HOTĂRÂRE nr. 690 din 19 august 2020privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 21 august 2020  Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 500/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6“, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 222/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6“,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6“, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.  +  Articolul 2(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6“, aflate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista proprietarilor de imobile proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, aflat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, situate pe raza localităților Podari, Malu Mare și Carcea din județul Dolj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6“, aflate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, situate pe raza localităților Podari, Malu Mare și Carcea din județul Dolj, sunt în cuantum total de 1.271,9 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 - „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul consiliului local implicat, respectiv prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condițiile legii.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 19 august 2020.Nr. 690.  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere
  al lucrării de utilitate publică „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6“,
  aflate pe raza localităților Podari, Malu Mare și Carcea din județul Dolj, proprietarii sau deținătorii acestora,
  precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.JudețulUATNumele și prenumele proprietarului/deținătorului terenuluiTarlauaParcelaCategoria de folosințăNr. cadastral (nr. topo.)Numărul cărții funciareSuprafața totală (mp)Suprafața de expropriat (mp)Intravilan/ ExtravilanValoarea de despăgubire a imobilului conform Legii nr. 255/2010 (lei)
  1234567891011 1213
  1DOLJPodariLOGOFATU RADU17P250-251-252-253-254PD3090930909450002.557Extravilan3.835,50
  2DOLJPodariMUSTATA GABRIELA-VICTORITA2142A548317512505/250052Intravilan1.820,00
  3DOLJPodariDEN MULTIPROD - S.R.L.2129A31656316569743Intravilan105
  4DOLJPodariDEN MULTIPROD - S.R.L.2128A34032340326666Intravilan2.310,00
  5DOLJPodariDEN MULTIPROD - S.R.L.2127A34028340282626Intravilan910
  6DOLJPodariPOPA ION, POPA MARIANA2139A250015Intravilan90
  7DOLJPodariPOPA ION, POPA MARIANA2139A3327433274250040Intravilan240
  8DOLJPodariPOPA ION, POPA MARIANA2139A3327433274250037Intravilan222
  9DOLJPodariSELARU NICOLAE, SELARU ECATERINA2138A661332791978/200052Intravilan1.820,00
  10DOLJPodariSELARU NICOLAE, SELARU ECATERINA2138A661332791978/2000153Intravilan5.355,00
  11DOLJPodariSELARU NICOLAE, SELARU ECATERINA2138A661332791978/2000265Intravilan9.275,00
  12DOLJPodariBADEA ION2137A33269332694774/50003.898Intravilan23.388,00
  13DOLJPodariION MARIN, ION ANISOARA2136, 48A33275332755189/52004.036Intravilan24.216,00
  14DOLJPodariSIMION ILIE2135A2137332874992/50002.877Intravilan100.695,00
  15DOLJPodariSTROE GHEORGHE, STROE GHEORGHITA2134A50001.811Intravilan10.866,00
  16DOLJPodariDUMITRU MARINEL CATALIN, DUMITRU RAMONA DANIELA2132, 33A88/4-1738/33328546540Intravilan240
  17DOLJPodariDUMITRU MARINEL CATALIN, DUMITRU RAMONA DANIELA2132, 33A88/3-1738/2175546584Intravilan504
