ORDIN nr. 20.721 din 9 mai 2024pentru constituirea punctului unic de contact privind preluarea sesizărilor referitoare la conținutul "deepfake"
EMITENT
  • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 16 mai 2024    Văzând Referatul de aprobare nr. 170.006 din 9.05.2024 întocmit de Direcția tehnologia informației și transformare digitală,având în vedere orientările Comisiei Europene publicate în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale pentru atenuarea riscurilor sistemice online pentru alegeri,în temeiul dispozițiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare,ministrul cercetării, inovării și digitalizării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se constituie, în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, punctul de contact privind preluarea și redirecționarea în vederea soluționării a sesizărilor referitoare la distribuirea de conținut audio/video manipulat digital în scopuri malițioase precum manipularea opiniei publice, șantaj, fraudă sau în cadrul unor campanii de propagandă și dezinformare cu potențial impact asupra integrității proceselor electorale.  +  Articolul 2Direcția tehnologia informației și transformare digitală, prin compartimentul IT, este structura din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării responsabilă cu:1. realizarea unui formular de contact pe pagina de internet a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, unde se pot încărca sesizări cu privire la conținutul audio/video manipulat digital în scopuri malițioase și care este distribuit pe platforme online de socializare, streaming și motoare de căutare online;2. recepționarea și analiza sesizărilor din punctul de vedere al existenței conținutului audio/video pentru care există suspiciunea rezonabilă că a fost manipulat digital în scopuri malițioase.  +  Articolul 3Direcția comunicare, transparență și dialog social este structura din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării responsabilă cu redirecționarea sesizărilor spre soluționare către administratorii platformelor online de socializare, streaming și motoare de căutare online, datele colectate ca urmare a sesizărilor recepționate de la populație. După caz, acestea vor fi transmise și către instituțiile cu atribuții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/2023 privind securitatea și apărarea cibernetică a României, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.  +  Articolul 4Analizarea și transmiterea datelor primite de la populație în vederea raportării de către Direcția tehnologia informației și transformare digitală, prin compartimentul IT, și Direcția comunicare, transparență și dialog social se va realiza în termen de maximum 1 oră în intervalul orar 8.00-22.00 și în termen de maximum 12 ore în afara acestui interval, pe întreaga perioadă preelectorală și electorală.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
    Bogdan-Gruia Ivan
    București, 9 mai 2024.Nr. 20.721.-----