ORDIN nr. 3.607 din 18 iunie 2024privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 21 iunie 2024  Văzând Referatul de aprobare nr. 3.607R din 18.06.2024 al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 și 683 bis din 25 iulie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare, prețurile prevăzute în anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 18 iunie 2024.Nr. 3.607.  +  ANEXĂ
  COMPLETĂRI
  ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2023
  pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor
  de uz uman, valabile în România, care pot fi
  utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere
  pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora,
  distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente
  pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații
  contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de
  sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene
  și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al
  prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România,
  a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
  – După poziția nr. 6697 se introduc 4 noi poziții, pozițiile nr. 6698-6701, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Semn/obsStareCodDenumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGr_atcStat_frmStat_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)ObservațiiValabilitate preț
  „6698NW70316001BCG VACCINEPULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ.0,05 mg/dozăCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAVACCIN BCGCutie cu 20 fiole cu pulb. pt. susp. inj. a câte 20 doze pt. copii sub 12 luni + cutie cu 20 fiole x 1 ml solv. pt. susp. inj.J07AN01MG840,00870,00986,45Cant. 444 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 2.06.2025.
  6699NW69520001ABRAXANE 5 mg/mlPULB. PT. DISPERSIE PERF.5 mg/mlALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAPACLITAXELUMCutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani)L01CD01MI1.291,161.321,161.478,21Autorizație pentru nevoi speciale nr. 909/2024 Cant. 27 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 28.05.2025.
  6700NW69520001ABRAXANE 5 mg/mlPULB. PT. DISPERSIE PERF.5 mg/mlALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAPACLITAXELUMCutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani)L01CD01MI1.291,161.321,161.478,21Autorizație pentru nevoi speciale nr. 911/2024Cant. 27 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 29.05.2025.
  6701NW69918001PEMAZYRE 13,5 mgCOMPR.13,5 mgALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAPEMIGATINIBUMCutie cu blist. x 14 compr. (4 ani)L01EN02MI29.991,6730.021,6732.761,77Autorizație pentru nevoi speciale nr. 910/2024Cant. 4 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 28.05.2025.“
  -------