ORDONANȚA nr. 50 din 23 august 2001pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Marii Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 31 august 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1Se ratifica Memorandumul de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Marii Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se desemnează Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței sa aducă la îndeplinire prevederile Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Marii Negre.  +  Articolul 3(1) Plata contribuției anuale a părții române, prevăzută în anexa nr. 2, se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.(2) Actualizarea contribuției anuale a părții române, prevăzută la alin. (1), se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor și locuinței,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul afacerilor externe,
  Mircea Geoană
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 23 august 2001.Nr. 50.  +  Anexa nr. 1MEMORANDUM DE ÎNȚELEGEREprivind controlul statului portului în regiunea Mării Negre  +  Anexa nr. 2
  PLATA
  contribuției anuale a părții române, în conformitate cu Memorandumul de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre
  Nr. crt.Denumirea contribuțieiSediulValoarea
  1.Contribuția Autorității maritime române la Secretariatul Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării NegreIstanbul (Republica Turcia) 17.500 USD
  2. Contribuția Autorității maritime române la Centrul zonal de informare pentru Marea Neagră (BSIS)Novorossiisk (Federația Rusă)12.500 USD
  3.Total contribuție:30.000 USD
  (la 20-05-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 511 din 16 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 20 mai 2024 )