RECTIFICARE nr. 411 din 23 aprilie 2024referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 411/2024
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 17 mai 2024    În tabelul din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 411/2024 privind aprobarea denumirilor titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 30 aprilie 2024, se face următoarea rectificare:– la domeniul de licență „Zootehnie“, în coloana a 4-a „Denumirea calificării“, la rândul 2, în loc de: „Comportamentul și bunăstarea alimentelor“ se va citi: „Comportamentul și bunăstarea animalelor“.-----