HOTĂRÂRE nr. 598 din 6 iunie 2024pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 6 iunie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu data de 1 iulie 2024, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include indemnizații, sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.700 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 168,000 ore pe lună, reprezentând 22,024 lei/oră.  +  Articolul 2La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 septembrie 2023, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  p. Ministrul finanțelor,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 6 iunie 2024.Nr. 598.-----