HOTĂRÂRE nr. 791 din 24 septembrie 2020privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Drum Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente", tronsonul 3, aflate pe raza localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași-Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 1 octombrie 2020  Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 3, aflat pe raza localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași - Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt, potrivit variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1*). *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.  +  Articolul 2(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 3, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflat pe raza localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași-Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași-Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 3, situate pe raza localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași-Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt, sunt în cuantum de 12.934 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor/deținătorilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică și prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condițiile legii.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 24 septembrie 2020.Nr. 791.  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând proprietarii sau deținătorii de imobile proprietate privată
  care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național
  "Drum Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente", tronsonul 3,
  pe raza localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași-Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt
   + 
  Nr. crt.JudețulUAT Numele și prenumele proprietarului/ deținătorului imobiluluiCategoria de folosințăExtravilan/ IntravilanTarlauaParcelaNr. cadastral/nr. topo/nr. IDNr. CFSuprafața totală (mp)Suprafața de expropriat - construcții(mp/ml/mc)Suprafața de expropriat - teren (mp)Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010(lei)
  012345678910111213
  1OltValea MareIANCU GHERGHINAArabilIntravilan4140-3286.052,00-4,0013,80
  2OltValea MarePIRVU LIVIU, TOADER CORNELIA, PIRVU FLORINELArabilIntravilan4141-3298.888,00-36,00124,20
  3OltValea MareCOMANESCU CONSTANTINArabilIntravilan4142-33013.946,00-57,00196,65
  4OltValea MareCOMANESCU CONSTANTINArabilIntravilan4143-3312.927,00 12,0041,40
  5OltValea MareCALIN IULIANArabilIntravilan4144/3-3322.176,00-9,0031,05
  6OltValea MareCALIN IONArabilIntravilan4144/2-3332.166,00-9,0031,05
  7OltValea MareCALIN GEORGELArabilIntravilan4144/1-3342.155,00-9,0031,05
  8OltValea MareALEXIE ILIEArabilIntravilan4145-3356.742,00-29,00100,05
  9OltValea MarePATRASCU STANArabilIntravilan4146-3364.344,00-19,0065,55
  10OltValea MarePATRASCU STANArabilIntravilan4147-3371.824,00-8,0027,60
  11OltValea MareJAGA CONSTANTIN, JAGA FLORIN, STROE ELENAArabilIntravilan4148-3387.138,00-32,00110,40
  12OltValea MareCHIRITA IOANA ELENA, CROITORESCU ILIEANA STEFANA, MIU NICULINA, STEFAN ALEXANDRINAArabilIntravilan4149-33912.182,00-56,00193,20
  13OltValea MareJAGA CONSTANTIN, JAGA FLORIN, STROE ELENAArabilIntravilan4149- 2.218,00-11,0037,95
  14OltValea MareCOMTECH - S.R.L.ArabilIntravilan4150,51-34012.117,00-58,00200,10
  15OltValea MareONDULINE IZVORASUL - S.R.L.ArabilIntravilan4152/53-34211.606,00-58,00200,10
  16OltValea MareBROBOANA COSTIN CIPRIANArabilIntravilan4154-3447.809,00-41,00141,45
  17OltValea MarePIRLOGEANU LENUTAArabilIntravilan4155-3457.072,00-38,00131,10
  18OltValea MarePIRLOGEANU DUMITRA, PIRLOGEANU DUMITRUArabilIntravilan4156-3467.299,00-41,00141,45
  19OLTVALEA MARERAW MATERIALS COM - S.R.L.Curți-construcțiiIntravilan4157, 58, 59, 60-34731.263,00-127,00730,25
  20OltValea MareISPAS ADRIANAArabilIntravilan4161-3483.700,00-25,0086,25
  21OltValea MareLILEA IOANA, LILEA MARINArabilIntravilan4162-3494.644,00-31,00106,95
  22OltValea MareMIU VIOREL, MIU NICULINAArabilIntravilan4163/2-3502.338,00-15,0051,75
  23OltValea MareANGHEL ILIEArabilIntravilan4163/1-3512.316,00-15,0051,75
  24OltValea MareARSENOIU IONArabilIntravilan4164-3522.156,00-14,0048,30
  25OltValea MareMAC AUTO - S.R.L.ArabilIntravilan4165-3533.325,00-23,0079,35
  26OltValea MareDECORA STIL - S.R.L.ArabilIntravilan4166-3544.259,00-30,00103,50
