CONDIȚII din 14 iunie 2023de autorizare sanitară și de dotare minimă obligatorie a cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 26 iunie 2023    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.992 din 14 iunie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 26 iunie 2023.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 În vederea autorizării sanitare, cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de: tehnică dentară; fizioterapie; sociologie; psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială; logopedie; optică-optometrie; protezare-ortezare; protezare auditivă, audiologie, terapie vocală; nutriție și dietetică respectă prevederile art. 6 alin. (1) din anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la amplasarea cabinetului și trebuie să îndeplinească următoarele condiții: (la 27-03-2024, Partea introductivă a Articolului 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 17. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 ) a) acces la electricitate, apă potabilă și instalații pentru colectarea și evacuarea corespunzătoare a apelor uzate;b) dotarea cu următoarele materiale sanitare:1. dispenser de săpun lichid, dispenser pentru dezinfecția mâinilor și dispenser pentru prosoape de hârtie, montate la fiecare lavoar;2. materiale și produse de întreținere și curățare, utilizându-se echipamente profesionale de curățenie, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Condiții specifice de autorizare sanitară și dotare minimă obligatorie a cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical  +  Articolul 2(1) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de tehnică dentară trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice de autorizare sanitară:a) asigurarea spațiului de lucru, minimum două încăperi;b) asigurarea spațiului pentru vestiar și grup sanitar pentru personal, prevăzut cu lavoar și vas WC;c) asigurarea spațiului pentru depozitarea temporară a deșeurilor rezultate din activitățile de tehnică dentară, precum și a condițiilor de eliminare a acestora;d) asigurarea spațiului destinat depozitării și prelucrării sanitare a materialelor și a ustensilelor de curățenie, cu asigurarea unui lavoar cu apă curentă rece și caldă;e) asigurarea ventilării naturale și/sau mecanice a spațiului de lucru.(2) Condițiile de dotare minimă obligatorie pentru cabinetele de tehnică dentară sunt adaptate serviciilor furnizate și tipului de lucrări executate, conform avizului emis de organizația profesională.  +  Articolul 3(1) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de fizioterapie trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice de autorizare:a) acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, cu respectarea normativelor de proiectare în vigoare;b) sală de așteptare, astfel încât pentru fiecare persoană în așteptare să se prevadă un spațiu de minimum 2 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru adulți, și 3 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii, inclusiv pentru persoane însoțitoare;c) sală de fizioterapie a cărei suprafață utilă va asigura cel puțin 4,5-5 mp pentru fiecare pacient, cu aerisire naturală directă, cu pardoseală din parchet, scândură sau mochetă cu strat amortizor;d) cabină de duș prevăzută cu apă caldă;e) spațiu separat pentru dezbrăcat-îmbrăcat;f) grup sanitar dotat cu lavoar și vas WC pentru personal;g) grup sanitar dotat cu lavoar și vas WC pentru pacienți, care va avea acces din sala de așteptare;h) spațiu destinat depozitării și prelucrării sanitare a materialelor și a ustensilelor de curățenie, cu asigurarea unui lavoar cu apă rece și caldă curentă și asigurarea ventilării naturale și/sau mecanice;i) iluminat și ventilație corespunzătoare a tuturor spațiilor;j) finisajele vor fi din materiale lavabile, impermeabile.(2) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de fizioterapie trebuie să îndeplinească următoarele condiții de dotare minimă obligatorie:a) 1 spalier;b) 2 saltele;c) oglindă de perete;d) 1 masă de examinare/de terapie simplă;e) 1 bancă;f) 2 instalații-montaje scripete cu contragreutăți;g) greutăți de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;h) minimum 3-4 dispozitive pentru recuperare funcțională din grupa „dispozitive ajutătoare“ (de exemplu: pedalier, planșetă basculantă, giroplan, levier pentru cvadriceps, roată și scăriță pentru umăr, placă canadiană, placă pentru abilitățile mâinii etc.);i) cântar pentru persoane;j) alte dotări: trusa de urgență standard (conform Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 427/2002 pentru aprobarea componenței trusei sanitare și a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale).  +  Articolul 4(1) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de psihologie (psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și psihopedagogie specială), logopedie, terapie vocală și sociologie medicală trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice de autorizare:a) acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, cu respectarea normativelor de proiectare în vigoare;b) sală de așteptare, astfel încât pentru fiecare persoană în așteptare să se prevadă un spațiu de minimum 2 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru adulți, și 3 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii, inclusiv pentru persoanele însoțitoare;c) iluminat și ventilație corespunzătoare a tuturor spațiilor;d) grup sanitar dotat cu lavoar și vas WC pentru personal;e) grup sanitar dotat cu lavoar și vas WC pentru pacienți, care va avea acces din sala de așteptare;f) spațiu destinat depozitării și prelucrării sanitare a materialelor și a ustensilelor de curățenie, cu asigurarea unui lavoar cu apă rece și caldă curentă.