HOTĂRÂRE nr. 651 din 13 iunie 2024pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 615/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, județul Mureș"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 21 iunie 2024  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 9 alin. (8), art. 11 alin. (6) și (6^1) și art. 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 67/2014 privind aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiții prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor și de mediu, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 615/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, județul Mureș“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 10 august 2015, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Miercurea Nirajului, Gălești, Păsăreni, Acățari, Crăciunești din județul Mureș, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. La articolul 3 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Contravaloarea sumei suplimentare de 296.738,90 lei rămase de alocat, aferentă despăgubirilor pentru toate imobilele proprietate privată aflate pe coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național «Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, județul Mureș», se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, capitolul 70.01 «Locuințe, servicii și dezvoltare publică», titlul 71 «Active nefinanciare», articolul 71.01 «Active fixe», în limita sumelor alocate cu această destinație.3. La anexa nr. 1 se modifică amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, județul Mureș“, potrivit anexei nr. 1*) la prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Administrația Națională „Apele Române“ - Administrația Bazinală de Apă Mureș, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planului de amplasament/ hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.4. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Violeta Mușat,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 13 iunie 2024.Nr. 651.  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 615/2015)
  LISTA
  tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere
  al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajări hidrotehnice
  în bazinul hidrografic Niraj, județul Mureș“ situate pe raza localităților
  Miercurea Nirajului, Gălești, Păsăreni, Acățari, Crăciunești din județul
  Mureș, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele
  individuale aferente despăgubirilor
  UAT MIERCUREA NIRAJULUI
  Nr crt.JudețulUnitatea administrativ-teritorialăNumele și prenumele proprietarului/ deținătorului terenuluiCategoria de folosințăExtravilan/ IntravilanTarlauaParcelaNr. cadastral, Nr. T.P./ Nr. carte funciarăSuprafața de expropriat (mp)Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010
  1MureșMiercurea NirajuluiToth Sandor (Toth Jozsef)ArabilIntravilanT55 P2003/8876,0014.454,00
  2MureșMiercurea NirajuluiAdorjani Adalbert, Adorjani Viktor, Erdos Rozalia, Cseh MihalyArabilIntravilanT56P2023/380.232,001.547,0025.525,50
  3MureșMiercurea NirajuluiToth JozsefArabilIntravilanT55P2003/855,00907,50
  4MureșMiercurea NirajuluiToth SandorArabilIntravilanT55P2003/779.054,0050.378,00247,004.075,50
  5MureșMiercurea NirajuluiToth SandorArabilIntravilanT55P2003/779.054,0050.377,00111,001.831,50
  6MureșMiercurea NirajuluiMuntean TiborArabilIntravilanT55P2003/779.054,0050.376,00102,001.683,00
  7MureșMiercurea NirajuluiBereczki Alexa, Bereczki IdaArabilExtravilanT55P2003/680.272,00283,001.556,50
  8MureșMiercurea NirajuluiBalogh KarolyArabilExtravilanT55P2003/579.048,00802,004.411,00
  9MureșMiercurea NirajuluiNema EmmaArabilExtravilanT55P2003/4317,001.743,50
  10MureșMiercurea NirajuluiLukacs LadislauArabilExtravilanT55P2003/380.363,00187,001.028,50
  11MureșMiercurea NirajuluiVarga Rozalia, Balogh Sandor, Jakab Sandor ArabilExtravilanT55P2003/280.360,00150,00825,00
  12MureșMiercurea NirajuluiSimon Estera (Novak Vilmos)ArabilExtravilanT55P2003/1/179.056,00955,005.252,50
  13MureșMiercurea NirajuluiNyiri AdalbertArabilExtravilanT55P12249,001.369,50
  14MureșMiercurea NirajuluiCsont IleanaArabilExtravilanT55P13303,001.666,50
  15MureșMiercurea NirajuluiSiklodi Janos (Csiszer Janos)ArabilExtravilanT55P1551,00280,50
  16MureșMiercurea NirajuluiBarabas Maria (Szocs Endre)ArabilExtravilanT54P164,0022,00
  17MureșMiercurea NirajuluiCsont IleanaArabilExtravilanT54P175,0027,50
  18MureșMiercurea NirajuluiPapp Janos, Papp RozaliaArabilExtravilanT54P1992/379.334,00105,00577,50
  19MureșMiercurea NirajuluiNovak JozsefArabilExtravilanT54P1992/479.484,00103,00566,50