  27OltValea MareLILEA IOANA, LILEA MARINArabilIntravilan4167-3551.454,00-10,0034,50
  28OltValea MareBOROI ILIEArabilIntravilan4168-3563.777,00-27,0093,15
  29OltValea MareSARBU MARIAArabilIntravilan4169-3577.910,00-68,00234,60
  30OLTVALEA MARECAFMIN - S.R.L., MFP-ANAF-DGRFP CRAIOVA-AJFP OLTArabilIntravilan4172/1, 73/135835812.843,00-195,00672,75
  Platformă betonată------171 mp-46.409,40
  Împrejmuire------6,79 ml-3.917,71
  31OLTVALEA MARECROITORESCU TRAIANArabilExtravilan4174-3612499 51,0058,65
  Platformă betonată      23 mp0,006.242,20
  Împrejmuire   -  3.50 ml 0,002.018,94
  32OLTVALEA MARECAFMIN - S.R.L.ArabilIntravilan41753623625.046,00-357,001.231,65
  Platformă betonată------100 mp-27.140,00
  Împrejmuire------15 ml -8.652,60
  33OLTVALEA MAREJECU SEBASTIANArabilIntravilan4176, 77, 78-3634.582,00-750,002.587,50
  Împrejmuire------76 ml 0,004.195,20
  34OltValea MareDASCALU IONArabilIntravilan4179-3666.814,00-2.242,007.734,90
  35OltValea MarePAUNESCU TEIU, PAUNESCU ALINA FELICIAArabilIntravilan4180-3674.508,00-2.432,008.390,40
  36OltValea MareSCARLAT ALEXANDRU, SCARLAT LUMINITAArabilIntravilan4181-3685.952,00-4.757,0016.411,65
  37OltValea MareMAC AUTO - S.R.L.ArabilIntravilan4182-3691.810,00-1.810,006.244,50
  38OltValea MareCHEFALAN NICULAArabilIntravilan4183-370314,00-314,001.083,30
  39OltValea MareISPAS ADRIANAArabilIntravilan4184-371171,00-171,00589,95
  40OltValea MareDRUGA EUGENIA, DRUGA MARIA, DRUGA GHERGHINA, DRUGA GRIGORE, DRUGA ILINCAArabilIntravilan4185-3723.301,00-3.301,0011.388,45
  41OltValea MareDRAGNEA BRATUArabilIntravilan4186/2-511051.650,00-1.650,005.692,50
  42OltValea MareDRAGNEA IONArabilIntravilan4186/1-511041.591,00-1.591,005.488,95
  43OltValea MareDRAGNEA MARIA, UNGUREANU LUCHIANArabilIntravilan4187-3741.086,00-1.086,003.746,70
  44OltValea MareDRAGNEA CORNELArabilIntravilan4188-3754.596,00-4.596,0015.856,20
  45OltValea MareMIHALCEA MARIN ALINArabilIntravilan4189-3763.271,00-3.271,0011.284,95
  46OltValea MarePAUN IONEL, PAUN FLORICAArabilIntravilan4190-3771.029,00-1.029,003.550,05
  47OltValea MarePAUN IONELArabilIntravilan4191-378719,00-719,002.480,55
  48OltValea MareMAC AUTO - S.R.L.ArabilIntravilan4192/1-3791.138,00-1.138,003.926,10
  49OltValea MareROSOGA CORNEL, ROSOGA TUDORAArabilIntravilan4192-3801.886,00-1.886,006.506,70
  50OltValea MareBURLAN FLOREAArabilIntravilan4193-381824,00-824,002.842,80
  51OltValea MareIAGARU GABRIELArabilIntravilan4193/1-3827.649,00-1.317,004.543,65
  52OltValea MareFIERARU NICOLAEArabilIntravilan4194-3837.441,00-1.219,004.205,55
  53OltValea MareDUMITRU IOANA, FIERARU CONSTANTIN, FIERARU ALEXANDRA, GHEORGHE DUMITRA, NEDELCU MARIAArabilIntravilan4195-3844.505,00-728,002.511,60
  54OltValea MareFERARU GHEORGHE, FIERARU VOICU, BADEA MARIN, BADEA ELENA, BADEA IOANA ALEXANDRA, BADEA GHEORGHE, BADEA NICOLETA AURORA, BADEA DUMITRU CONSTANTIN, BADEA GHERGHINA, BADEA VIORELArabilIntravilan4196-3857.056,00-1.154,003.981,30
  55OltValea MareGUGHEA NICULINAArabilIntravilan4197-3861.737,00-303,001.045,35
  56OltValea MareGIRDOC ANUTAArabilIntravilan4198-38712.464,00-2.595,008.952,75
  57OltValea MareBOROI IOANA, GAVRILA VERONICA, GIRDOC ANUTA, PAPUC MANOIL, STAN IOANAArabilIntravilan4199-3884.382,00-1.097,003.784,65
  58OltValea MareGOGIU DOBRE, GOGIU GABRIELAArabilIntravilan41100-3894.462,00-1.208,004.167,60
  59OltValea MareIONITA NICULINAArabilIntravilan41101-3906.258,00-1.774,006.120,30
  60OltValea MareANGHEL VICTORArabilIntravilan41102-3915.000,00-1.445,004.985,25
  61OltValea MareIAGARU ILIEArabilIntravilan41103-3925.190,00-1.520,005.244,00
  62OltValea MareMARCONF - S.R.L.ArabilIntravilan41104, 105-3937.987,00-2.365,008.159,25
  63OltValea MareMARCONF - S.R.L.ArabilIntravilan41106-3956.736,00-2.010,006.934,50
  64OltValea MareMILITARU RADUArabilIntravilan41107-396829,00-248,00855,60
  65OltValea MareMILITARU RADUArabilIntravilan41108-3973.300,00-987,003.405,15
  66OltValea MareNASTASOIU IOANA, NASTASOIU ILIEArabilIntravilan41109-3981.200,00-359,001.238,55
  67OltValea MareDECORA STIL - S.R.L.ArabilIntravilan41110, 111-39912.931,00-3.841,0013.251,45
  68OltValea MareDECORA STIL - S.R.L.ArabilIntravilan41112-4013.188,00-933,003.218,85
  69OltValea MareLILEA IOANA, LILEA MARINArabilIntravilan41113-402600,00-175,00603,75
  70OltValea MareDECORA STIL - S.R.L.ArabilIntravilan41114-4031.019,00-296,001.021,20
