ORDIN nr. 3.833 din 22 februarie 2024privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 11 iunie 2024  Având în vedere prevederile:– Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu modificările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.175/2015 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015, începând cu anul 2015-2016; – Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 16 din 14.12.2023; – Referatului de aprobare nr. 14.011 din 18.12.2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, pentru nivelul de învățământ „liceal“, în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Târgu Jiu, cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza nr. 23, municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, pentru nivelul de învățământ „liceal“, filiera „vocațională“, profilul „teologic“, calificarea profesională „ghid turism religios“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență (zi)“, începând cu anul școlar 2024-2025.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept public, parte a sistemului național de învățământ, beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Personalul didactic și personalul administrativ din unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, angajat conform prevederilor legii pentru formațiunile de studiu școlarizate conform dispozițiilor art. 1, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar de stat acreditată Liceul Teologic Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj.  +  Articolul 4Capacitatea maximă de școlarizare este de 28 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 14 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 14 formațiuni de studiu/schimbul 2).  +  Articolul 5Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar de stat menționată la art. 1 are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2028-2029.  +  Articolul 7Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Gorj duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 22 februarie 2024.Nr. 3.833.------