  20MureșMiercurea NirajuluiRigmanyi IdaArabilExtravilanT54664,003.652,00
  21MureșMiercurea NirajuluiIszlai GezaArabilExtravilanT54287,001.578,50
  22MureșMiercurea NirajuluiBanyai Irina, Bereczki Sandor, Siklodi Sandor, Novak DesideriuArabilExtravilanT54P1992/779.543,00817,004.493,50
  23MureșMiercurea NirajuluiBereczki GavrilArabilExtravilanT54249,001.369,50
  24MureșMiercurea NirajuluiGyorgy Rozalia ArabilExtravilanT54P1992/1079.337,00132,00726,00
  25MureșMiercurea NirajuluiFulop VencelArabilExtravilanT54P1992/1180.296,0089,00489,50
  26MureșMiercurea NirajuluiNovak Arpad (Balogh Lehel)ArabilExtravilanT54P1992/1279.390,0083,00456,50
  27MureșMiercurea NirajuluiGiman Jozsef, Bereczki GavrilArabilExtravilanT5458,00319,00
  28MureșMiercurea NirajuluiFarkas GyulaArabilExtravilanT54P1992/1478.559,00114,00627,00
  29MureșMiercurea NirajuluiNyiri ElisabetaArabilExtravilanT54 P 1992/1588,00484,00
  30MureșMiercurea NirajuluiBereczki Chatarina, Moldovan SandorArabilExtravilanT54P1992/1679.389,0091,00500,50
  31MureșMiercurea NirajuluiBereczki Jeno, Bereczki Arpad, Kiss OlgaArabilExtravilanT54P1992/1878.786,0079,00434,50
  32MureșMiercurea NirajuluiVeress Francisc, Szasz Ilona, Botezan AnaArabilExtravilanT54P1992/1878.909,0050,00275,00
  33MureșMiercurea NirajuluiSiklodi Karoly (Balogh Lehel)ArabilExtravilanT5496,00528,00
  34MureșMiercurea NirajuluiNyiri Lajos, Balogh KarolyArabilExtravilanT54275,001.512,50
  35MureșMiercurea NirajuluiSiklosi Ida (Szocs Endre )ArabilExtravilanT54P1992/2378.905,00351,001.930,50
  36MureșMiercurea NirajuluiSiklodi ZoltanArabilExtravilanT54701,003.855,50
  37MureșMiercurea NirajuluiKacso LeventeArabilExtravilanT5450.702,005,0027,50
  38MureșMiercurea NirajuluiLukacs IstavnArabilExtravilanT5450.870,0011,0060,50
  39MureșMiercurea NirajuluiSiklodi Iosif, Siklodi ZoltanArabilExtravilanT5452.106,001,005,50
  40MureșMiercurea NirajuluiKacso Ildiko, Jakab SandorArabilExtravilanT5450.499,0017,0093,50
  41MureșMiercurea NirajuluiFejer FerenczArabilExtravilanT54P1988/1/180.226,00316,001.738,00
  42MureșMiercurea NirajuluiBerecki Chatarina, Moldovan SandorArabil, fâneațăExtravilanT54P39/3, 39/479.389,00623,003.426,50
  43MureșMiercurea NirajuluiFeher FerencArabilExtravilanT54791,004.350,50
  44MureșMiercurea NirajuluiMagyarosi EtelkaArabilExtravilanT4951.195,0026,00143,00
  45MureșMiercurea NirajuluiToth IosifArabilExtravilanT49226,001.243,00
  46MureșMiercurea NirajuluiFeher LadislauArabilExtravilanT49298,001.639,00
  47MureșMiercurea NirajuluiNagy BelaArabilExtravilanT49305,001.677,50
  48MureșMiercurea NirajuluiBiro AdolfArabilExtravilanT49213,001.171,50
  49MureșMiercurea NirajuluiSuko GyorgyArabilExtravilanT49146,00803,00
  50MureșMiercurea NirajuluiSuko OlgaArabilExtravilanT49312,001.716,00
  51MureșMiercurea NirajuluiSzilagyi S. (Toth Pal)ArabilExtravilanT535,0027,50
  52MureșMiercurea NirajuluiIszlai Lidia, Iszlai Geza, Szasz ZoltanArabilExtravilanT49513,002.821,50
  53MureșMiercurea NirajuluiNovak JozsefArabilExtravilanT49P1942/27/279.484,00434,002.387,00
  54MureșMiercurea NirajuluiNovak AntonArabilExtravilanT49P1942/27/179.465,00366,002.013,00
  55MureșMiercurea NirajuluiBalogh LehelArabilExtravilanT4918,0099,00
  56MureșMiercurea NirajuluiToth PeterArabilExtravilanT4998,00539,00
  57MureșMiercurea NirajuluiFeher AlbertArabilExtravilanT49P1943/180.081,0054,00297,00
  58MureșMiercurea NirajuluiNovak VimosArabilExtravilanT4960,00330,00
  59MureșMiercurea NirajuluiBaricz Ana (Adorean Endre)ArabilIntravilanT48P1928/1/179.299,00417,006.880,50
  60MureșMiercurea NirajuluiMagyarosi DionisieArabilIntravilanT48P1928/1/579.536,00457,007.540,50
  61MureșMiercurea NirajuluiGyorgy LadislauArabilIntravilanT48P1928/279.612,00120,001.980,00
  62MureșMiercurea NirajuluiKiss IrmaArabilIntravilanT48P1900/378.801,00162,002.673,00
  63MureșMiercurea NirajuluiFekete AlbertArabilIntravilanT48P1900/378.802,00311,005.131,50
  64MureșMiercurea NirajuluiTokes ElekArabilIntravilanT48P1900/179.133,0015,00247,50
  65MureșMiercurea NirajuluiMagyari Jozsef (Andrasi Peter)ArabilIntravilanT486,0099,00
  66MureșMiercurea NirajuluiMagyari Albert (Fabian Ferenc)ArabilIntravilanT4812,00198,00
  67MureșMiercurea NirajuluiFekete Joltan (Fabian Ferenc)ArabilIntravilanT4833,00544,50
  68MureșMiercurea NirajuluiBalasz JanosArabilIntravilanT4845,00742,50
  69MureșMiercurea NirajuluiMagyari Denes ArabilIntravilanT4813,00214,50
  70MureșMiercurea NirajuluiDemeter Klara (Ferencz Csaba)ArabilIntravilanT4839,00643,50
  71MureșMiercurea NirajuluiMagyari Denes (Kocsis Ferenc, Toth Pal, Magyari Sandor)ArabilIntravilanT4853,00874,50
  72MureșMiercurea NirajuluiKasa LudovicFâneațăIntravilanT48P1891/2/650.464,0099,001.633,50