  71OltValea MareCOMUNA VALEA MARE - DOMENIU PRIVATArabilIntravilan41115-4041.001,00-290,001.000,50
  72OltValea MareDECORA STIL - S.R.L.ArabilIntravilan41116-4052.001,00-577,001.990,65
  73OltValea MareCINCA VALERICAArabilIntravilan41117-40616.709,00-4.600,0015.870,00
  74OltValea MareCINCA VALERICAArabilIntravilan41118-4077.500,00-1.923,006.634,35
  75OltValea MareCINCA VALERICAArabilIntravilan41119-4083.860,00-955,003.294,75
  76OltValea MareENE LINA, MARINICA ILIE, MARINICA ION, MARINICA MARINArabilIntravilan41120-4096.500,00-1.555,005.364,75
  77OltValea MareMINCU FLOAREAArabilIntravilan41121/1-4108.703,00-1.977,006.820,65
  78OltValea MareMINCU IONArabilIntravilan41121/2-4112.897,00-632,002.180,40
  79OltValea MareDEACONU IOANA, GROSOIU ILINA, MAICAN NICULAE, VINA NICULINAArabilIntravilan41122-4127.700,00-1.613,005.564,85
  80OltValea MareMILITARU TANASEArabilIntravilan41123-4133.582,00-718,002.477,10
  81OltValea MareMAC AUTO - S.R.L.ArabilIntravilan41124-4142.997,00-585,002.018,25
  82OltValea MareDINDIRICA RADUArabilIntravilan41125-4152.500,00-477,001.645,65
  83OltValea MareABAGIU MARIAArabilIntravilan41126-4167.497,00-1.376,004.747,20
  84OltValea MarePAPUC VASILICA AURORA, PAPUC CONSTANTINArabilIntravilan41127/1-4171.465,00-259,00893,55
  85OltValea MareNASTASE ILIEArabilIntravilan41127/2-4181.767,00-308,001.062,60
  86OltValea MarePOPESCU ALEXANDRAArabilIntravilan41127/3-4192.067,00-355,001.224,75
  87OltValea MareCRACIUN FLOREAArabilIntravilan41128-4204.000,00-670,002.311,50
  88OltValea MarePOPESCU ION, NEAGA FLOREA, NEAGA GHEORGHEArabilIntravilan41129-4219.679,00-1.556,005.368,20
  89OltValea MareNEAGA FLOREAArabilIntravilan41130-4227.000,00-1.099,003.791,55
  90OltValea MareNEAGA DUMITRAArabilIntravilan41131- 4235.000,00-785,002.708,25
  91OltValea MarePANA IOANA ArabilIntravilan41132-42410.000,00-1.602,005.526,90
  92OltValea MarePANA IOANA, CATANOIU VERONICA, MIHAI GEORGETAArabilIntravilan41133-4251.825,00-299,001.031,55
  93OltValea MareBADITA CONSTANTIN, BADITA LILIANAArabilIntravilan41134-4263.981,00-658,002.270,10
  94OltValea MareBADITA CONSTANTIN, BADITA LILIANAArabilIntravilan41135-4272.100,00-351,001.210,95
  95OltValea MareBADITA CONSTANTIN, BADITA LILIANAArabilIntravilan41136-4288.751,00-1.491,005.143,95
  96OltValea MarePAPUC IONArabilIntravilan41137-4294.850,00-848,002.925,60
  97OltValea MareBOROI IOANA, GAVRILA VERONICA, GIRDOC ANUTA, STAN IOANA, PLIMBATOIU MARIA, PAPUC IONArabilIntravilan41138-4307.900,00-1.414,004.878,30
  98OltValea MareCIRSTEA ELENA, CIRSTEA DUMITRU DANIEL, CIRSTEA ION, CIMPOIERU FLOAREA, POPA NICULINAArabilIntravilan41139-4312.545,00-464,001.600,80
  99OltValea MareMAC AUTO - S.R.L.ArabilIntravilan41140-4325.000,00-925,003.191,25
  100OltValea MareCHEFALAN ALEXANDRA, IORDACHE POLINA, VILCU NICOLAE, VILCU TRAIANArabilIntravilan41141-433764,00-143,00493,35
  101OltValea MareBADEA MARIA, BERECHET IOANA, CALIN ILINA, IONICA CONSTANTIN, IONICA ION, VILCU IOANAArabilIntravilan41142-4345.000,00-944,003.256,80
  102OltValea MareVALCU VIORICAArabilIntravilan41143-4356.720,00-1.298,004.478,10
  103OltValea MareMAC AUTO - S.R.L.ArabilIntravilan41144-4364.360,00-859,002.963,55
  104OltValea MareDRAGNEA ELENA ArabilIntravilan41145-4377.504,00-1.507,005.199,15
  105OltValea MareDRAGNEA ELENA ArabilIntravilan41145/1-4382.000,00-406,001.400,70
  106OltValea MareZANFIR DOBREArabilIntravilan41145/2-4392.000,00-407,001.404,15
  107OltValea MareZANFIR IOANAArabilIntravilan41145/3-4401.000,00-204,00703,80
  108OltValea MareZANFIR IOANAArabilIntravilan41146-44111.392,00-3.393,0011.705,85
  109OltValea MareABAGIU MARIAArabilIntravilan41147-4427.499,00-1.500,005.175,00
  110OltValea MareNEACSU IOANAArabilIntravilan41148-4437.500,00-1.456,005.023,20
  111OltValea MareDAN GHEORGHEArabilIntravilan41149-4447.500,00-1.388,004.788,60
  112OltValea MareGRIGORE ANGHELArabilIntravilan41150-4451.000,00-178,00614,10
  113OltValea MareBADAN IOANA, BUZATU ILINA, COMANESCU RADU, GRIGORE FLORICA, MILITARU RADU, NASTASE ILIE, NASTASE IONArabilIntravilan41151-4462.500,00-437,001.507,65
  114OltValea MareGHICA ELENA, PAUN VERONICAArabilIntravilan41152-4476.200,00-1.017,003.508,65
  115OltValea MareDAN GHEORGHEArabilIntravilan41153-4484.800,00-609,002.101,05
  116OltValea MareROTARU CONSTANTINArabilIntravilan41154-4492.400,00-69,00238,05
  117OltValea MarePOPESCU NICOLAEArabilIntravilan41155-4509.629,00-60,00207,00