  18DOLJPodariPAUN CONSTANTIN, PAUN LENUTA ELEONORA2132, 33A3093830938963515Intravilan3.090,00
  19DOLJPodariZABAVA ANA, ZABAVA IONEL25147A33303333032000280Extravilan140
  20DOLJPodariCHIFU GEORGE, CHIFU MIHAELA SIMONA25148A33302333022989/3000427Extravilan213,5
  21DOLJPodariZABAVA CONSTANTIN25149A2500359Extravilan179,5
  22DOLJPodariNITA PETRE, NITA IOANA25150A3800540Extravilan270
  23DOLJPodariPOPA ION, POPA MARIANA25151A2500354Extravilan177
  24DOLJPodariTITOI D. CONSTANTIN25152A4000564Extravilan282
  25DOLJPodariBALAN DUMITRU, BALAN MARIA25153A5000704Extravilan352
  26DOLJPodariCIUICA NICOLAE25154A2500351Extravilan175,5
  27DOLJPodariMINERCA MARIA25155A5000705Extravilan352,5
  28DOLJPodariBALAN IONITA25156A5000557Extravilan278,5
  29DOLJPodariOPROIU EUGENIA25157A31761317613956/4200452Extravilan226
  30DOLJPodariDOBRE VASILICA, DOBRE MARIAN25158A33101331014692/5000346Extravilan173
  31DOLJPodariVLAD STAN25159A250047Extravilan23,5
  32DOLJPodariTUDOR GHEORGHE25160A500014Extravilan7
  33DOLJPodariNITA CONSTANTIN25161A50007Extravilan3,5
  34DOLJPodariDANESCU CONSTANTIN25109A500061Extravilan30,5
  35DOLJPodariTUDOASIE AUREL25110A2500177Extravilan88,5
  36DOLJPodariNITA P. DUMITRU25111A5000584Extravilan292
  37DOLJPodariVLAD ILIE25112A2500378Extravilan189
  38DOLJPodariIOANA ION25113A2500442Extravilan221
  39DOLJPodariBIZU ANASTASIA25114A2500506Extravilan253
  40DOLJPodariVLAD M. FLORICA25115A2500570Extravilan285
  41DOLJPodariVINATORU ILIE25116A33867338672500653Extravilan326,5
  42DOLJPodariVLAD DUMITRU DANIEL25117A500041Extravilan20,5
  43DOLJPodariVLAD DUMITRU DANIEL25117A50001.159Extravilan1.506,70
  44DOLJPodariCROITORU GHEORGHE25118A50001.105Extravilan1.436,50
  45DOLJPodariCOLTATU MARIN25119A50001.052Extravilan1.367,60
  46DOLJPodariCROITORU GHEORGHE25120A5000998Extravilan499
  47DOLJPodariOANA CONSTANTA25121A33277332774905/5000934Extravilan467
  48DOLJPodariJILCU COSTICA25122A2500393Extravilan196,5
  49DOLJPodariVINATORU MIHAI, VINATORU ELENA25123A2500406Extravilan203
  50DOLJPodariJILCU ILINCA25123A5000795Extravilan397,5
  51DOLJPodariCIUCA B. ILIE25124A2500392Extravilan196
  52DOLJPodariNITA SANICA25125A2500391Extravilan195,5
  53DOLJPodariBRABAVA IOANA25126A2500390Extravilan195
  54DOLJPodariVLAD ILIE25127A5000781Extravilan390,5
  55DOLJPodariCIUICA NICOLAE25128A5000791Extravilan395,5
  56DOLJPodariCHISAR M. ILINCA25129A2500400Extravilan200
  57DOLJPodariTRUSCA GHEORGHE25130A5000743Extravilan371,5
  58DOLJPodariBALASOIU COSTICA25131A5000441Extravilan220,5
  59DOLJPodariRADULET GHEORGHITA25132A7500150Extravilan75
  60DOLJPodariVRAJITORU IONEL, VRAJITORU CORNELIA25133A3328933289250010Extravilan5
  61DOLJPodariCIRTU GHEORGHE2587A500033Extravilan16,5
  62DOLJPodariCALANGIU MARIA2588A5000416Extravilan208
  63DOLJPodariCHISAR P. ION2589A50001.681Extravilan2.185,30
  64DOLJPodariTUDORASCU VALERIN2590A25009Extravilan4,5
  65DOLJPodariTUDORASCU VALERIN2590A25001.009Extravilan1.311,70
  66DOLJPodariOANA FLORICA2591A50002.244Extravilan2.917,20
  67DOLJPodariOANA ALIN MARIUS2592A330123301238001.286Extravilan1.671,80
  68DOLJPodariVLAD STAN 2593A2016368Extravilan184
  69DOLJPodariCRETU GHEORGHE, CRETU IOANA2594A250054Extravilan27
  70DOLJPodariVINATORU IONEL, VINATORU PAUN, VINATORU NICOLITA2557A1500165Extravilan82,5
  71DOLJPodariIVAN BALUTA2556A1500162Extravilan81
  72DOLJPodariSTANCIU PAULINA2555A1000108Extravilan54