  73MureșMiercurea NirajuluiSiklodi Ida (Kocsic Jozsef)ArabilIntravilanT48P1906/178.905,0061,001.006,50
  74MureșMiercurea NirajuluiFekete JozsefArabilIntravilanT4846,00759,00
  75MureșMiercurea NirajuluiNagy CsabaArabilIntravilanT4827,00445,50
  76MureșMiercurea NirajuluiBereczki ErnoArabilIntravilanT4830,00495,00
  77MureșMiercurea NirajuluiParohia Reformată Tâmpa (proprietate privată)ArabilIntravilanT4840,00660,00
  78MureșMiercurea NirajuluiBan JonosArabilIntravilanT4888,001.452,00
  79MureșMiercurea NirajuluiToth IosifArabilIntravilanT48P1906/980.073,00188,003.102,00
  80MureșMiercurea NirajuluiSiklodi Domokos (Feher Sandor)ArabilIntravilanT48P1925/1971,0016.021,50
  81MureșMiercurea NirajuluiMagyari IstavanArabilIntravilanT48P1925/1/3/379.079,00149,002.458,50
  82MureșMiercurea NirajuluiToth IstvanArabilIntravilanT48P1925/379.373,00127,002.095,50
  83MureșMiercurea NirajuluiFulop Albert, Gyory Ilona, Siman Erzsebet, Filep Roza, Ssasz ClaraArabilIntravilanT48P1925/479.539,00435,007.177,50
  84MureșMiercurea NirajuluiSiklodi IrmeArabilIntravilanT48P1925/580.153,00224,003.696,00
  85MureșMiercurea NirajuluiBereczki MartinArabilIntravilanT48P1925/680.180,00159,002.623,50
  86MureșMiercurea NirajuluiSiklozi KarolyArabilIntravilanT48P1925/7124,002.046,00
  87MureșMiercurea NirajuluiToth Iosif, Toth Stefan, Toth ArcadiuArabilIntravilanT48P1925/880.073,00135,002.227,50
  88MureșMiercurea NirajuluiNagy RozaliaArabilIntravilanT48P1925/978.806,00141,002.326,50
  89MureșMiercurea NirajuluiFulop Zsigmond, Rozina Ferenc ArabilIntravilanT48P1925/1179.240,00169,002.788,50
  90MureșMiercurea NirajuluiSimonfi SandorArabilIntravilanT48P1925/1178.691,00175,002.887,50
  91MureșMiercurea NirajuluiToth JozsefArabilIntravilanT48P1925/1280.060,00487,008.035,50
  92MureșMiercurea NirajuluiSzeredai Lajos, Szeredai Vincze ArabilIntravilanT48P1925/1380.156,00373,006.154,50
  93MureșMiercurea NirajuluiHejjas Roza ArabilIntravilanT48P1925/1478.604,00282,004.653,00
  94MureșMiercurea NirajuluiSzakacs Jozsef ArabilIntravilanT48P1925/1578.497,00279,004.603,50
  95MureșMiercurea NirajuluiFazakas Elisabeta ArabilIntravilanT48P1925/1679.403,00249,004.108,50
  96MureșMiercurea NirajuluiKaiser Vilmos, Turc Maria, Comnodean Zsuzsa, Foris Ilona, Kaizer Vilmos ArabilIntravilanT48P1925/1779.007,00378,006.237,00
  97MureșMiercurea NirajuluiSiklodi IdaArabilIntravilanT48P1925/1878.905,00782,0012.903,00
  98MureșMiercurea NirajuluiBalogh Regina, David RozaArabilIntravilanT48P1925/1978.509,00240,003.960,00
  99MureșMiercurea NirajuluiSimonfi Lilla, Simonfi JanosArabilIntravilanT48P1925/2078.805,00308,005.082,00
  100MureșMiercurea NirajuluiSimonfi Istavan, Szanto ElenaArabilIntravilanT48P1925/2178.406,00195,003.217,50
  101MureșMiercurea NirajuluiSimonfi DomokosArabilIntravilanT48P1925/2291,001.501,50
  102MureșMiercurea NirajuluiSimonfi ElzaArabilIntravilanT48P1925/2387,001.435,50
  103MureșMiercurea NirajuluiSimonfi Andras, Simonfi SandorArabilIntravilanT48P1925/2478.691,0096,001.584,00
  104MureșMiercurea NirajuluiDosa Laszlo, Dosa ColomanArabilIntravilanT48P1925/2578.395,00777,0012.820,50
  105MureșMiercurea NirajuluiKacso Klara ArabilIntravilanT48P1925/2765,001.072,50
  106MureșMiercurea NirajuluiSomodi Ferencz, Somodi Rozalia, Zolnai Ilona, Somodi IlonaArabilIntravilanT48P1925/2978.265,00132,002.178,00
  107MureșMiercurea NirajuluiRigmany BenjaminArabilIntravilanT48P1925/3179.491,00582,009.603,00
  108MureșMiercurea NirajuluiRigmany FerencArabilIntravilanT48P1925/33241,003.976,50
  109MureșMiercurea NirajuluiFulop Karoly (Magyari Ilona)ArabilIntravilanT48P1925/34161,002.656,50
  110MureșMiercurea NirajuluiIakab Iosif, Iakab EsteraArabilIntravilanT48P1925/3579.338,00117,001.930,50
  111MureșMiercurea NirajuluiFancsali FerenczArabilIntravilanT48P1925/36289,004.768,50
  112MureșMiercurea NirajuluiDemeter Klara ArabilIntravilanT48P1925/3879.160,00218,003.597,00
  113MureșMiercurea NirajuluiToth Lidia, Csont IosifArabilIntravilanT48P1925/3778.415,00193,003.184,50
  114MureșMiercurea NirajuluiFulop Zsigmond, Rozina Ferencz ArabilIntravilanT48P1925/3279.240,00109,001.798,50
  115MureșMiercurea NirajuluiSimonfi Andras, Simonfi SandorArabilIntravilanT48P1925/3978.691,00118,001.947,00
  116MureșMiercurea NirajuluiToth Aron, Nagy Rozalia ArabilIntravilanT48P1925/4078.806,00116,001.914,00
  117MureșMiercurea NirajuluiToth Arcadiu, Toth Istvan, Toth StefanArabilIntravilanT48P1925/4180.073,00114,001.881,00
  118MureșMiercurea NirajuluiToth Jozsef, Dosa Sandor ArabilIntravilanT48P1925/4280.060,00112,001.848,00
  119MureșMiercurea NirajuluiGyorgy Anna ArabilIntravilanT48P1925/43110,001.815,00