  118OltValea MarePOPESCU DUMITRUArabilIntravilan41156/1-4512.300,00-10,0034,50
  119OltValea MarePOPESCU GHEORGHEArabilIntravilan41156/2-107912.300,00-9,0031,05
  120OltValea MarePOPESCU CIPRIAN, POPESCU IONUTArabilIntravilan41156/3-107922.300,00-7,0024,15
  121OltValea MareCALINESCU TEODORArabilIntravilan41156/4-107932.302,00-6,0020,70
  122OltValea MarePANA SANDUArabilIntravilan41157-45214.748,00-14,0048,30
  123OLTPRISEACAARSENOIU ANDREIArabilExtravilan7854-5196517883-86,0098,90
  124OLTPRISEACAIAGARU DANIELArabilExtravilan7854-519665000-20,0023,00
  125OLTPRISEACAVLADESCU CORNEL OVIDIU, VLADESCU LACRAMIOARA ANA, BODOC ILINA CRENGUTA, BODOC MIHAIArabilExtravilan7854-519647690-28,0032,20
  126OLTPRISEACAANDREOIU MARIAArabilExtravilan7852-519638662-31,0035,65
  127OLTPRISEACADUMITRU GHEORGHEArabilExtravilan7852-5196216821-78,0089,70
  128OLTPRISEACAIAGARU DANIELArabilExtravilan7851-519616988-39,0044,85
  129OLTPRISEACARADUCA CONSTANTIN VIORELArabilExtravilan7850-519607500-39,0044,85
  130OLTPRISEACADOBRESCU PAUL, DOBRESCU MARIAArabilExtravilan7849-519587500-36,0041,40
  131OLTPRISEACAPARASCHIV CARMENArabilExtravilan7847/2-5195910000-45,0051,75
  132OLTPRISEACAVOINEA LENUTA, VOINEA ILIEArabilExtravilan7847/1-5195710000-52,0059,80
  133OLTPRISEACAANDREOIU FLORIN CATALINArabilExtravilan7847-519567435-69,0079,35
  134OLTPRISEACABORCEA IOANAArabilExtravilan7845/1/2-52055133-33,0037,95
  135OLTPRISEACABORCEA SORIN CONSTANTIN, BORCEA FLORINAArabilExtravilan7845/1/1-5195515628-329,00378,35
  136OLTPRISEACAAMZA ILINCA, AMZA MARIN, DUMITRU IOANAArabilExtravilan7845-519543000-133,00152,95
  137OLTPRISEACADUMITRU ION, DUMITRU GHEORGHEArabilExtravilan7844-5195312500-354,00407,10
  138OLTPRISEACADUMITRU IOANAArabilExtravilan7843-519513406-27,0031,05
  139OLTPRISEACACALOTA MARINArabilExtravilan7842/1-519521875-14,0016,10
  140OLTPRISEACACALOTA MARINArabilExtravilan7842/1-519501875-13,0014,95
  141OLTPRISEACACALOTA MARINArabilExtravilan7841-519493750-22,0025,30
  142OltPriseacaCostras Ana, Costras Dragos Stefan, Deaconu AureliaArabilExtravilan7839,40519485194830.000,00-73,0083,95
  143OLTPRISEACAANDREOIU CRISTIAN GHEORGHE, ANDREOIU ANAArabilExtravilan7838-519475943-12,0013,80
  144OLTPRISEACAANDREOIU CRISTIAN GHEORGHEArabilExtravilan7837-519461533-5,005,75
  145OLTPRISEACABELEA MARINArabilExtravilan7836-519459200-40,0046,00
  146OLTPRISEACARADU IONArabilExtravilan7836-519449200-49,0056,35
  147OLTPRISEACARADU ELENA, ANDREOIU FLOAREA, BELEA CONSTANTINAArabilExtravilan7834-5194322500-155,00178,25
  148OLTPRISEACABELEA TUDORArabilExtravilan7834-5194213535-131,00150,65
  149OLTPRISEACAENE IONArabilExtravilan7833-5194113536-161,00185,15
  150OLTPRISEACARICIU IONArabilExtravilan7831-5194013535-183,00210,45
  151OLTPRISEACAENE ANAArabilExtravilan7830/1-519392348-28,0032,20
  152OLTPRISEACABELEA GHERGHINAArabilExtravilan7830/2-520522348-27,0031,05
  153OLTPRISEACADRAGUT FLOAREAArabilExtravilan7830/3-520532348-26,0029,90
  154OLTPRISEACARICIU IONArabilExtravilan7830/4-520542348-25,0028,75
  155OLTPRISEACACIUBUC FLOREA, LODOR CONSTANTIN, LODOR DUMITRA, LODOR EUGEN, MURUGA ECATERINAArabilExtravilan7830-519385100-54,0062,10
  156OLTPRISEACAENE MARIAArabilExtravilan7828/2-5193610000-655,00753,25
  157OLTPRISEACAANTEKO SECURITY - S.R.L.ArabilExtravilan7827/3-519377185-703,00808,45
  158OLTPRISEACARADU MARINArabilExtravilan7827/2-520505000-636,00731,40
  159OLTPRISEACAMURUGA MARINArabilExtravilan7827/1-5193512184-1.919,002.206,85
  160OLTPRISEACAMURUGA ECATERINA, CIUBUC FLOAREA, LODOR CONSTANTIN, LODOR DUMITRA, LODOR EUGENArabilExtravilan7827-519345100-804,00924,60
  161OLTPRISEACALODOR CONSTANTINArabilExtravilan7825-519337868-1.251,001.438,65
  162OLTPRISEACAZAMBOMAR STAR - S.R.L.ArabilExtravilan7824-5193221462-3.730,004.289,50
  163OLTPRISEACAANDREOIU IOANAArabilExtravilan7822-519315000-825,00948,75
  164OLTPRISEACASIVU ZAHARIAArabilExtravilan7821-519305800-926,001.064,90
  165OLTPRISEACASTOENICA VIRGINIA IOZEFINA, STOENICA IONArabilExtravilan7820-5192910706-1.642,001.888,30
  166OLTPRISEACACARAGETE IOANAArabilExtravilan7820-519287500-1.109,001.275,35
  167OLTPRISEACATRUFIN DANIEL IONArabilExtravilan7818-519279500-1.373,001.578,95
  168OLTPRISEACAAMZA IONArabilExtravilan7818-5192611979-1.940,002.231,00
  169OLTPRISEACACIUBUC IONArabilExtravilan7817-5192510000-1.417,001.629,55