(2) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și psihopedagogie specială, logopedie, terapie vocală și sociologie medicală trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice de autorizare: (la 27-03-2024, Partea introductivă a Alineatului (2) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 18. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 ) A. Pentru formele de exercitare a profesiei de psiholog prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2004, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul cărora se prestează servicii publice conexe actului medical de psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială și logopedie, condițiile de dotare minimă obligatorie sunt adaptate serviciilor furnizate, conform avizului emis de organizația profesională. (la 27-03-2024, Litera A. , Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 19. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 ) B. Abrogată. (la 27-03-2024, Litera B. , Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 20. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 ) C. Cabinetul de sociologie medicală:a) chestionare de evaluare a calității vieții (WHO QoL-BREF, SF - 36 etc.);b) chestionare de evaluare a satisfacției pacientului;c) chestionare de evaluare a stresului perceput (de exemplu: PSS);d) sistem desktop, PC, imprimantă, multifuncțional;e) conexiune la internet;f) mobilier de birou.D. Cabinetul de terapie vocală:a) chestionare pentru autoevaluarea vocii;b) scale de evaluare perceptuală a vocii;c) programe de analiză acustică, de exemplu: PRATT;d) instrumente necesare pentru diferite tehnici de reabilitare vocală: paie de diferite dimensiuni, dispozitive pentru antrenamentul mușchilor respiratori.  +  Articolul 5(1) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de optică-optometrie trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice de autorizare:a) acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, cu respectarea normativelor de proiectare în vigoare;b) sală de așteptare, astfel încât pentru fiecare persoană în așteptare să se prevadă un spațiu de minimum 2 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru adulți, și 3 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii, inclusiv pentru persoanele însoțitoare;c) grup sanitar dotat cu lavoar și vas WC pentru personal;d) grup sanitar dotat cu lavoar și vas WC pentru pacienți, care va avea acces din sala de așteptare;e) spațiu de lucru, care va avea pe una dintre laturi lungimea de minimum 5 m și va avea asigurat lavoar cu apă curentă rece și caldă;f) spațiu pentru depozitarea materialelor necesare în desfășurarea activității;g) spațiu destinat depozitării și prelucrării sanitare a materialelor și a ustensilelor de curățenie, cu asigurarea unui lavoar cu apă rece și caldă curentă și asigurarea ventilării naturale și/sau mecanice;h) finisajele vor fi din materiale lavabile, impermeabile;i) în cadrul cabinetului de liberă practică conexă actului medical, autorizat sanitar, se acceptă doar activități comerciale corespunzătoare domeniului de activitate.(2) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de optică-optometrie trebuie să îndeplinească următoarele condiții de dotare minimă obligatorie:A. Cabinetul de optică:a) optotip de distanță și aproape;b) cutie cu lentile de probă;c) biomicroscop;d) aplanotonometru (sau alte aparate pentru măsurarea presiunii intraoculare);e) oftalmoscop direct;f) lentilă Volk de 90 D;g) autorefractometru.B. Cabinetul de optometrie:a) optotip de distanță și aproape;b) autokeratorefractometru;c) biomicroscop;d) trusă de lentile aeriene de probă;e) trusă de lentile de contact de probă;f) riglă pentru măsurarea distanței interpupilare.  +  Articolul 6(1) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de protezare și ortezare trebuie să îndeplinească următoarele condiții de autorizare sanitară:a) acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, cu respectarea normativelor de proiectare în vigoare;b) sală de așteptare, astfel încât pentru fiecare persoană în așteptare să se prevadă un spațiu de minimum 2 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru adulți, și 3 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii, inclusiv pentru persoanele însoțitoare;c) grup sanitar dotat cu lavoar și vas WC pentru personal;d) grup sanitar dotat cu lavoar și vas WC pentru pacienți, care va avea acces din sala de așteptare;e) spațiul de lucru va fi racordat la o sursă de apă curentă rece și caldă;f) spațiu pentru depozitarea materialelor necesare în desfășurarea activității;g) spațiu destinat depozitării și prelucrării sanitare a materialelor și a ustensilelor de curățenie, cu asigurarea unui lavoar cu apă rece și caldă curentă și asigurarea ventilării naturale și/sau mecanice;h) finisajele vor fi din materiale lavabile, impermeabile;i) în cadrul cabinetului de liberă practică conexă actului medical, autorizat sanitar, se acceptă doar activități comerciale corespunzătoare domeniului de activitate.(2) Dotarea cabinetului de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de protezare-ortezare se realizează în funcție de operațiunile executate în cabinet.  +  Articolul 7(1) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de protezare auditivă și audiologie trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice de autorizare:a) acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, cu respectarea normativelor de proiectare în vigoare;b) sală de așteptare, astfel încât pentru fiecare persoană în așteptare să se prevadă un spațiu de minimum 2 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru adulți, și 3 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii, inclusiv pentru persoanele însoțitoare;c) grup sanitar dotat cu lavoar și vas WC pentru personal;d) grup sanitar dotat cu lavoar și vas WC pentru pacienți, care va avea acces din sala de așteptare;e) spațiu pentru depozitarea materialelor necesare în desfășurarea activității;f) spațiu destinat depozitării și prelucrării sanitare a materialelor și a ustensilelor de curățenie, cu asigurarea unui lavoar cu apă rece și caldă curentă și asigurarea ventilării naturale și/sau mecanice;g) finisajele vor fi din material lavabil, impermeabil. În spațiul unde se desfășoară activități de audiometrie, finisajul poate să fie din material antifonic;h) în cadrul cabinetului de liberă practică conexă actului medical, autorizat sanitar, se acceptă doar activități comerciale corespunzătoare domeniului de activitate.(2) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de protezare auditivă și audiologie trebuie să îndeplinească următoarele condiții de dotare minimă obligatorie:a) spațiu cu atenuare fonică, cu suprafețe care să atenueze reflexia sunetului (inclusiv pardoseala);b) audiometru care să permită audiometria tonală cu conducere aeriană, osoasă și vocală;c) otoscop sau videootoscop;d) posibilități de amprentare pentru personalizarea olivelor protezelor auditive;e) computer cu softuri de reglaj pentru aparatele auditive pe care le comercializează și le adaptează personalizat pacienților;f) posibilități de audiometrie în câmp liber (tonală și vocală) și/sau Real Ear Measurement REM (măsurare pe ureche reală).  +  Articolul 8(1) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de nutriție și dietetică trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice de autorizare:a) acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, cu respectarea normativelor de proiectare în vigoare;b) sală de așteptare, astfel încât pentru fiecare persoană în așteptare să se prevadă un spațiu de minimum 2 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru adulți, și 3 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii, inclusiv pentru persoanele însoțitoare;c) grup sanitar dotat cu lavoar și vas WC pentru personal;d) grup sanitar dotat cu lavoar și vas WC pentru pacienți, care va avea acces din sala de așteptare;e) spațiu pentru depozitarea materialelor necesare în desfășurarea activității;f) spațiu destinat depozitării și prelucrării sanitare a materialelor și a ustensilelor de curățenie, cu asigurarea unui lavoar cu apă rece și caldă curentă și asigurarea ventilării naturale și/sau mecanice;g) finisajele vor fi din material lavabil, impermeabil;h) în cadrul cabinetului de liberă practică conexă actului medical, autorizat sanitar, se acceptă doar activități comerciale corespunzătoare domeniului de activitate.(2) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de nutriție și dietetică trebuie să îndeplinească următoarele condiții de dotare minimă obligatorie:a) instrumente necesare măsurătorilor antropometrice: panglică metrică, cântar;b) mobilier specific: masă de birou, scaune, cuier;c) calculator pentru baza de date cu conexiune la internet și imprimantă;d) opțional: plicometru, taliometru.  +  Articolul 9(1) Serviciile conexe actului medical de biochimie, biologie și chimie în sistemul sanitar din România pot fi exercitate exclusiv în cadrul laboratoarelor medicale organizate și dotate potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale, cu modificările și completările ulterioare.(2) Abrogat. (la 27-03-2024, Alineatul (2) , Articolul 9 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 21. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 ) (3) Biologii, biochimiștii și chimiștii își pot exercita în mod independent activitatea, conform autorizației de liberă practică și acreditărilor obținute de la Ministerul Sănătății, prin încheierea de contracte de prestări servicii în cadrul unui laborator de analize medicale autorizat și sub coordonarea unui medic de specialitate medicină de laborator/microbiologie medicală.  +  Articolul 10(1) Serviciile publice conexe actului medical de fizică medicală pot fi exercitate în baza acreditărilor obținute de la Ministerul Sănătății, a autorizației de liberă practică, a acreditărilor Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, a permisului de exercitare de activități nucleare, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 1.272/2006 pentru aprobarea Normelor privind expertul în fizică medicală.(2) Fizicienii medicali își pot exercita în mod independent activitatea în condițiile alin. (1) exclusiv în cadrul unităților sanitare autorizate de Ministerul Sănătății și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare în baza contractelor individuale de muncă/de prestări servicii cu astfel de unități sanitare, sub coordonarea unui medic confirmat în specialitatea oncologie medicală/radiologie și imagistică medicală.