  120MureșMiercurea NirajuluiSimonfi Janos, Simonfi Lila ArabilIntravilanT48P1925/44/178.805,0054,00891,00
  121MureșMiercurea NirajuluiSzanto Elena, Simonfi Istvan ArabilIntravilanT48P1925/44/178.406,0053,00874,50
  122MureșMiercurea NirajuluiNyiri SandorArabilIntravilanT48P1925/4579,001.303,50
  123MureșMiercurea NirajuluiGergely Tibor, Gergely Zoltan ArabilIntravilanT4851.002,001,0016,50
  124MureșMiercurea NirajuluiSiklodi IdaArabilIntravilanT48P1920/178.905,0051.503,006,0099,00
  125MureșMiercurea NirajuluiKacso RozaliaArabilIntravilanT48P1915/2/178.266,001,0016,50
  126MureșMiercurea NirajuluiGyulai MariaArabilIntravilanT48P1915/380.077,00207,003.415,50
  127MureșMiercurea NirajuluiKacso Jozef ArabilIntravilanT48P1915/179.210,00552,009.108,00
  128MureșMiercurea NirajuluiKacso Jozsef ArabilIntravilanT48P1915/479.210,00395,006.517,50
  129MureșMiercurea NirajuluiFerenczi Istvan ArabilIntravilanT48P1915/578.666,00714,0011.781,00
  130MureșMiercurea NirajuluiBan IlonaArabilIntravilan53.253,0030,00495,00
  131MureșMiercurea NirajuluiKusztos BaltazarArabilIntravilan50.631,0020,00330,00
  132MureșMiercurea NirajuluiBaricz Anna (Adorjean Endre)ArabilExtravilan1927/125,00137,50
  UAT Gălești
  133MureșGăleștiFeier Ioan/Feier Ileana MonicaArabilExtravilan50.404,00230,00391,00
  134MureșGăleștiFeier Ioan/Feier MonicaArabilExtravilan50.405,0043,0073,10
  135MureșGăleștiSimon ZsuzsaArabilExtravilanP75,008,50
  136MureșGăleștiSimon GyulaArabilExtravilanP818,0030,60
  137MureșGăleștiZsigmond AlbertArabilExtravilanP915,0025,50
  138MureșGăleștiFekete LaszloArabilExtravilanP13200,00340,00
  139MureșGăleștiFekete GyulaArabilExtravilanP14307,00521,90
  140MureșGăleștiFekete ImreArabilExtravilanP15234,00397,80
  141MureșGăleștiKornya StefanArabilIntravilan50.772,0094,001.198,50
  142MureșGăleștiSimonfi ParaschivaCurți-construcțiiIntravilan10,00170,00
  143MureșGăleștiKelemen AlbertCurți- construcții - 450/ Arabil - 361Intravilan50.961,004,0068,00
  144MureșGăleștiKelemen Albert/ Kelemen Anna MariaArabilIntravilan50.685,001,0012,75
  145MureșGăleștiCsiki Zolna/Csiki Eniko/ Csiku ErnesteinArabilIntravilan50.686,0077,00981,75
  146MureșGăleștiCsiki Zolna/Csiki Eniko/ Csiku ErnesteinFâneațăIntravilan50.514,0091,001.160,25
  147MureșGăleștiZsigmond Karoly și IrmaCurți- construcții - 821/ Arabil - 480/ Arabil - 172/ Fâneață - 578Intravilan50.454,0093,001.581,00
  148MureșGăleștiToth Peter și KatalinArabil - 1200/ Fâneață - 900Intravilan50.265,006,0076,50
  149MureșGăleștiProprietar neidentificatCurți-construcțiiIntravilan31,00395,25
  150MureșGăleștiKacso MargaretaArabilIntravilan151,001.925,25
  151MureșGăleștiSugar SebastianCurți- construcții - 890/ Fâneață - 940/ Arabil - 270Intravilan50.432,00107,001.819,00
  152MureșGăleștiBardos SandorCurți- construcții - 864/ Fâneață - 1000Intravilan50.408,0011,00187,00
  153MureșGăleștiBardos SandorArabilIntravilan50.410,0037,00471,75
  154MureșGăleștiToth FerencLivadăIntravilan121,001.542,75
  155MureșGăleștiBustya FerencLivadăIntravilan33,00420,75
  156MureșGăleștiZsigmond LudovicLivadăIntravilan40,00510,00
  157MureșGăleștiNagy JolanLivadăIntravilan189,002.409,75
  158MureșGăleștiNagy AdalbertArabilIntravilan219,002.792,25
  159MureșGăleștiMarton SigismundArabilIntravilan217,002.766,75
  160MureșGăleștiCsiki LaszloLivadăIntravilan141,001.797,75
  161MureșGăleștiMarton MargytArabilIntravilan77,00981,75
  162MureșGăleștiMozes Istvan Csaba și Alexandra BrindusaArabilIntravilan50.441,0057,00726,75
  163MureșGăleștiMozes Istavn CsabaArabilIntravilan34,00433,50
  164MureșGăleștiCsiki IdaArabilIntravilan120,001.530,00
  165MureșGăleștiBartha IleanaArabilIntravilan50.090,0067,00854,25
  166MureșGăleștiAlesi ZsuzsanaArabilIntravilan50.672,004,0051,00
  167MureșGăleștiFekete SandorLivadăIntravilan231,002.945,25
  168MureșGăleștiKaracsony KarolyLivadăIntravilan70,00892,50
  169MureșGăleștiLazar VilmosLivadăIntravilan975,0012.431,25
  170MureșGăleștiFekete AlbertArabilExtravilan929,001.579,30
  171MureșGăleștiCsiki EndreArabilExtravilan102,00173,40
  172MureșGăleștiKis ZoltanArabilExtravilan2.379,004.044,30
  173MureșGăleștiNagy FerencCurți-construcțiiExtravilan648,001.101,60
  174MureșGăleștiPasztor IrenCurți-construcțiiExtravilan172,00292,40
  175MureșGăleștiLorinc EditArabilExtravilan127,00215,90
  176MureșGăleștiProprietar particularArabilExtravilan1,001,70
  177MureșGăleștiMarton RobertArabilExtravilan39,0066,30
  178MureșGăleștiMiklos MihalyArabilExtravilan131,00222,70
  179MureșGăleștiBerszi DominicArabilExtravilan148,00251,60
  180MureșGăleștiSzasz CsabaArabilExtravilan50.325,00323,00549,10
  181MureșGăleștiSzasz CsabaArabilExtravilan5,008,50
