ORDIN nr. 918 din 20 mai 2024privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor a operațiunii de răscumpărare anticipată a unor serii de obligațiuni denominate în euro scadente în data de 28 octombrie 2024 și în data de 29 octombrie 2025 și de preschimbare a acestora sau a unei părți din acestea cu obligațiuni noi sau o parte din acestea și contractarea unor împrumuturi pe piețele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", în sumă totală de până la 3,5 miliarde euro și desemnarea administratorilor tranzacției
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 21 mai 2024    Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor pct. 4.1.a), b) 2 subpct. 10 și 11 și pct. 4.1.a), b) 2^1 subpct. 5.7, 5.10, 5.11 și 5.12 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă:a) operațiunea de răscumpărare anticipată a seriilor de obligațiuni denominate în euro scadente în data de 28 octombrie 2024, cupon 2,875%, și în data de 29 octombrie 2025, cupon 2,75%, denumite în continuare „obligațiunile răscumpărate“, și de preschimbare a acestora sau a unei părți din acestea cu obligațiuni noi sau o parte din acestea prin contractarea unui împrumut pe piețele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, prin lansarea unei serii de obligațiuni denominate în euro având maturitatea de 8 ani, care vor putea fi preschimbate în tot sau în parte cu toate sau o parte din obligațiunile răscumpărate; șib) contractarea de către Ministerul Finanțelor a unui împrumut pe piețele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, prin lansarea unei serii noi de obligațiuni denominate în euro, cu maturitatea de 13 ani.Cele două împrumuturi menționate mai sus sunt denumite în continuare „emisiune“ și vor fi în sumă totală de până la 3,5 miliarde euro.(2) Suma finală aferentă atât operațiunii de răscumpărare anticipată și preschimbare, cât și cea aferentă emisiunii noi, maturitatea, cuponul, numărul de serii, precum și ceilalți termeni și condiții financiare urmează să fie stabilite la momentul lansării tranzacției, în funcție de condițiile de piață.  +  Articolul 2Emisiunea este administrată de către BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, HSBC Continental Europe, JP Morgan SE și Société Générale. (la 22-05-2024, sintagma: de către BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, HSBC Continental Europe, Erste Bank, JP Morgan SE și Société Générale a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 918 din 20 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 21 mai 2024 )  +  Articolul 3Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Banca Națională a României și se utilizează pentru finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale și finanțarea necesară asigurării colateralului aferent tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind datoria publică.  +  Articolul 4Plata serviciului datoriei publice aferentă emisiunii se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Marcel-Ioan Boloș
    București, 20 mai 2024.Nr. 918.-----