  73DOLJPodariCOLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA2554A33288332881502/1500165Extravilan82,5
  74DOLJPodariIOANA ION2553A33276332761500163Extravilan81,5
  75DOLJPodariCOLTATU OCTAVIAN2552A33280332801500159Extravilan79,5
  76DOLJPodariCOLTATU OCTAVIAN2551A32525325251501155Extravilan77,5
  77DOLJPodariCOLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA2550A32459324591498/1500151Extravilan75,5
  78DOLJPodariZABAVA IOANA2549A2500241Extravilan120,5
  79DOLJPodariNUTA I. GHEORGHE2548A1500145Extravilan72,5
  80DOLJPodariBARBULESCU GHEORGHITA2547A1500145Extravilan72,5
  81DOLJPodariMINCU IOANA2546A1500145Extravilan72,5
  82DOLJPodariJILCU TANASE2545A1500145Extravilan72,5
  83DOLJPodariBALASOIU COSTICA2544A1500145Extravilan72,5
  84DOLJPodariOPREA FLOREA, OPREA ELENA2543A1500145Extravilan72,5
  85DOLJPodariCRETU PETRE2542A1500145Extravilan72,5
  86DOLJPodariCROITORU IANCU2541A1500144Extravilan72
  87DOLJPodariION CONSTANTIN2540A1500144Extravilan72
  88DOLJPodariCOLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA2539A33315333151498/1500150Extravilan75
  89DOLJPodariCONSTANTINESCU GHEORGHE2538A5200621Extravilan310,5
  90DOLJPodariDOBRE ELENA2537A33296332965500805Extravilan402,5
  91DOLJPodariSTANCU ILIE2537/1A2500256Extravilan128
  92DOLJPodariBRESTEANU DUMITRU2536A5000449Extravilan224,5
  93DOLJPodariSTANCU ION2536A2500221Extravilan110,5
  94DOLJPodariVLAD M. FLORICA2535/1A2500258Extravilan129
  95DOLJPodariVLAD ILIE CIUBEICA2535A2500256Extravilan128
  96DOLJPodariIORDACHE MARIUS, IORDACHE CARMEN-MARINELA2534A31263312635000492Extravilan246
  97DOLJPodariIORDACHE MARIUS, IORDACHE CARMEN-MARINELA2533A31589315892544/2500249Extravilan124,5
  98DOLJPodariIORDACHE MARIUS, IORDACHE CARMEN-MARINELA2532A31262312622499/2500256Extravilan128
  99DOLJPodariFRASIE SAVU BOGDAN, OTOVESCU MARIA2531A3205032050100001.071Extravilan1.392,30
  100DOLJPodariRADULET VERGINICA2530A31574315742500223Extravilan111,5
  101DOLJPodariFAGADAU CLAUDIU2530A31575315752500221Extravilan110,5
  102DOLJPodariRADU GHEORGHE2529A5000594Extravilan297
  103DOLJPodariCOLTATU OCTAVIAN2528A33265332652500249Extravilan124,5
  104DOLJPodariCOLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA25207A33271332713800380Extravilan190
  105DOLJPodariCOLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA2526A31099310993799/3800359Extravilan179,5
  106DOLJPodariCOLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA2525A33273332733801/3800322Extravilan161
  107DOLJPodariCOLTATU OCTAVIAN ALIN2524A33267332672500191Extravilan95,5
  108DOLJPodariCANCU MARIN2523A33281332812500242Extravilan121
  109DOLJPodariPAUNA GHEORGHE2522A2500240Extravilan120
  110DOLJPodariNITA CONSTANTIN2521A2500241Extravilan120,5
  111DOLJPodariVINATORU MIHAI, VINATORU ELENA2520A5000477Extravilan238,5
  112DOLJPodariTUDOSIE AUREL2519A2500221Extravilan110,5
  113DOLJPodariCIRTU M. ILINCA2518A2500204Extravilan102
  114DOLJPodariMACAMITOIU FLORICA2517A2500186Extravilan93
  115DOLJPodariCUICA NICOLAE2516A2500167Extravilan83,5
  116DOLJPodariDAN OCTAVIAN, DAN MARIANA, VLAD LEONORA, VLAD MARIN2515A33268332682500150Extravilan75
  117DOLJPodariZABAVA IOANA2514A2500138Extravilan69
  118DOLJPodariNITA DUMITRU2513A2500119Extravilan59,5
  119DOLJPodariSTANCU ION2512A3800206Extravilan103
  120DOLJPodariROBEANU FLORENTINA, ROBEANU ZOREL2511A1621305447500116Extravilan58