  182MureșGăleștiBadea Marius-FlorinLivadăExtravilan7,0012,60
  183MureșGăleștiProprietar neidentificatArabilExtravilan297,00504,90
  184MureșGăleștiZsigmond AdalbertArabilExtravilan296,00503,20
  185MureșGăleștiSoare MariaArabilExtravilan203,00345,10
  186MureșGăleștiDomo MargaretaArabilExtravilan302,00513,40
  187MureșGăleștiGall EmaArabilExtravilan50.151,00204,00346,80
  188MureșGăleștiMuntyan IleanaArabilExtravilan50.364,00220,00374,00
  189MureșGăleștiCsiki AnnaArabilExtravilan50.518,00124,00210,80
  190MureșGăleștiNagy Jakab LaszloArabilExtravilan50.866,00421,00715,70
  191MureșGăleștiCsiki LajosArabilExtravilan23,0039,10
  192MureșGăleștiProp. particularArabilExtravilan93,00158,10
  193MureșGăleștiCsorvasi JuluiannaArabilExtravilan132,00224,40
  194MureșGăleștiZsigmond KlaraArabilExtravilan23,0039,10
  195MureșGăleștiSztroja JanosArabilExtravilan47,0079,90
  196MureșGăleștiFekete GergelyArabilExtravilan115,00195,50
  197MureșGăleștiS.C. HAL-KAN - S.R.L.ArabilExtravilan1.340,002.278,00
  198MureșGăleștiTorok IstvanArabilExtravilan1.716,002.917,20
  199MureșGăleștiProprietar neidentificatArabilExtravilan4.593,007.808,10
  200MureșGăleștiNovak Hilda Hirtensia și Szoks KarolyArabilExtravilan51.204,00311,00528,70
  201MureșGăleștiNovak Hilda HortensiaArabilIntravilan50.989,0049,00624,75
  202MureșGăleștiIlyes Tamas și EmeseCurți-construcțiiIntravilan50.761,004.042,0068.714,00
  203MureșGăleștiNelson Clinton-DavidCurți-construcțiiIntravilan194,003.298,00
  204MureșGăleștiSzilgyi IosifCurți-construcțiiIntravilan544,009.248,00
  205MureșGăleștiProp. particularCurți-construcțiiIntravilan306,005.202,00
  206MureșGăleștiBerey Mozes/ArpadCurți-construcțiiIntravilan994,0016.898,00
  207MureșGăleștiTorok StefanCurți-construcțiiIntravilan126,002.142,00
  208MureșGăleștiAdorjani ArpadArabilIntravilan166,002.116,50
  209MureșGăleștiAdorjani ArpadArabilIntravilan128,001.632,00
  210MureșGăleștiAdorjani IrmaArabilIntravilan142,001.810,50
  211MureșGăleștiAdorjani JoszefArabilIntravilan136,001.734,00
  212MureșGăleștiToth ArpadArabilIntravilan72,00918,00
  213MureșGăleștiKovesdi Domokos (Kalman Csaba)ArabilIntravilan153,001.950,75
  214MureșGăleștiUjfalvi BenjaminArabilIntravilan119,001.517,25
  215MureșGăleștiAdorjani AlbertArabilIntravilan124,001.581,00
  216MureșGăleștiBorbely KarolyArabilIntravilan159,002.027,25
  217MureșGăleștiParohia Reformată (proprietate privată)ArabilIntravilan225,002.868,75
  218MureșGăleștiFekete IlonaArabilIntravilan150,001.912,50
  219MureșGăleștiFekete SanodrArabilIntravilan172,002.193,00
  220MureșGăleștiDebreczeni AtillaArabilIntravilan99,001.262,25
  221MureșGăleștiBustya LaszloArabilIntravilan201,002.562,75
  222MureșGăleștiBari IstvanArabilIntravilan185,002.358,75
  223MureșGăleștiDenes CarolArabilIntravilan220,002.805,00
  224MureșGăleștiBenke DensesArabilIntravilan210,002.677,50
  225MureșGăleștiKovacs AlbertArabilIntravilan278,003.544,50
  226MureșGăleștiNagy AlbertArabilIntravilan462,005.890,50
  227MureșGăleștiFekete AnnaArabilIntravilan143,001.823,25
  228MureșGăleștiNagy FerenecArabilIntravilan99,001.262,25
  229MureșGăleștiBari JenoArabilIntravilan128,001.632,00
  230MureșGăleștiNaky Etelka/JustinaArabilIntravilan113,001.440,75
  231MureșGăleștiBustya IrinaArabilIntravilan77,00981,75
  232MureșGăleștiTokes RozaliaArabilIntravilan87,001.109,25
  233MureșGăleștiDenes KarolyArabilIntravilan36,00459,00
  234MureșGăleștiToth JuliannaArabilIntravilan34,00433,50
  235MureșGăleștiBenke AlbertArabilIntravilan35,00446,25
  236MureșGăleștiBenke BertaArabilIntravilan209,002.664,75
  237MureșGăleștiAdorjani AlexandruArabilIntravilan338,004.309,50
  238MureșGăleștiUjfalvi BeniaminArabilIntravilan327,004.169,25
  239MureșGăleștiBustya IrenArabilIntravilan69,00879,75
  240MureșGăleștiSzoverfi JozsefArabilIntravilan143,001.823,25
  241MureșGăleștiJanosi JanosArabilIntravilan183,002.333,25
  242MureșGăleștiAdorjani ArpadArabilIntravilan252,003.213,00
  243MureșGăleștiToth JuliannaArabilIntravilan134,001.708,50
  244MureșGăleștiBenke AlbertArabilIntravilan514,006.553,50
  245MureșGăleștiProprietar neidentificatArabilIntravilan312,003.978,00
  246MureșGăleștiTakacs Benjamin/Zita EnikoArabilIntravilan50.664,00122,001.555,50
  247MureșGăleștiTakacs BenjaminArabilIntravilan50.378,001.184,0015.096,00
  248MureșGăleștiKuti BelaArabilIntravilan373,004.755,75
  249MureșGăleștiBukosi ZsigmondCurți-construcțiiIntravilan243,004.131,00
  250MureșGăleștiKalman Csaba și IrenCurți-construcțiiIntravilan50.204,0055,00935,00
  251MureșGăleștiToth IleanaCurți-construcțiiIntravilan137,002.329,00
  252MureșGăleștiBalogh KarolyCurți-construcțiiIntravilan357,006.069,00
