ORDIN nr. 477 din 22 aprilie 2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009  (la 28-11-2016, Titlul a fost modificat de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016 ) Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de sănătate publică, asistență medicală și programe și al Agenției Naționale de Transplant nr. 3.974/273 din data de 22 aprilie 2009/15 aprilie 2009,având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se înființează Registrul Național de Transplant, denumit în continuare RNT.(2) RNT asigură monitorizarea continuă a activității de transplant, conform procedurilor stabilite de Agenția Națională de Transplant.(3) RNT este compus din registre naționale specifice, după cum urmează:a) Registrul național specific pentru transplant cardiac;b) Registrul național specific pentru transplant hepatic;c) Registrul național specific pentru transplant renal;d) Registrul național specific pentru transplant pulmonar;e) Registrul național specific pentru transplant pancreas;f) Registrul național specific pentru transplant piele;g) Registrul național specific pentru transplant os și tendon;h) Registrul național specific pentru transplant cornee;i) Registrul național specific pentru fertilizare in vitro;j) Registrul național specific pentru transplant celule stem hematopoietice. (la 25-07-2017, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 796 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017 )  +  Articolul 2Se aprobă lista persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din RNT din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 28-11-2016, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 3Orice persoană, pentru a putea beneficia de un transplant, este obligatoriu să fie înscrisă în RNT.  +  Articolul 4(1) Înscrierea în RNT are drept consecință atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant, denumit în continuare codul CUIANT.(2) Datele necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului CUIANT sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Toate documentele medicale care se eliberează după aprobarea prezentului ordin (fișe medicale, rețete sau alte documente) conțin codul CUIANT.  +  Articolul 5Persoanele nominalizate pentru gestionarea datelor din RNT îndeplinesc următoarele cerințe și responsabilități:a) sunt angajate cu contract de muncă în unitățile din rețeaua Ministerului Sănătății, în unitățile din rețeaua altor ministere sau instituții cu rețea sanitară proprie, în unitățile sanitare din rețeaua autorităților administrației publice locale sau sunt angajate cu contract de muncă în unități sanitare private și îndeplinesc toate obligațiile ce decurg din această calitate; (la 28-11-2016, Litera a) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016 ) b) răspund de acuratețea datelor înscrise în RNT, precum și de arhivarea documentelor pe baza cărora a fost atribuit codul CUIANT;c) au obligația de a nu divulga datele de acces la RNT (utilizator, parolă, Smart card, PIN), care reprezintă secret de serviciu și de a semna și completa declarația prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin, încălcarea acestei obligații atrage răspunderea potrivit legii; (la 28-11-2016, Litera c) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016 ) d) notifică imediat Agenția Națională de Transplant în situația în care există suspiciuni în legătură cu securitatea datelor sau cu accesul la RNT;e) raportează imediat Agenției Naționale de Transplant situația în care, din diferite motive tehnice, nu se poate obține accesul la internet pentru eliberarea electronică a codului CUIANT;f) actualizează datele pe baza cărora a fost eliberat codul CUIANT imediat ce situația medicală și operativă o permite, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data efectuării transplantului;g) arhivează datele persoanelor care au beneficiat de transplant și le pun la dispoziția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în termen de 24 de ore de la externarea posttransplant.h) au obligația de a furniza pacientului codul CUIANT atribuit. (la 04-06-2018, Articolul 5 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 703 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Articolul 6Agenția Națională de Transplant va pune la dispoziția persoanelor nominalizate pentru gestionarea datelor un cont unic de acces pentru actualizarea datelor în cadrul RNT și pentru obținerea codului CUIANT.  +  Articolul 7Agenția Națională de Transplant, precum și unitățile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Ion Bazac
  București, 22 aprilie 2009.Nr. 477.  +  Anexa nr. 1
  Lista persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic
  1. Institutul Clinic Fundeni București - Centrul pentru Boli Digestive și Transplant Hepatic:– dr. Speranța Iacob;– dr. Simona Dima;– dr. Mariana Mihăilă;– dr. Alexandrina Constantinescu.2. Institutul Clinic Fundeni București - Centrul pentru Uronefrologie și Transplant Renal: – dr. Dorina Tacu; – dr. Cristina Alina Bucșa; – dr. Corina Țincu; – dr. Paula Larisa Vizireanu; – dr. Elena Alina Cristoiu-Strachinariu; – dr. Bogdan Marian Sorohan. (la 09-12-2022, Punctul 2. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.627 din 29 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1184 din 09 decembrie 2022 ) 3. Institutul Clinic Fundeni București - Centrul pentru Hematologie și Transplant Medular:– dr. Zsofia Varady.4. Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov:– dr. Carmen Daniela Neculoiu.5. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș:– dr. Mihaela Ispas.6. Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca: – dr. Muntean Adriana; – dr. Elec Alina Daciana. (la 16-03-2020, Punctul 6. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 399 din 11 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 16 martie 2020 ) 7. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu“ București:– dr. Ovidiu Chioncel.8. Spitalul Clinic „Sf. Maria“ București: – dr. Dragoș Chiriță; – dr. Greere Mădălina; – dr. Radu Cristina; – dr. Bumbăcea Dragoș; – dr. Popescu Mihaela. (la 16-03-2020, Punctul 8. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 399 din 11 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 16 martie 2020 ) 9. Spitalul Clinic «Dr. C. I. Parhon» Iași:– dr. Hogaș Simona;– dr. Voroneanu Luminița. (la 27-11-2020, Punctul 9. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.041 din 24 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1148 din 27 noiembrie 2020 ) 10. Spitalul Clinic de Urgență București:– dr. Dan Constantin Grițac.11. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș: – dr. conf. dr. Erzsebet Lazăr. (la 09-12-2022, Punctul 11. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.627 din 29 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1184 din 09 decembrie 2022 ) 12. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Turcanu“ Timișoara:– dr. Cristian Marius Jinca;– dr. Andrada Licinia Oprisoni.13. Spitalul Clinic Colțea București:– dr. Andrei Coliță.14. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M. S. Curie“ București:– dr. Vlad Costel.15. Spitalul Universitar de Urgență Elias București:– dr. Mareș Emil.16. Spitalul Clinic de Urgență București - Secția de ortopedie:– dr. Alexandru-Lisias Dimitriu;– as. Liliana Constantin. (la 31-08-2021, Punctul 16. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.695 din 30 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) 17. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova:– dna Peța Maria Minodora.18. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș: – dr. Marton Denes;– dr. Pal Fodor. (la 30-06-2022, Punctul 18. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.699 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 30 iunie 2022 ) 19. Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brînzeu» Timișoara:– dr. Mitrulescu Cătălin;– dr. Prilipceanu Georgiana. (la 04-06-2018, Punctul 19. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 703 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) 20. Spitalul Clinic Colentina București:– dl. Iacob Gheorghe;– dr. Nica Andrei Constantin. (la 03-06-2019, Punctul 20. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 803 din 27 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 03 iunie 2019 ) 21. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila“ București - Secția Clinică de Oftalmologie:– mr. dr. Macovei Laura.22. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila“ București - Secția Clinică de Ortopedie și Traumatologie:– lt. col. dr. Stănescu Marius.23. Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea:– dr. Hozan Călin.24. Spitalul Clinic de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Galați:– dna Tudor Carmen. (la 25-07-2017, Punctul 24. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 796 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017 ) 25. Spitalul Județean de Urgență «Sf. Ioan cel Nou» Suceava:– dr. Ciprian Constantin Puha. (la 18-12-2017, Punctul 25. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.399 din 7 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 26. Spitalul Clinic de Recuperare Iași:– dna Dana Mihai. (la 25-07-2017, Punctul 26. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 796 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017 ) 27. Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu“ Timișoara:– dna Prodan Cristina.28. Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor“ București:– dna Dinu Cristina.29. Spitalul Clinic Județean Mureș:– dr. Zuh Sandor.30. Oculus - S.R.L. București:– dr. Moraru Mircea Cristian.31. Medsystem Varad - S.R.L. Oradea:– dna Szoke Katalin.32. Spitalul Clinic de Urgențe „Sf. Spiridon“ Iași - Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie:– dr. Gîrleanu Irina.33. Spitalul Clinic de Urgențe „Sf. Spiridon“ Iași - Secția Clinică de Oftalmologie:– dna Ceornea Augustina.34. West Eye Hospital - S.R.L. București:– dl Milea Alexandru.35. Medlife - S.A. București:– dna Chirciu Sonia-Mona-Lise. (la 04-04-2024, Punctul 35. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.706 din 3 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 4 aprilie 2024 ) 36. Biogenesis IVF - S.R.L. București:– dna Butunoi Laura Mariana.37. Clinica Polisano - S.R.L. Sibiu:– dna Zgripcea Livia.38. Euromaterna - S.A. Constanța:– dna Bedreag Anamaria. (la 04-06-2018, Punctul 38. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 703 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) 39. Avicena Profertis - S.R.L. Iași:– dr. Socolov Răzvan .40. Life Line - Medical Center - S.R.L. București:– dna Giurcaneanu Anișoara.41. Clinica Medicală Gynera - S.R.L. București:– dna Frâncu Claudia. (la 25-07-2017, Punctul 41. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 796 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017 ) 42. Gynatal - S.R.L. Timișoara:– dr. Dorneanu Virginia Liliana. (la 25-07-2017, Punctul 42. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 796 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017 ) 43. Vivamed - S.R.L. Brașov:– dr. Lupu Gabriela.44. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca:– biol. Stela Surd. (la 18-12-2017, Punctul 44. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.399 din 7 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 45. Fertigyn - S.R.L. Iași: – dr. Gliselda Alexoaei Smaranda; – dl. Radu Maftei. (la 16-03-2020, Punctul 45. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 399 din 11 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 16 martie 2020 ) 46. Medical Business Expert - S.R.L. București:– dna Ranetescu Georgiana Mirela.47. Hit-Med - S.R.L. Craiova:– dr. Văduva Alice Roxana.48. Promed System - S.R.L. Târgoviște:– dr. Sandu Lăcrămioara;– dna Ecaterina Ilinca. (la 11-10-2018, Punctul 48. