ORDIN nr. 4.341 din 25 aprilie 2024pentru aprobarea Metodologiei de confirmare a rezultatelor evaluărilor desfășurate de către agențiile de asigurare a calității din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR), pe teritoriul României
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 21 mai 2024  Având în vedere prevederile art. 52 alin. (3), art. 54 alin. (2), art. 59 alin. (1), art. 103, art. 112 alin. (1), art. 233, art. 239, art. 241, art. 248 alin. (3) și ale art. 251 din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Referatul de aprobare nr. 146/DGIU din 13.03.2024,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de confirmare a rezultatelor evaluărilor desfășurate de către agențiile de asigurare a calității din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR), pe teritoriul României, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcția generală învățământ superior din cadrul Ministerului Educației, de către instituțiile de învățământ superior, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, precum și de către agențiile de asigurare a calității din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR), care evaluează pe teritoriul României, potrivit legii.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.154/2016 privind aprobarea Metodologiei de reglementare a activităților desfășurate de către agențiile de asigurare a calității din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR), pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 6 ianuarie 2017, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 25 aprilie 2024.Nr. 4.341.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde confirmare a rezultatelor evaluărilor desfășurate de către agențiile de asigurare acalității din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calitățiiîn Învățământul Superior (EQAR), pe teritoriul României