  170OLTPRISEACAGHEORGHE NICOLAE, ARSENOIU STEFANAArabilExtravilan7815-519243160-395,00454,25
  171OLTPRISEACAARSENOIU IULIANArabilExtravilan7815-519236081-742,00853,30
  172OLTPRISEACATRUFIN ZAHARIAArabilExtravilan7813-519229500-1.112,001.278,80
  173OLTPRISEACAANDREOIU IOANAArabilExtravilan7812-5192116100-1.783,002.050,45
  174OLTPRISEACAAMZA CONSTANTINA, ENE IONArabilExtravilan7811-519209415-989,001.137,35
  175OLTPRISEACAGUTA ALEXANDRU MARIANArabilExtravilan7810-5191916100-1.691,001.944,65
  176OLTPRISEACATOMA MARIAArabilExtravilan7810-519183000-311,00357,65
  177OLTPRISEACAVASILE CONSTANTINArabilExtravilan788-5191714549-1.548,001.780,20
  178OLTPRISEACACONDOR PADURARU - S.R.L.ArabilExtravilan788-519166000-661,00760,15
  179OLTPRISEACACONDOR PADURARU - S.R.L.ArabilExtravilan786-519156200-697,00801,55
  180OLTPRISEACAPEPENE FLOAREA, PEPENE NAPOLEONArabilExtravilan785-519146662-764,00878,60
  181OLTPRISEACADOAGA ELENA-MONICA, DOAGA MARIAN EMANUELArabilExtravilan784-519139240-1.084,001.246,60
  182OLTPRISEACASCARLAT DUMITRUArabilExtravilan784-5176625000-3.197,003.676,55
  183OLTPRISEACACONSTANTINESCU ION, CONSTANTINESCU MARIAArabilExtravilan783-519122879-446,00512,90
  184OLTPRISEACAENE ILIEArabilExtravilan782-519112500-397,00456,55
  185OLTPRISEACATULUS IOANA, CALIN NICULINAArabilExtravilan781-517547500-1.220,001.403,00
  186OLTPRISEACACOMTECH CO - S.R.L., UNICREDIT TIRIACBANK - S.A.ArabilExtravilan7856-519675753-29,0033,35
  187OLTPRISEACACOMTECH CO - S.R.L., UNICREDIT TIRIAC BANK - S.A.ArabilExtravilan7856/1-519688526-42,0048,30
  188OLTPRISEACALUTU MARINArabilExtravilan7858-5196910000-45,0051,75
  189OltPriseacaBOGATU LINA, BADEA ION, BOGATU ION, SIVU NICULAArabilExtravilan7858-519705.496,00-16,0018,40
  190OLTPRISEACAPEPENE STANCUArabilExtravilan76174-528065106-174,00200,10
  191OLTPRISEACAPEPENE GHEORGHEArabilExtravilan76173-531285214-1.528,001.757,20
  192OltPriseacaVASILE CONSTANTINArabilExtravilan76169-531272.510,00-1.445,001.661,75
  193OLTPRISEACAMILITARU IOANAArabilExtravilan76168-531262500-1.894,002.178,10
  194OLTPRISEACABUCA GHEORGHEArabilExtravilan76167-531251515-1.396,001.605,40
  195OLTPRISEACAANDREOIU FLORIN CATALINArabilExtravilan76166/1-531071530-1.528,001.757,20
  196OltPriseacaBUCA ANA, BUCA MARINPășuneExtravilan76167/1, 158- 530942.341,00-31,0032,09
  197OltPriseacaANDREOIU FLORIN CATALINPășuneExtravilan76166/1, 157-531242.339,00-19,0019,67
  198OLTPRISEACAPITIS CONSTANTINArabilExtravilan76165/2-531031275-964,001.108,60
  199OLTPRISEACATULUS MARCEL, PITIS NICOLAE, PITIS ION, CIACONU MARIAArabilExtravilan76165-531232550-2.389,002.747,35
  200OLTPRISEACABELEA ION, BELEA MARINArabilExtravilan76164-531221300-1.253,001.440,95
  201OLTPRISEACAARSANOIU IULIANArabilExtravilan76163-531213725-3.440,003.956,00
  202OLTPRISEACAANDREOIU IOANAArabilExtravilan76162-531203398-2.943,003.384,45
  203OLTPRISEACADASCALU RADAArabilExtravilan76161-531183420-2.772,003.187,80
  204OLTPRISEACABANCILA ALECUArabilExtravilan76160-531172852-2.181,002.508,15
  205OLTPRISEACABANCILA CONSTANTINArabilExtravilan76159-531161905-1.388,001.596,20
  206OLTPRISEACABANCILA NICOLAEArabilExtravilan76158-530312876-1.979,002.275,85
  207OLTPRISEACADUMITRU IOANAArabilExtravilan76157, 157/1-528372256-1.443,001.659,45
  208OLTPRISEACADUMITRU GHEORGHEArabilExtravilan76155-531151930-1.156,001.329,40
  209OLTPRISEACALUTU ZAHARIA, LUTU ECATERINA, LUTU ION, LUTU NICOLAE, LUTU NICULINAArabilExtravilan76154-530493650-2.138,002.458,70
  210OLTPRISEACALUTU CONSTANTINArabilExtravilan76153-531141560-773,00888,95
  211OLTPRISEACALUTU CONSTANTINArabilExtravilan76152-531131560-724,00832,60
  212OLTPRISEACAANDREOIU GHEORGHEArabilExtravilan76151-531121560-674,00775,10
  213OLTPRISEACABELEA NICULINA, BELEA NICULINAArabilExtravilan76150-530552340-918,001.055,70
  214OLTPRISEACASTOICA MARIAArabilExtravilan76149-531111943-675,00776,25
  215OLTPRISEACAPEICU IOANAArabilExtravilan76149-531101950-597,00686,55
  216OLTPRISEACALODOR CONSTANTINArabilExtravilan78147-530593900-953,001.095,95
  217OLTPRISEACARADU IONArabilExtravilan76147-531091950-356,00409,40
  218OLTPRISEACAANDREOIU STANCUArabilExtravilan76145-531081950-283,00325,45
  219OLTPRISEACACRISTEA DUMITRA, ANDREI ILIE, BADEA RADA, CARSTEA FLOAREA, CIRSTEA ILIEArabilExtravilan76144-530633900-291,00334,65
  220OLTPRISEACAARSENOIU GHEORGHE, PITIS CONSTANTINArabilExtravilan76142-530933900-13,0014,95