  121DOLJPodariVANATORU MARIOARA2510A380012Extravilan6
  122DOLJPodariNITA FLORINEL24139A25007Extravilan3,5
  123DOLJPodariNITA D. CONSTANTIN24140A2500195Extravilan97,5
  124DOLJPodariCHISAR ION24141A4000453Extravilan226,5
  125DOLJPodariCHISAR ION24141A400024Extravilan12
  126DOLJPodariGULIMAN ELENA-LAVINIA24142A309673096725008Extravilan4
  127DOLJPodariGULIMAN ELENA-LAVINIA24142A30967309672500225Extravilan112,5
  128DOLJPodariGULIMAN ELENA-LAVINIA24143A30966309662359/2500226Extravilan113
  129DOLJPodariGULIMAN ELENA-LAVINIA24143A30966309662359/250045Extravilan22,5
  130DOLJPodariTUCA FLORIAN-SORIN, TUCA MARIANA24144A33348333482500213Extravilan106,5
  131DOLJPodariTUCA FLORIAN-SORIN, TUCA MARIANA24144A33348333482500248Extravilan124
  132DOLJPodariTUCA FLORIAN24145A2500248Extravilan124
  133DOLJPodariTUCA FLORIAN24145A2500457Extravilan228,5
  134DOLJPodariOANA FLORICA24146A2500959Extravilan479,5
  135DOLJPodariJILCU ION24147A20001.078Extravilan1.401,40
  136DOLJPodariDANESCU ECATERINA24148A1800931Extravilan465,5
  137DOLJPodariBRESTEANU STEFAN24149A25001.479Extravilan1.922,70
  138DOLJPodariVINATORU PAUN24150A25001.577Extravilan2.050,10
  139DOLJPodariVINATORU PAUN24150A25009Extravilan4,5
  140DOLJPodariCANCU MARIN24151A16173305025004Extravilan2
  141DOLJPodariCANCU MARIN24151A330503305025001.561Extravilan2.029,30
  142DOLJPodariBOGDAN DUMITRU24152A25001.211Extravilan1.574,30
  143DOLJPodariNITA P. DUMITRU24153A25001.269Extravilan1.649,70
  144DOLJPodariOANA ALIN MARIUS24154A25001.330Extravilan1.729,00
  145DOLJPodariRADULET FLOREA24155A25001.309Extravilan1.701,70
  146DOLJPodariCOLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA24156A315043150425002.154Extravilan2.800,20
  147DOLJPodariBOGDAN ZORA24157A250024Extravilan12
  148DOLJPodariBOGDAN ZORA24157A25001.458Extravilan1.895,40
  149DOLJPodariCIRTU GHEORGHE24158A1100650Extravilan325
  150DOLJPodariCIUCA TUDOR24159A1000595Extravilan297,5
  151DOLJPodariPROPRIETAR NEIDENTIFICAT24160A2.999Extravilan3.898,70
  152DOLJPodariOLTEANU FLORICA, OLTEANU GEANINA MARIA9166A332973329750004.734Extravilan6.154,20
  153DOLJPodariOANA ALIN MARIUS9167A1000100Extravilan50
  154DOLJPodariOLTEANU FLORICA, OLTEANU GEANINA MARIA9166/1A50005.000Extravilan6.500,00
  155DOLJPodariCANCU RADU9165A50002.575Extravilan3.347,50
  156DOLJPodariMINCU IOANA9138A4200235Extravilan117,5
  157DOLJPodariBOGDAN MISU9137A50001.703Extravilan2.213,90
  158DOLJPodariTUCA FLORIAN SORIN9136A75007.251Extravilan9.426,30
  159DOLJPodariOTOVESCU ADRIAN9135A332933329325002.500Extravilan3.250,00
  160DOLJPodariOANA MARIN9134A50004.166Extravilan5.415,80
  161DOLJPodariBRESTEANU DUMITRU9133A61002.159Extravilan2.806,70
  162DOLJPodariAVRAMESCU CONSTANTIN9132A33294332942500128Extravilan64
  163DOLJPodariRADULET GHEORGHITA9131A25008Extravilan4
  164DOLJPodariVLAD M. ILIE9130A25003Extravilan1,5
  165DOLJPodariVLAD ILIE CIUBEICA944A332983329825002Extravilan1
  166DOLJPodariCOLTATU MARIN945A332923329225007Extravilan3,5
  167DOLJPodariCROITORU CONSTANTIN946A500025Extravilan12,5
  168DOLJPodariOPREA MARIN947A31852318523800660Extravilan330
  169DOLJPodariJILCU P. PETRE948A50004.918Extravilan6.393,40
  170DOLJPodariCOLTATU MARIN949A1500013.694Extravilan17.802,20
  171DOLJPodariCIRTU AURICA950A400032Extravilan16
  172DOLJPodariCIRTU AURICA950A400055Extravilan27,5