  253MureșGăleștiBerei AlexandruCurți-construcțiiIntravilan239,004.063,00
  254MureșGăleștiKecskes FranciscArabilIntravilan275,003.506,25
  255MureșGăleștiBenke DenesArabilExtravilan1.928,003.277,60
  256MureșGăleștiKerestesy AlexandruArabilExtravilan328,00557,60
  257MureșGăleștiBenke DensesArabilExtravilan427,00725,90
  258MureșGăleștiTokacs BeniArabilExtravilan146,00248,20
  259MureșGăleștiCsiki ZsoltArabilExtravilan70,00119,00
  260MureșGăleștiTokacs BeniArabilExtravilan227,00385,90
  261MureșGăleștiProprietar neidentificatArabilExtravilan109,00185,30
  UAT Păsăreni
  262MureșPăsăreniTorok Iosif, Torok OlgaCurți- construcții - 1249/ Arabil - 951Intravilan5007227297,00
  263MureșPăsăreniRostas MatheArabilExtravilanB121B541919,70
  264MureșPăsăreniSimon RozaliaArabilExtravilanB35162275,40
  265MureșPăsăreniRostas MihalyArabilExtravilanB10A221375,70
  266MureșPăsăreniRostas MatheLivadăExtravilanB12B253455,40
  267MureșPăsăreniPalosi ZoltanCurți-construcțiiExtravilanP252C138234,60
  268MureșPăsăreniGyorfi ParaschivaCurți-construcțiiExtravilan135229,50
  269MureșPăsăreniPalosi EtelkaLivadăExtravilanP109324583,20
  270MureșPăsăreniMathe Alexandru, Mathe ReginaCurți-construcțiiIntravilanP109A38418,00
  271MureșPăsăreniMathe ReginaCurți-construcțiiIntravilanP109A921.012,00
  272MureșPăsăreniZajzon KarolyCurți-construcțiiIntravilanP109B1041.144,00
  273MureșPăsăreniMakkai ZefiCurți-construcțiiIntravilan2a/281962.156,00
  274MureșPăsăreniMeszaros Mozes, Meszaros Boglarka-KingaCurți-construcțiiIntravilan2a/14850743507431121.232,00
  275MureșPăsăreniOlah EmilArabilExtravilanB40443753,10
  276MureșPăsăreniMeszaros EugenArabilExtravilanB20213362,10
  277MureșPăsăreniSimon RozaliaLivadăExtravilanB35152273,60
  278MureșPăsăreniSimon MariaArabilExtravilanB16273464,10
  279MureșPăsăreniBarabas ViktorArabilExtravilan5695,20
  280MureșPăsăreniLaszlo MihalyArabilExtravilanB49126214,20
  281MureșPăsăreniBarabas IleanaArabilExtravilanB785144,50
  282MureșPăsăreniMakkai EllaArabilExtravilanP191139236,30
  283MureșPăsăreniMakszin AlexandruArabilExtravilanP156112190,40
  284MureșPăsăreniZajzon Jeni CălugăreniArabilExtravilan1525,50
  285MureșPăsăreniSimionescu LudovicArabilExtravilanB74192326,40
  286MureșPăsăreniFagarasi MihalyArabilExtravilanB645695,20
  287MureșPăsăreniFogarasi MatildaArabilExtravilanB4860102,00
  288MureșPăsăreniSuciu IoanArabilExtravilanP1715898,60
  289MureșPăsăreniCroitor AmaliaArabilExtravilan59100,30
  290MureșPăsăreniGellert MihailArabilExtravilan64108,80
  291MureșPăsăreniSimon MariaArabilExtravilanB3/31227385,90
  292MureșPăsăreniZajzon MartinArabilExtravilan2b/20135229,50
  293MureșPăsăreniUrgon Ferenc IstvanArabilExtravilan5041979134,30
  294MureșPăsăreniMakszin GergeyArabilExtravilanL 13/17147249,90
  295MureșPăsăreniMaxin AlbertArabilExtravilan3/55163277,10
  296MureșPăsăreniMaxin DenesArabilExtravilan2a/91123209,10
  297MureșPăsăreniRoman GyogyArabilIntravilan2a/147501691791.476,75
  298MureșPăsăreniRoman BelaArabilIntravilan3/982151.773,75
  299MureșPăsăreniMakkai BertaArabilIntravilan3/1081981.633,50
  300MureșPăsăreniVitus ZsigmondCurți-construcțiiIntravilan2a/11850205111,00
  301MureșPăsăreniBorcea MargitCurți-construcțiiIntravilan5020684924,00
  302MureșPăsăreniGaspar AndreiCurți-construcțiiIntravilan2b/412b/41911.001,00
  303MureșPăsăreniRoman AlbertCurți-construcțiiIntravilan2a/52a/586946,00
  304MureșPăsăreniKacso ViktorCurți-construcțiiIntravilan3/623/62506555065515165,00
  305MureșPăsăreniMakszin MihalyCurți-construcțiiIntravilan2a/652a/6565715,00
  306MureșPăsăreniMaxin GergelyCurți-construcțiiIntravilan9/949/9443473,00
  307MureșPăsăreniMaxin GergelyCurți-construcțiiIntravilan9/949/9437407,00
  308MureșPăsăreniBoer GizellaCurți-construcțiiIntravilan2a/1542a/15437407,00
  309MureșPăsăreniSzocs AgnetaLivadăIntravilan3/643/642712.235,75
  310MureșPăsăreniKulcsar ElisabetaLivadăIntravilan263/12263/121701.402,50
  311MureșPăsăreniSzigeti GheorgheLivadăIntravilan2b/182b/181611.328,25
  312MureșPăsăreniBari IstvanArabilIntravilan2b/222b/221961.617,00
  313MureșPăsăreniZajzon KarolyCurți-construcțiiIntravilan2a/232a/2357627,00
  314MureșPăsăreniZajzon JanosLivadăIntravilan2a/1342a/13414115,50
  315MureșPăsăreniBari Mihaly, Bari IbolyaCc/A/V/FIntravilan5017948528,00
  316MureșPăsăreniPalosi AlexandruCurți- construcții - 2000/ Arabil - 9000/V-200IntravilanP135P135500961902.090,00
  317MureșPăsăreniBarath IstvanCurți-construcțiiIntravilan2a/972a/974104.510,00
  318MureșPăsăreniSzoverfi Amalia Makkai DionisieCurți-construcțiiIntravilanL12b/11L12b/115125.632,00
  319MureșPăsăreniBukur ErzsebetCurți-construcțiiIntravilan5030846506,00
