotoiu Vasile21745CC1.1181.1185,201.1185.813,600,005.813,60365,0030.128,0035.941,60
  884GorjMătăsariDragotoiu Aristica21748CC9429425,209424.898,400,004.898,40216,0019.684,0024.582,40
  915GorjMătăsariMoștenitor Bibanu Grigore24836CC5005005,205002.600,000,002.600,00429,3724.616,0027.216,00
  931GorjMătăsariMarsu Grigore, Marsu Maria24777CC7567565,207563.931,200,003.931,20261,7625.793,0029.724,20
  936GorjMătăsariDragomir Marian, Dragomir Ionela Mariana25875CC3853855,203852.002,000,002.002,00166,3111.872,0013.874,00
  944GorjMătăsariMoștenitor defunct Băleanu D. Vasile25843CC7797795,207794.050,800,004.050,80276,2016.321,0020.371,80
  1318/1GorjMătăsariMerei Gheorghe15458, 459CC, A0,000,000,0081,468.728,008.728,00
  1319/1GorjMătăsariMerei Gheorghe16464CC0,000,000,00122,692.376,002.376,00
  1328/1GorjMătăsariFotău Elena, Deliu Adriana25880CC0,000,000,00222,9619.208,0019.208,00
  TOTAL13.007,0067.636,4067.636,405.340,03332.632,00400.268,40
  -----