HOTĂRÂRE nr. 665 din 13 iunie 2024privind actualizarea valorii de inventar, a adresei poștale, a denumirii și a descrierii tehnice ale bunului imobil cu nr. MF 35516, din domeniul public al statului, aflat în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 19 iunie 2024  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, a adresei poștale, a denumirii și a descrierii tehnice ale bunului imobil cu nr. MF 35516, din domeniul public al statului, aflat în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Alexandru Nicolae Bociu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 13 iunie 2024.Nr. 665.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil cu nr. MF35516 din domeniul public al statului, pentru care se actualizează valoarea de inventar,
  în urma reevaluării, adresa, denumirea și descrierea tehnică
  Nr. crt.AdministratorDenumire/CUINr. MFCodul de clasificareDenumireaAdresaValoarea de inventar actualizată (lei)Caracteristicile tehnice
  1Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar - 4267214355168.28.03I.C.P.B.M.U.V. - clădire laborator + anexeStr. Dudului nr. 39, sectorul 6, BucureștiC1 - 10.561.715C2 - 7.857.756C3 - 125.791C4 - 19.379C5 - 48.606T - 3.681.089Total - 22.294.336C1 - Laborator corp A, s. construită la sol = 1.160 mp, s. construită desfășurată = 5.365 mp, suprafața utilă = 3.628,6 mp, suprafață totală = 3.863,80 mp, regim de înălțime - S + P + 3E, situația juridică - cu acte, nr. topografic = 210761 - C1 C2 - Laborator corp B, s. construită la sol = 1.002 mp, s. construită desfășurată = 4.008 mp, suprafață utilă = 2.931,2 m, suprafață totală = 3.459,30 mp, regim de înălțime - S + P + 2E, situația juridică - cu acte, nr. topografic = 210761 - C2 C3 - Construcție anexă, s. construită la sol = 121 mp, s. construită desfășurată = 121 mp, regim de înălțime - P, situația juridică - cu acte, nr. topografic = 210761 - C3 C4 - Construcție anexă, cabină portar, s. construită la sol = 12 mp, s. construită desfășurată = 12 mp, regim de înălțime - P, situația juridică - cu acte, nr. topografic = 210761 - C4C5 - Construcție anexă, s. construită la sol = 83 mp, s. construită desfășurată = 83 mp, regim de înălțime - P, situația juridică - cu acte, nr. topografic = 210761 - C5Teren = 7.563 mp, teren îngrădit, categoria de folosință - curți-construcții, nr. topografic 210761; CF - 210761 București, sectorul 6
  ----