  320MureșPăsăreniSzoverfi DeszoCurți-construcțiiIntravilan2a/182a/1876836,00
  321MureșPăsăreniNaznan PoliLivadăIntravilan3/1243/1241461.204,50
  322MureșPăsăreniNaznan Mihaly Naznan GabriellaLivadăIntravilan2a/1152a/1151691.394,25
  323MureșPăsăreniLaszlo Sandor, Laszlo SzuzsannaCurți-construcțiiIntravilan503982843.124,00
  324MureșPăsăreniAsociația pentru îngrijirea bătrânilor DiakonosCurți-construcțiiIntravilan4/364/36503972292.519,00
  325MureșPăsăreniPop Maria, Pop Dinel IoanArabilIntravilan2a/122a/12504024353.588,75
  326MureșPăsăreniPop MariaCurți-construcțiiIntravilan2a/122a/12503541.22013.420,00
  327MureșPăsăreniPop MariaCurți-construcțiiIntravilan3/543/54503551621.782,00
  328MureșPăsăreniBukur AttilaCurți-construcțiiIntravilan3/1303/13050671911.001,00
  329MureșPăsăreniGombos MartonCurți-construcțiiIntravilan3/203/201471.617,00
  330MureșPăsăreniPecsi IrenCurți-construcțiiIntravilan2a/242a/2494210.362,00
  331MureșPăsăreniBari DomokosCurți-construcțiiIntravilan3/1743/1741011.111,00
  332MureșPăsăreniBukur JozsefCurți-construcțiiIntravilan2b/472b/4736396,00
  333MureșPăsăreniNaznan Sandor, Naznan IldikoArabilExtravilan5066361103,70
  334MureșPăsăreniBari LujzaArabilExtravilanP72P721.0171.728,90
  335MureșPăsăreniNagy MihalyArabilExtravilanP309P3098581.458,60
  336MureșPăsăreniCsiki RozaliaArabilExtravilan8101.377,00
  337MureșPăsăreniPecsi BarnaArabilExtravilanP7488149,60
  338MureșPăsăreniMakkai ElemerArabilExtravilanP132364618,80
  339MureșPăsăreniPecsi DionisieArabilExtravilanP74302513,40
  340MureșPăsăreniCsiki GyorgyArabilExtravilanP317111188,70
  341MureșPăsăreniPaniti FerencArabilExtravilanP13A250425,00
  342MureșPăsăreniCsiki SavetaArabilExtravilanP24167283,90
  343MureșPăsăreniCsiki ElisabetaArabilExtravilanP224199338,30
  344MureșPăsăreniCsiki AlexandruArabilExtravilanP432.9404.998,00
  345MureșPăsăreniSzoverfi StefanArabilExtravilanP129121205,70
  346MureșPăsăreniGombos RavecaArabilExtravilanP171284482,80
  347MureșPăsăreniKacso GaborArabilExtravilanP33344584,80
  348MureșPăsăreniCsiki MargaretaArabilExtravilanP113137232,90
  349MureșPăsăreniLaszlo IstvanArabilExtravilanP55125212,50
  350MureșPăsăreniPap LadislauArabilExtravilan3762,90
  351MureșPăsăreniPop IrenArabilExtravilanP1811525,50
  352MureșPăsăreniBari LujzaArabilExtravilanP721.3262.254,20
  353MureșPăsăreniKerekes MaritArabilExtravilanP1013152,70
  354MureșPăsăreniMonai GyongyikeArabilExtravilan113192,10
  355MureșPăsăreniFam TorokArabilExtravilan1.6592.820,30
  356MureșPăsăreniGal IosifArabilExtravilanP20B6511.106,70
  357MureșPăsăreniMakkai JenoArabilExtravilan397674,90
  358MureșPăsăreniNaznan JenoArabilExtravilan282479,40
  359MureșPăsăreniOrosz Robert LudovicArabilExtravilanP315283481,10
  360MureșPăsăreniTurbak ZoltanArabilExtravilanP19235399,50
  361MureșPăsăreniSzoverfi LajosArabilExtravilanP130454771,80
  362MureșPăsăreniGombos MozesArabilExtravilanP286192326,40
  363MureșPăsăreniKirizsan L. MargaretaCurți-construcțiiIntravilan500456266.886,00
  364MureșPăsăreniMathe IstvanArabilExtravilan1.4662.492,20
  365MureșPăsăreniPoapp MargaretaArabilExtravilanP199197334,90
  366MureșPăsăreniBari PeterArabilExtravilanP259241.570,80
  367MureșPăsăreniSzocs IoanArabilExtravilanP55921.006,40
  368MureșPăsăreniSimionescu IoanArabilExtravilan9991.698,30
  369MureșPăsăreniSzocs EmilArabilExtravilan1.9043.236,80
  370MureșPăsăreniMakkai DionisieArabilExtravilanP283284482,80
  371MureșPăsăreniSzoverfi LajosArabilExtravilan134227,80
  372MureșPăsăreniHorvath CsabaArabilExtravilan193328,10
  373MureșPăsăreniSzoverfi KarolinaArabilExtravilan122207,40
  374MureșPăsăreniBuzasi ErnestArabilExtravilan87147,90
  375MureșPăsăreniAlbert MargitArabilExtravilanP9192156,40
  376MureșPăsăreniSzocs DionisieArabilExtravilanP94173294,10
  377MureșPăsăreniMatyus GizellaArabilExtravilan410697,00
  378MureșPăsăreniMakkai ZoltanArabilExtravilan7311.242,70
  379MureșPăsăreniMakkai AladorArabilExtravilan255433,50
  380MureșPăsăreniMakkai IstvanArabilExtravilan250425,00
  381MureșPăsăreniBari SusanaArabilExtravilanP312155263,50
  382MureșPăsăreniKacso IstavnArabilExtravilanP95256435,20
  383MureșPăsăreniKacso TiborArabilExtravilanP96247419,90
  384MureșPăsăreniDombri IrenArabilExtravilan483821,10
  385MureșPăsăreniMakkai GheorgheArabilExtravilanP225505858,50
  386MureșPăsăreniMakkai MartonArabilExtravilanP13449763,30
  387MureșPăsăreniSzocs DionisieArabilExtravilanP91385654,50
  388MureșPăsăreniVitus ElenaArabilExtravilanP886561.115,20
  389MureșPăsăreniBari SusanaArabilExtravilanP312397674,90
  390MureșPăsăreniOla CarolArabilExtravilanB1165280,50
  391MureșPăsăreniBari PiroskaArabilExtravilanP260126214,20
  392MureșPăsăreniKrizsan JenoArabilExtravilan81137,70