  221OLTPRISEACAPITIS NICOLAE, DIACONU MARIA, PITIS ION, TULUS MARCELPășuneExtravilan76150, 165/1-531044000-10,0010,35
  222OLTPRISEACABELEA ION, BELEA MARINPășuneExtravilan76154, 164/1-531051950-125,00129,38
  223OLTPRISEACAENE GHEORGHEPășuneExtravilan76153, 163/1-531062800-302,00312,57
  224OLTPRISEACAANDREOIU IOANAPășuneExtravilan76152, 162/1-531012430-563,00582,71
  225OLTPRISEACADASCALU RADAPășuneExtravilan76151, 161/1-531191890-634,00656,19
  226OLTPRISEACABANCILA ALECUPășuneExtravilan76160/1-530991050-415,00429,53
  227OLTPRISEACABANCILA CONSTANTINPășuneExtravilan76159/1-53098700-308,00318,78
  228OltPriseacaBANCILA NICOLAEVieExtravilan76158/1-530321.050,00-704,00890,56
  229OLTPRISEACADUMITRU IOANAPășuneExtravilan76157, 157/1-528361594-824,00852,84
  230OLTPRISEACADUMITRU GHEORGHEPășuneExtravilan76151/1-52833839-442,00457,47
  231OltPriseacaLUTU ION, LUTU ALEXANDRAPășuneExtravilan76154/1, 154/1/1, 154/1/2-527831.719,00-434,00449,19
  VieExtravilan      693,00876,65
  232OLTPRISEACALUTU CONSTANTINPășuneExtravilan76153/1-53051560-476,00492,66
  233OLTPRISEACALUTU CONSTANTINPășuneExtravilan76152/1-53052548-513,00530,96
  234OLTPRISEACAANDREOIU GHEORGHEPășuneExtravilan76151-53053540-529,00547,52
  235OLTPRISEACABELEA NICULINA, BELEA MARINPășuneExtravilan76150/1-53054810-810,00838,35
  236OLTPRISEACASTOICA MARIAPășuneExtravilan76149/1-53056675-675,00698,63
  237OLTPRISEACAPEICU IOANAPășuneExtravilan76148/1-53057675-675,00698,63
  238OLTPRISEACALODOR CONSTANTINPășuneExtravilan76147/1-530581350-1.350,001.397,25
  239OLTPRISEACARADU IONPășuneExtravilan76147/1-53060675-650,00672,75
  240OLTPRISEACAANDREOIU STANCUPășuneExtravilan76145/1-53061675-480,00496,80
  241OLTPRISEACABADEA RADA, ANDREI ILIE, CARSTEA FLOREA, CIRSTEA DUMITRA, CIRSTEA ILIEPășuneExtravilan76143-530621400-136,00140,76
  242OLTPRISEACAANDREOIU NICOLAEArabilExtravilan75138-53240823-19,0021,85
  243OLTPRISEACALODOR CONSTANTINArabilExtravilan75137-532391647-303,00348,45
  244OLTPRISEACARADU IONArabilExtravilan75136-53238823-226,00259,90
  245OltPriseacaANDREOIU STANCUArabilExtravilan75135-53237835,00-278,00319,70
  246OLTPRISEACAPOPA FLOAREAArabilExtravilan75134-532361704-715,00822,25
  247OLTPRISEACAARSEENOIU GHEORGHE, PITIS CONSTANTINArabilExtravilan75133-532351727-819,00941,85
  248OLTPRISEACAANDREOIU FLORIN CATALINArabilExtravilan73132-532341041-677,00778,55
  249OLTPRISEACASALCEANU MARIAArabilExtravilan73130-532331042-722,00830,30
  250OLTPRISEACAPITIS CONSTANTINArabilExtravilan73129-532321041-798,00917,70
  251OLTPRISEACABELEA GHERGHINAArabilExtravilan75128-532311041-866,00995,90
  252OLTPRISEACAPITIS CONSTANDINA, PITIS IONArabilExtravilan75126-53302941-780,00897,00
  253OLTPRISEACACIRSTEA IOANAArabilExtravilan75125-533011041-667,00767,05
  254OLTPRISEACABOGATU MARIA, CIRSTEA IOANAArabilExtravilan75124-532301041-600,00690,00
  255OLTPRISEACADRAGNEA GEORGETAArabilExtravilan75123-53229521-269,00309,35
  256OLTPRISEACAENE ION, AMZA CONSTANTINAArabilExtravilan75122-53228521-254,00292,10
  257OLTPRISEACAANDREOIU ANICAArabilExtravilan75121-532272083-831,00955,65
  258OLTPRISEACAONESCU RADUArabilExtravilan7520-53226880-485,00557,75
  259OLTPRISEACASIMON GRIGORITA DIANAArabilExtravilan75119-53225360-162,00186,30
  260OLTPRISEACACALIN ION, CALIN IOANA, CALIN ANICAArabilExtravilan75117-53224420-133,00152,95
  261OLTPRISEACABELEA MARINArabilExtravilan75116-53223300-48,0055,20
  262OLTPRISEACARADU IONArabilExtravilan75115-53222300-20,0023,00
  263OLTPRISEACAANDREOIU CRISTIAN GHEORGHEArabilExtravilan75114-53221300-20,0023,00
  264OLTPRISEACASTANCU NICOLAE MARIAN, STANCU EUGENArabilExtravilan75113-53220360-24,0027,60
  265OLTPRISEACAARSENOIU DUMITRUArabilExtravilan75112-53219360-24,0027,60
  266OLTPRISEACAANDREOIU GHEORGHEArabilExtravilan75111-53218420-27,0031,05
  267OLTPRISEACAZAVELCA GHEORGHEArabilExtravilan75110, 110/1-532171775-113,00129,95
  268OLTPRISEACABLAJAN IRINAArabilExtravilan75109-53216800-43,0049,45
  269OLTPRISEACARADU MARINArabilExtravilan75108-53214880-42,0048,30
  270OLTPRISEACASTANCIU ELENAArabilExtravilan75107-53215440-15,0017,25
  271OLTPRISEACASIVU NICULA, BADEA ION, BOGATU ION, BOGATU LINAArabilExtravilan75106, 106/1-532131170-38,0043,70
  272OLTPRISEACAMURUGA MARIAArabilExtravilan75105, 105/1-532121333-40,0046,00
  273OLTPRISEACASTAN IONArabilExtravilan75104, 104/1-532111339-37,0042,55
