ORDIN nr. 4.441 din 15 mai 2024privind acordarea indemnizației de hrană personalului din sistemul de învățământ de stat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 27 mai 2024  Având în vedere prevederile art. 18 alin. (1) și (1^2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Pentru personalul din sistemul de învățământ, acordarea indemnizației de hrană se stabilește prin raportare la salariul net cuvenit funcției de bază.(2) Indemnizația de hrană se acordă personalului din sistemul de învățământ al cărui salariu lunar net format din drepturile salariale aferente funcției de bază, altele decât indemnizația de hrană, este până la 8.000 lei inclusiv.  +  Articolul 2Direcția generală economică și Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, unitățile/instituțiile de învățământ de stat și alte instituții publice din subordinea/coordonarea acestora duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 15 mai 2024.Nr. 4.441.-----