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.281 din 4 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 11 octombrie 2018 ) 49. New Life - BM - S.R.L. Iași:– dna Andreea Luca. (la 25-07-2017, Punctul 49. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 796 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017 ) 50. Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sîrbu» București:– dr. Carp-Velișcu Andreea Marilena;– dr. Enache Andreea. (la 04-06-2018, Punctul 50. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 703 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) 51. Medical City Blue - S.R.L. București:– dr. Brașoveanu Marilena Gianina.52. Sapiens Medical Center - S.R.L. București:– dr. Dumitrescu Ruxandra Daniela. (la 03-06-2019, Punctul 52. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 803 din 27 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 03 iunie 2019 ) 53. Teo Health - S.A. - Spitalul «Sf. Constantin» Brașov:– dr. Moldovan Bogdan. (la 15-05-2020, Punctul 53. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 788 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 15 mai 2020 ) 54. Abrogat. (la 28-05-2024, Punctul 54. , Anexa nr. 1 a fost abrogat de Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.723 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 28 mai 2024 ) 55. Babe - S.R.L. Sângeorgiu de Mureș:– dr. Virginas Annamaria. (la 27-11-2020, Punctul 55. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.041 din 24 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1148 din 27 noiembrie 2020 ) 56. Laser Vision Med - S.R.L. București:– dna Adriana Mădălina Firescu. (la 25-07-2017, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 796 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017 ) 57. Institutul Regional de Oncologie Iași: – dr. Pelin Elena Dolachi; – dna Florina Adriana Farca. (la 10-05-2022, Punctul 57. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.260 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 10 mai 2022 ) 58. Pelican Impex - S.R.L. Oradea:– dr. Marius Chirea. (la 18-12-2017, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.399 din 7 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 59. I-Med Optogyn - S.R.L. Sibiu:– dr. Iulian Florin Ispășoiu. (la 18-12-2017, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.399 din 7 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 60. Centrul Medical Medicum - S.R.L. București:– dr. Gianina Brașoveanu. (la 18-12-2017, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.399 din 7 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 61. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» București:– dna Cosovan Raluca Florentina. (la 04-06-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 703 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) 62. Spitalul Clinic de Urgențe «Sf. Spiridon» Iași:– dl. Huțanu Petru;– dl. Prodan Cătălin. (la 04-06-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 703 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) 63. IVF Clinic-SL - S.R.L. Timișoara:– dr. Stelea Lavinia. (la 04-06-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 703 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) 64. Fetal Care Center - S.R.L. București:– dr. Șerban Adela. (la 04-06-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 703 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) 65. Genesys Fertility Center - S.R.L. București:– doamna Nela Ionescu. (la 08-08-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Articolul I din ORDINUL nr. 937 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 08 august 2018 ) 66. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu - Clinica de Ortopedie și Traumatologie:– dr. Cosmin Mohor. (la 08-08-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Articolul I din ORDINUL nr. 937 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 08 august 2018 ) 67. Spitalul Universitar de Urgență București:– dr. Horia Bumbea. (la 11-10-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.281 din 4 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 11 octombrie 2018 ) 68. Centrul Medical International București - S.R.L.:– dna Georgiana Mirela Ranetescu. (la 28-02-2019, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 264 din 27 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 28 februarie 2019 ) 69. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu - Secția Clinică de Oftalmologie:– dr. Dorina Elena Popa. (la 29-10-2019, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.614 din 25 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 29 octombrie 2019 ) 70. Sanador - S.R.L. - Spitalul Clinic Sanador București: – dr. Mariana Mihăilă. (la 29-10-2019, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.614 din 25 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 29 octombrie 2019 ) 71. Venus Med - S.R.L. Cluj-Napoca: – dna Gîrlovanu Marilena; – dl. Gîrlovanu Ghenadie. (la 16-03-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 399 din 11 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 16 martie 2020 ) 72. Antalmed - S.R.L. Oradea: – dna Naghi Petronela Aura; – dna Huniadi Carmen Anca. (la 16-03-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 399 din 11 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 16 martie 2020 ) 73. Proestetica Hospital - S.R.L. București: – dna Butunoi Laura. (la 16-03-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 399 din 11 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 16 martie 2020 ) 74. EMBRYOS FERTILITY CLINIC - S.R.L. București:– dr. Anghelescu Ionela Roxana. (la 28-09-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.662 din 25 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2020, modificat prin RECTIFICAREA nr. 1.662 din 29 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 21 septembrie 2022. ) 75. Centrul Medical Unirea S.R.L. - Spitalul Regina Maria Cluj:– dr. Zlătescu-Marton Cristina; (la 27-11-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.041 din 24 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1148 din 27 noiembrie 2020 ) 76. Manitou Med - S.R.L. - Clinica Gynoprax Satu Mare:– dr. Mircea Gheorghe Muncean; (la 09-03-2021, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 335 din 9 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 09 martie 2021 ) 77. Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București:– dr. Valentin Dinu. (la 09-03-2021, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 335 din 9 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 09 martie 2021 ) 78. Centrul Medical Unirea S.R.L. - București cu punct de lucru în str. George Enescu nr. 14, sectorul 1:– dna Camelia Răboj. (la 31-08-2021, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.695 din 30 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) 79. Centrul Medical Dr. Stănilă - S.R.L. - Sibiu:– dr. Adriana Stănilă. (la 31-08-2021, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.695 din 30 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) 80. Spitalul Universitar de Urgență București - Secția clinică oftalmologie:– dr. Raluca Claudia Iancu (la 02-11-2021, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.322 din 28 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 02 noiembrie 2021 ) 81. Vitreum Medical - S.R.L. Satu Mare: – dna Sicsai Gabriela (la 30-06-2022, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.699 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 30 iunie 2022 ) 82. Eva Med Center - S.R.L. Constanța:– dna Cristina Brîndușa Lalu (la 21-10-2022, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.161 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 21 octombrie 2022 ) 83. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» București:– dr. Daniela Păcurar– dr. Irina Dijmărescu. (la 21-10-2022, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.161 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 21 octombrie 2022 ) 84. Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu» București: – dr. Ștefana Carp. (la 09-12-2022, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.627 din 29 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1184 din 09 decembrie 2022 ) 85. Delta Health Care - S.R.L. București: – dr. Iulian Giorgian Gherman. (la 18-01-2023, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 121 din 17 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2023 ) 86. Centrul Medical Unirea - S.R.L. Brașov:– dna Daniela Anca Stan. (la 18-01-2023, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 121 din 17 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2023 ) 87. Gynia - S.R.L. Cluj-Napoca:– dna Genoveva Noemi Boros (la 17-03-2023, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 725 din 15 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 17 martie 2023 ) 88. Centrul Medical TOPMED - S.R.L. Târgu Mureș:– dna Gabriela Luciana Uifălean; (la 16-06-2023, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.986 din 14 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 16 iunie 2023 ) 89. Centrul Medical SANADOR - S.R.L. București:– dna Olimpia Nicoleta Ivănescu;– dnul Silviu Marian Cărăbuș; (la 16-06-2023, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.986 din 14 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 16 iunie 2023 ) 90. Millenial Fertility Clinic 2022 - S.R.L. București:– dna Mirela-Mihaela Radu. (la 14-03-2024, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.426 din 13 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 14 martie 2024 ) 91. Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie «Prof. Dr. Octavian Fodor» Cluj-Napoca:– dna Furcea Luminița-Elena. (la 04-04-2024, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.706 din 3 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 4 aprilie 2024 ) 92. Athena Health - S.R.L. București:– dna Petrescu Dana;– dna Butunoi Laura-Mariana. (la 04-04-2024, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.706 din 3 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 4 aprilie 2024 ) 93. Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuță» Cluj-Napoca– doamna Ioana-Laura Jimbu. (la 28-05-2024, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.723 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 28 mai 2024 ) (la 28-11-2016, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 2
  DATE
  necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant
  NumePrenumeCod numeric personal*)Grup sanguinTelefonAdresăDiagnosticMELD**)HLA***) Notă
  *) Se aplică numai în cazul persoanelor cu cetățenie română, care posedă acte de identitate.
  **) Se utilizează pentru transplant hepatic.
  ***) Se utilizează pentru transplant renal și de celule stem hematopoietice.
  (la 28-11-2016, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 3
  DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
  a persoanei responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant, nominalizată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de TransplantSubsemnatul/Subsemnata, ......................................, în calitate de ........................., la unitatea medicală ................................, acreditată pentru activități de ...., în calitate de persoană nominalizată cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant, cunoscând prevederile art. 227 din Codul penal, privind divulgarea secretului profesional, mă angajez prin prezenta să păstrez confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor despre care am luat cunoștință cu ocazia gestionării datelor din Registrul Național de Transplant, precum și cu ocazia instruirii primite în vederea utilizării acestui sistem.Data: ...................................... Semnătura: ............................ (la 28-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016 )