HOTĂRÂRE nr. 695 din 3 iulie 2002privind înființarea Institutului de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iulie 2002  (la 04-07-2012, Titlul actului normativ a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 650 din 27 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 04 iulie 2012 ) În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 3 alin. (4) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se înființează Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu" prin reorganizarea Centrului pentru Cercetări Avansate în Invatarea Automată, Prelucrarea Limbajului Natural și Modelare Conceptuala din subordinea Academiei Române, care se desființează. (la 04-07-2012, sintagma: Institutul de Cercetări pentru Inteligenta Artificiala a fost înlocuită de Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 650 din 27 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 04 iulie 2012 ) (2) Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu" este instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul București, calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5, care funcționează în subordinea Academiei Române, în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Române. (la 04-07-2012, sintagma: Institutul de Cercetări pentru Inteligenta Artificiala a fost înlocuită de Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 650 din 27 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 04 iulie 2012 )  +  Articolul 2Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu" desfășoară activități de cercetare fundamentală în domeniile: (la 04-07-2012, sintagma: Institutul de Cercetări pentru Inteligenta Artificiala a fost înlocuită de Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 650 din 27 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 04 iulie 2012 ) a) inteligentei artificiale - invatarea automată, prelucrarea limbajului natural și modelare conceptuala și cognitiva, agenți inteligenti și altele asemenea;b) societății cunoașterii - managementul cunoștințelor, modelarea infrastructurilor și a proceselor societății, bazată pe cunoștințe și scenarii cognitive;c) noilor arhitecturi de rețele de calculatoare - sisteme cu autoorganizare.  +  Articolul 3(1) Structura organizatorică a Institutului de Cercetări pentru Inteligență Artificială «Mihai Drăgănescu» se aprobă de președintele Academiei Române, la propunerea secretarului general. (la 21-05-2024, Alineatul (1), Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 475 din 30 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 21 mai 2024 ) (2) Numărul maxim de posturi este de 17 în anul 2002 și de 30 de posturi începând cu anul 2003.(3) Cheltuielile aferente majorării numărului de posturi vor fi cuprinse în legile bugetare anuale începând cu anul 2003.  +  Articolul 4Personalul Institutului de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu" este preluat prin transfer de la Centrul pentru Cercetări Avansate în Invatarea Automată, Prelucrarea Limbajului Natural și Modelare Conceptuala și își păstrează drepturile salariale avute la data transferului. (la 04-07-2012, sintagma: Institutului de Cercetări pentru Inteligenta Artificiala a fost înlocuită de Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 650 din 27 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 04 iulie 2012 )  +  Articolul 5(1) Patrimoniul Centrului pentru Cercetări Avansate în Invatarea Automată, Prelucrarea Limbajului Natural și Modelare Conceptuala, stabilit pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2001, este preluat de către Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu", cu întregul activ și pasiv, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (la 04-07-2012, sintagma: Institutul de Cercetări pentru Inteligenta Artificiala a fost înlocuită de Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 650 din 27 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 04 iulie 2012 ) (2) Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu" va prelua toate drepturile și obligațiile legale și contractuale ale Centrului pentru Cercetări Avansate în Invatarea Automată, Prelucrarea Limbajului Natural și Modelare Conceptuala. (la 04-07-2012, sintagma: Institutul de Cercetări pentru Inteligenta Artificiala a fost înlocuită de Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 650 din 27 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 04 iulie 2012 )  +  Articolul 6Finanțarea activității Institutului de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu" se asigura pe bază de programe proprii aprobate de Adunarea generală a Academiei Române, de la bugetul de stat, utilizându-se în completare și venituri extrabugetare care provin din activitățile prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române. (la 04-07-2012, sintagma: Institutului de Cercetări pentru Inteligenta Artificiala a fost înlocuită de Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 650 din 27 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 04 iulie 2012 )  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă dispozițiile art. 1 prima liniuța pct. 1 din anexa nr. 1 și lit. a) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 743/1993 privind avizarea infiintarii unor centre de cercetare științifică în subordinea Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 12 ianuarie 1994.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Președintele Academiei Române,
  Eugen Simion
  Ministru delegat la Ministerul Educației
  și Cercetării - pentru activitatea de cercetare,
  Șerban Constantin Valeca
  Ministrul comunicațiilor
  și tehnologiei informatiei,
  Dan Nica
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
   +  AnexăAbrogată. (la 21-05-2024, Anexa a fost abrogată de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 475 din 30 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 21 mai 2024 )