RECTIFICARE nr. 565 din 23 mai 2024referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 565/2024
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 19 iunie 2024    În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 565/2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 27 mai 2024 (cu referire la anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013), se fac următoarele rectificări: – în loc de:Fig. 3.17. - Emblemă coifurăse va citi:Fig. 3.17. - Emblemă coifură– în loc de:Fig. 3.19. a - Modelul legitimației de controlse va citi:Fig. 3.19. a - Modelul legitimației de control– în loc de:Fig. 3.19. b - Modelul legitimației de serviciuse va citi:Fig. 3.19. b - Modelul legitimației de serviciu– în loc de:Fig. 3.20. - Modelul emblemei aplicabile pe mâneca stângă a articolelor de echipamentse va citi:Fig. 3.20. - Modelul emblemei aplicabile pe mâneca stângă a articolelor de echipament-----