  274OLTPRISEACACIUBUC GHEORGHE DANIELArabilExtravilan75103, 103/1-532101200-31,0035,65
  275OLTPRISEACACIUBUC ION, CIUBUC FLOAREAArabilExtravilan75102, 102/1-53209765-18,0020,70
  276OLTPRISEACADAMIAN NICOLAE BOGDANArabilExtravilan75101/1, 101/1/1-53208945-21,0024,15
  277OLTPRISEACAPITIS IONArabilExtravilan75100-532071283-25,0028,75
  278OLTPRISEACAPITIS CONSTANTINArabilExtravilan7599, 99/1-528163015-46,0052,90
  279OLTPRISEACAENE NICULAArabilExtravilan7598, 98/1-532951260-15,0017,25
  280OltPriseacaBANCILA CONSTANTINArabilExtravilan7597,97/1-532961.020,00-10,0011,50
  281OLTPRISEACAENE ANAArabilExtravilan7594/2, 94/2/1-533131193-8,009,20
  282OLTPRISEACARICIU NICULAArabilExtravilan7594/1, 94/1/1-532061192-7,008,05
  283OLTPRISEACALODOR GHEORGHEArabilExtravilan7593, 93/1-532051155-7,008,05
  284OLTPRISEACALODOR FLOAREAArabilExtravilan7592, 92/1-532031050-5,005,75
  285OLTPRISEACAIANCU FLOAREAArabilExtravilan7591, 91/1-53202435-2,002,30
  286OLTPRISEACALODOR EUGENArabilExtravilan7590, 90/1-53201435-2,002,30
  287OLTPRISEACASTOICA MARIAArabilExtravilan75139-53241824-9,0010,35
  288OLTPRISEACABELEA NICULINA, BELEA MARIN, BELEA IOANAArabilExtravilan75140-53242988-11,0012,65
  289OLTPRISEACAANDREOIU GHEORGHEArabilExtravilan75141-53243659-7,008,05
  290OLTPRISEACALUTU CONSTANTINArabilExtravilan75142-53244659-6,006,90
  291OLTPRISEACAABDULLA ELIZABETAArabilExtravilan75143-53245641-6,006,90
  292OLTPRISEACARASHED ALI HASSAN ABDULLA AL QAHTANI, ABDULLA ELIZABETAArabilExtravilan75144-532461380-11,0012,65
  293OLTPRISEACADUMITRU GHEORGHEArabilExtravilan75145-53247775-5,005,75
  294OLTPRISEACADUMITRU IOANAArabilExtravilan75146-53248645-4,004,60
  295OLTPRISEACASTEFANESCU CONSTANTINArabilExtravilan75147-532491088-5,005,75
  296OLTPRISEACABANCILA CONSTANTINArabilExtravilan75148-52776690-2,002,30
  297OLTPRISEACABANCILA NICOLAEArabilExtravilan7549-53250975-10,0011,50
  298OltPriseacaBUCUR VICTORIA, LAZAR ANISOARA, LAZAR OANA ANDREEA, LAZAR STEFAN DANIELArabilIntravilan58151/1-533902.608,00- 4,0013,80
  299OltPriseacaVASILE CONSTANTINArabilIntravilan58147,147/1-535061.283,00-25,0086,25
  300OltPriseacaSTAN IONArabilIntravilan58146,146/1-535051.283,00-29,00100,05
  301OltPriseacaVASILE CONSTANTINArabilIntravilan58145,145/1-53504456,00-11,0037,95
  302OltPriseacaSTAN IONArabilIntravilan58144,144/1-53503456,00-12,0041,40
  303OltPriseacaBUCA ANA, BUCA MARINArabilIntravilan58143,143/1-53502912,00-24,0082,80
  304OltPriseacaBUCUR VICTORIAArabilIntravilan58142/1,142/1/2- 53500538,00-25,0086,25
  305OltPriseacaPITIS ST. NICOLAE, DIACONU MARIA, PITIS ION, TULUS MARCELArabilIntravilan58142,142/1/1-534591.398,00-43,00148,35
  306OltPriseacaILIE VALERICAArabilIntravilan58138,139/2, 140/1,141/2-534634.720,00-177,00610,65
  307OltPriseacaCALIN NICOLAEArabilIntravilan58137,137/2-53470730,00-31,00106,95
  308OltPriseacaBANCILA NICOLAEArabilIntravilan58136,136/2-534721.105,00-50,00172,50
  309OltPriseacaBANCILA CONSTANTINArabilIntravilan58135,135/2-53474744,00-35,00120,75
  310OltPriseacaBANCILA ALECUArabilIntravilan58134,134/2-534761.153,00-56,00193,20
  311OltPriseacaDUMITRU IOANAArabilIntravilan58133,133/2-53478892,00-45,00155,25
  312OltPriseacaNAGY RADAArabilIntravilan58132,132,2-53480710,00-37,00127,65
  313OltPriseacaDUMITRU GHEORGHEArabilIntravilan58131,131/2-53482715,00-39,00134,55
  314OltPriseacaCRISAFULLI FABRIZIO, RADU ADRIANA MADALINAArabilIntravilan58130/2,130/2/1-534831.497,00-89,00307,05
  315OltPriseacaCRISAFULLI FABRIZIO, RADU ADRIANA MADALINAArabilIntravilan58129/2, 129/2-53487748,00- 44,00151,80
  316OltPriseacaLUTU CONSTANTINArabilIntravilan58128,128/2-53458938,00-55,00189,75
  317OltPriseacaANDREOIU GHEORGHEArabilIntravilan58127,127/2-53493910,00-55,00189,75
  318OltPriseacaANDREOIU NICOLAEArabilIntravilan58126,126/2-53495768,00-48,00165,60
  319OltPriseacaSTOICA MARIAArabilIntravilan58125,125/2-53431743,00-47,00162,15
  320OltPriseacaLODOR CONSTANTINArabilIntravilan58124,124/2-534971.469,00- 96,00331,20
  321OltPriseacaRADU IONArabilIntravilan58123,123/2-53498716,00-48,00165,60
  322OltPriseacaANDREOIU STANCUArabilIntravilan58122,122/2-53508717,00-49,00169,05
  323OltPriseacaCIRSTEA DUMITRA, CIRSTEA ILIE, CARSTEA FLOREA, BADEA RADA, ANDREI ILIEArabilIntravilan58121,121/1, 121/2-534574.775,00-83,00286,35
  324OLTPRISEACADAMIAN NICOLAE BOGDANArabilIntravilan58119-53511620-81,00279,45