  393MureșPăsăreniFejer AndorCurți-construcțiiIntravilan5049526286,00
  394MureșPăsăreniNaznan IrenArabilExtravilan59100,30
  395MureșPăsăreniGombos CarolArabilExtravilanP17126214,20
  396MureșPăsăreniPecsi DionisieArabilExtravilanP74113192,10
  397MureșPăsăreniGombos MartinArabilExtravilanP2695390,10
  398MureșPăsăreniMakkai LajosArabilExtravilanP41105178,50
  399MureșPăsăreniPanti FerencArabilExtravilanP13A4474,80
  400MureșPăsăreniBako PiroskaArabilExtravilanP28761103,70
  401MureșPăsăreniMakkai JenoArabilExtravilanP28464108,80
  402MureșPăsăreniMolnar LaszloArabilExtravilan87147,90
  403MureșPăsăreniCsiki GyorgyArabilExtravilanP31563107,10
  404MureșPăsăreniSiko MartonArabilExtravilan62105,40
  405MureșPăsăreniMakkai LorandArabilExtravilanP78167283,90
  406MureșPăsăreniSzoverfi MargaretaArabilExtravilan2135,70
  407MureșPăsăreniVitus MargaretaArabilExtravilan60102,00
  408MureșPăsăreniSzoverfi BertaArabilExtravilan59100,30
  409MureșPăsăreniSzoverfi IleanaArabilExtravilan5288,40
  410MureșPăsăreniCsiki AlexandruCurți-construcțiiIntravilan2a/212943.234,00
  411MureșPăsăreniSzoverfi DomokosCurți-construcțiiIntravilan2a/251121.232,00
  412MureșPăsăreniSzoverfi KarolyCurți-construcțiiIntravilan2b/126036.633,00
  413MureșPăsăreniTaszo AlbertCurți-construcțiiIntravilan2a/12062682,00
  414MureșPăsăreniPalko JuliannaCurți-construcțiiIntravilan2a/22555,00
  415MureșPăsăreniGambos JenoCurți-construcțiiIntravilan263/9222,00
  416MureșPăsăreniGombos IstvanCurți-construcțiiIntravilan263/8111,00
  417MureșPăsăreniMoldovan AlexanduCurți-construcțiiIntravilan2a/124111,00
  418MureșPăsăreniProprietar neidentificatCurți-construcțiiIntravilan21231,00
  419MureșPăsăreniCsiki EmmaCurți-construcțiiIntravilan2a/10270770,00
  420MureșPăsăreniToth MihalyCurți-construcțiiIntravilan44484,00
  421MureșPăsăreniSimionescu AlexandruCurți-construcțiiIntravilan3/2662682,00
  422MureșPăsăreniBarabas IleanaCurți-construcțiiIntravilanB71001.100,00
  423MureșPăsăreniDaszkei JulianaCurți-construcțiiIntravilanB21051.155,00
  424MureșPăsăreniOlah LajosCurți-construcțiiIntravilanB2463693,00
  425MureșPăsăreniSzoverfi FerencCurți-construcțiiExtravilanP11080136,00
  426MureșPăsăreniFogarosi MatildCurți-construcțiiExtravilanB48293498,10
  427MureșPăsăreniOlah GeorgeCurți-construcțiiExtravilanB43194329,80
  428MureșPăsăreniSimionescu MagdalenaCurți-construcțiiExtravilanB1186146,20
  429MureșPăsăreniRostas RupiArabilExtravilanB10A137232,90
  430MureșPăsăreniMacelar EugenArabilExtravilanB209331.586,10
  431MureșPăsăreniSimionescu IoanArabilExtravilan73124,10
  432MureșPăsăreniOlah IrmaArabilExtravilanB7786146,20
  433MureșPăsăreniOlah DionisieArabilExtravilanB12949,30
  434MureșPăsăreniOlah GeorgeArabilExtravilanB434678,20
  435MureșPăsăreniOlah EmilArabilExtravilanB40281477,70
  436MureșPăsăreniSimionescu MagdalenaArabilExtravilanB1180136,00
  437MureșPăsăreniOlah IrmaArabilExtravilanB473762,90
  438MureșPăsăreniBarabos lleanaArabilExtravilanB75695,20
  439MureșPăsăreniSimon ParaschivaArabilExtravilanB5375127,50
  440MureșPăsăreniOla DionisieArabilExtravilanB234779,90
  441MureșPăsăreniOlah MaritaArabilExtravilanB5066112,20
  442MureșPăsăreniOlariu DominicArabilExtravilanB513457,80
  443MureșPăsăreniMeszaros EugenArabilExtravilanB204068,00
  444MureșPăsăreniBarabos RozaArabilExtravilanB141932,30
  445MureșPăsăreniDaszkel JulianaArabilExtravilanB262105,40
  446MureșPăsăreniOlariu IrinaArabilExtravilan91154,70
  447MureșPăsăreniProprietar neidentificatCurți-construcțiiIntravilan6717.381,00
  448MureșPăsăreniMathe IstvanCurți-construcțiiIntravilan263/16222,00
  449MureșPăsăreniFarkas PiroskaCurți-construcțiiIntravilan2b/6959649,00
  450MureșPăsăreniBukur JozsefCurți-construcțiiIntravilan2b/2660660,00
  UAT Acățari
  451MureșAcățariParohia Ortodoxă Murgești (proprietate privată)ArabilExtravilan156062/ 23.04.09573/3280,00700,00
  452MureșAcățariFarkas Emese/Kakucs IstvanArabilExtravilan1381/04.02.02573/1880,002.200,00
  453MureșAcățariLaszlo ArpadArabilExtravilan133,00332,50
  454MureșAcățariNaodri GyorgyArabilExtravilan582836,002.090,00
  455MureșAcățariBereki FerenczArabilExtravilan582/4748,001.870,00
  456MureșAcățariMoreh SanyiArabilExtravilan981/14.10.97582/51.422,003.555,00
  457MureșAcățariLaszlo ErzsbetArabilExtravilan1416/2002585/4304,00760,00
  458MureșAcățariMoreh Viktor - decedatArabilExtravilan585/3286,00715,00
  459MureșAcățariKakus Istvan-EmeseArabilExtravilan1701/2002585/2711,001.777,50
  460MureșAcățariImreh IstvanArabilExtravilan585/1896,002.240,00
  461MureșAcățariMoreh LenkeArabilExtravilan1412/24.04.02587/5267,00667,50
  462MureșAcățariMoreh LenkeArabilExtravilan