  325OltPriseacaANDREOIU FLORIN CATALINArabilIntravilan58118,118/1, 118/2-535095.933,00-102,00351,90
  326OltPriseacaTRANDAFIR NICULINA, GHEORGHISOR MARIN, GHEORGHISOR NICOLAE CALINArabilIntravilan58117,117/1, 117/2-535131.497,00-29,00100,05
  327OltPriseacaTRANDAFIR NICULINA, TRANDAFIR IONArabilIntravilan58116,116/1, 116/2-535141.497,00-29,00100,05
  328OltPriseacaPITIS CONSTANTINArabilIntravilan58115,115/1,115/2-535153.018,00-76,00262,20
  329OltPriseacaENE ANA, RICIU ION, BELEA GHERGHINA, DRAGUT FLOAREAArabilIntravilan58114,114/1, 114/2-535163.033,00-138,00476,10
  330OltPriseacaPITIS CONSTANDINA, PITIS IONArabilIntravilan58113,113/1, 113/2-535173.048,00-195,00672,75
  331OltPriseacaBOGATU CLAUDIA, CIRSTEA IOANAArabilIntravilan58112,112/1, 112/2-535183.060,00-252,00869,40
  332OltPriseacaBOGATU MARIAArabilIntravilan58111,111/2-535193.066,00-302,001.041,90
  333OltPriseacaAMZA CONSTANTINA, ENE IONArabilIntravilan58110,110/1, 110/2-535203.058,00-360,001.242,00
  334OltPriseacaANDREOIU ANICAArabilExtravilan58109,109/1, 109/2-535215.945,00-34,0039,10
      ArabilIntravilan      744,002.566,80
  335OltPriseacaONESCU GHEORGHEArabilIntravilan58108,108/1-535224.846,00-679,002.342,55
      ArabilExtravilan      104,00119,60
  336OltPriseacaDOBRE DUMITRU VIORELArabilIntravilan58107,107/1-535231.950,00-331,001.141,95
      ArabilExtravilan      160,00184,00
  337OltPriseacaMILITARU IOANAArabilIntravilan58106,106/1- 535244.860,00-521,001.797,45
      ArabilExtravilan      454,00522,10
  338OltPriseacaBELEA MARINArabilIntravilan58105,105/2, 105/1-535252.025,00-160,00552,00
      ArabilExtravilan      248,00285,20
  339OltPriseacaRadu IonArabilIntravilan58104, 104/253526535262.025,00-119,00410,55
     ArabilExtravilan      294,00338,10
  340OLTPRISEACAANDREOIU CRISTIAN GHEORGHEArabilExtravilan58103, 103/1-535272025-405,00465,75
  341OltPriseacaARSENOIU DUMITRUArabilIntravilan58102,102/1-535282.430,00-70,00241,50
      ArabilExtravilan      390,00448,50
  342OltPriseacaANDREOIU GHEORGHEArabilIntravilan58101,101/2, 101/1-535292.835,00-48,00165,60
      ArabilExtravilan      473,00543,95
  343OltPriseacaZAVELCA GHEORGHEArabilIntravilan58100,100/2, 100/1-5353210.125,00-158,00545,10
      ArabilExtravilan      1.687,001.940,05
  344OltPriseacaPOPA CONSTANTINArabilIntravilan5899,99/1-534422.290,00-34,00117,30
      ArabilExtravilan      382,00439,30
  345OltPriseacaARSANOIU RADUArabilIntravilan5898,98/1-534402.290,00-33,00113,85
      ArabilExtravilan      378,00434,70
  346OltPriseacaMURUGA MARINArabilIntravilan5897/1/1,97/1/2-535362.458,00-35,00120,75
      ArabilExtravilan      402,00462,30
  347OltPriseacaMURUGA GHERGHINAArabilIntravilan5897/1,97/1/1-535352.458,00-33,00113,85
      ArabilExtravilan      393,00451,95
  348OltPriseacaSTANCIU ELENAArabilIntravilan5896,96/2,96/1-535342.436,00-32,00110,40
      ArabilExtravilan      380,00437,00
  349OltPriseacaBADEA ION, BOGATU ION, BOGATU LINA, SIVU NICULINAArabilIntravilan5895,95/1,95/2-535336.106,00-72,00248,40
      ArabilExtravilan      914,001.051,10
  350OLTPRISEACAMURUGA MARIA, STAN IONArabilExtravilan5894, 94/1,94/2-535315967-977,001.123,55
  351OltPriseacaDRAGNEA GEORGETAArabilIntravilan5893,93/1-535304.010,00-56,00193,20
      ArabilExtravilan      890,001.023,50
  352OltPriseacaSTAN IONArabilIntravilan5892,92/1-534511.950,00-50,00172,50
  353OltPriseacaCIUBUC GHEORGHE DANIELArabilIntravilan5891,91/1,91/2-534504.152,00-35,00120,75
      ArabilExtravilan      650,00747,50
  354OltPriseacaCIUBUC ION, CIUBUC FLOAREAArabilIntravilan5890,90/1,90/2-534481.373,00-11,0037,95
      ArabilExtravilan      214,00246,10
  355OltPriseacaCRAIU IONArabilIntravilan5831,31/1,31/2-534462.175,00-16,0055,20
      ArabilExtravilan      333,00382,95
  356OLTPRISEACADAMIAN NICOLAE BOGDANArabilIntravilan58895344553445434-21,0072,45
  357OLTPRISEACADAMIAN NICOLAE BOGDANArabilExtravilan5889, 89/1-534302772-506,00581,90
  358OltPriseacaPITIS MARIAArabilIntravilan5888,88/1,88/2-533364.123,00-22,0075,90
      ArabilExtravilan      685,00787,75
  359OLTPRISEACAPITIS CONSTANTINCurți-construcțiiIntravilan5887/1, 87/2-533356800-31,00178,25
  ArabilExtravilan  -  -1.271,001.461,65
  Împrejmuire      21 ml0,0011.824,32
  360OLTPRISEACAENE NICULAArabilIntravilan5886,86/1, 36/2-533373640-14,0048,30
  ArabilExtravilan      468,00538,20
  361OLTPRISEACADAMIAN NICOLAE BOGDANArabilIntravilan5885,85/1-534282727-