  173DOLJPodariCIRTU AURICA950A40005Extravilan2,5
  174DOLJPodariOPREA MARIN947A31852318523800916Extravilan458
  175DOLJPodariCROITORU CONSTANTIN946A5000579Extravilan289,5
  176DOLJPodariCOLTATU MARIN945A3329233292250069Extravilan34,5
  177DOLJPodariVLAD ILIE-CIUBEICA944A332983329825007Extravilan3,5
  178DOLJPodariOANA MIRCEA943A25001Extravilan0,5
  179DOLJMalu MareSIMION NICOLAE9167/5P3612636126287002.739 Extravilan2.054,25
  180DOLJMalu MareSIMION NICOLAE9167/5P3617936179175004.326 Extravilan3.244,50
  181DOLJMalu MareMARASCU STEFAN HORIA, MARASCU STEFAN NICOLAE30167/3A328743287448832/576856.610 Intravilan39.660,00
  182DOLJMalu MareGAIAN SERBAN NICOLAE, GAIAN ANA MARIA, GHITA GRIGORE DANUT, GHITA PAULA SIMONA, MIHAESCU LUCIAN, MIHAESCU PETRIA, OPRIS FLORIN, OPRIS ALINA CRISTINA, TABACIOIU ADRIAN CRISTIAN, SULTANA MARIUS SORIN, GRIGORIE EUGEN CRISTIAN, GRIGORIE MARINELA, RUSU TEODORA MONICA, RUSU DAN NICOLAE, ULMEANU CONSTANTA, OLTEANU LILIANA ANDREEA, PATRASCU ALINA CRISTINA, NEDEIANU NICUSOR AUGUSTIN, NEDEIANU IULIANA CRISTINA, SULTANA NICU ADRIAN, RAILEANU SIMONA, FUGARU MARIN, FUGARU FLOAREA, BICA IACOB ADRIAN, DUMITRICA FELIV DAN, DUMITRICA BIANCA NICOLETA, MUNTEANU DRAGOS MIHAI, FLOAREA ELVIRA MARIANA, DINUT MARIANA DELIA, DINUT COSTEL CRISTIAN, S.C. ALPHA TECHNOLOGY - S.R.L., ILIE CALIN, ILIE ELENA, TRITOIU GABRIEL CATALIN, TRITOIU ELENA, PESCARU GEORGETA, PESCARU FLORIAN, S.C. ALPHA TECHNOLOGY - S.R.L., S.C. FLORA ROSE - S.R.L., GRIGORIE EUGEN CRISTIAN, GRIGORIE MARINELA, SULTANA NICU ADRIAN, SULTANA MARIUS SORIN, SULTANA ELIZA IRINA, TABACIOIU ADRIAN CRISTIAN, DEMIR ANA MARIA, STANCU CONSTANTIN, STANCU CAMELIA IOANA, BADOI ANCA, BADOI VALENTIN IUSTIN, DUMITRESCU MUGUR LIVIU, DUMITRESCU MIHAELA, GAICU TEODOR, GAICU ELENA, COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA, DRAGHICI IONELA CRISTINA, BURUIANA ADELA, BURUIANA ADELA, SOCIETA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA - S.G.A.S.P.A, MARIA STEFAN ALIN, CIURLIN ADI VALENTIN, SANDU STEFAN, CIURLIN ADI VALENTIN, MARIA STEFAN ALIN, COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA, SIMION MARIA, PREDA MARIUS ADRIAN, MARINICA MARINEL-CONSTANTIN, MARINICA CLAUDIA-IONELA, RADU DANIELA VASILICA, RADU CLAUDIU DANIEL, RADU IRINA LILIANA, RADU MARIAN, VASILE CONSTANTIN, VASILE LENUTA LAVINIA, PEPTUSEL ADRIAN ALIN, TUTA IONELA, STOCHITESCU ION ADRIAN, STOCHITESCU CRISTINA NICOLETA, MARINESCU IONUT VIOREL, MARINESCU MIRELA DANIELA, VOINEA ANCA FLORENTINA, VOINEA IULIAN, IVASCU VIRGIL MADALIN, IVASCU TAMARA LILIANA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, PARVU GHEORGHE PETRA, LEUCA GABRIEL, LEUCA IULIANA ILEANA, AVRAMESCU CONSTANTIN, AVRAMESCU ANA, BORCAN CRISTINA LAURA, AVRAMESCU CONSTANTIN, AVRAMESCU ANA, BOJEAN DANIEL OCTAVIAN, PACA MARIUS ADRIAN, PACA ELENA SIMONA, TANASOIU COSTICA, TANASOIU MARIA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, FLOREA NELU CLAUDIU, FLOREA NADIA MARILENA, VARZARU FLORIN, VASILOIU GHOERGHITA OVIDIU, VASILOIU CORINA MIHAELA, CRUCERU SILVIU LUCIAN, CRUCERU MIHAELA, VARZARU FLORIN, OPREA CATALIN IONUT, OPREA ANA MARIA, LUNGU SILVIU, LUNGU GEORGETA DANIELA, DURITA ANGELA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, TOMA CONSTANTIN, TOMA FLOAREA, TRINCA FLOREA, TRINCA DOINA, BOBOC MIHAI, ASPROIU ADRIAN DANIEL, ASPROIU GABRIELA DENISA30167A1056/239320493038849 Intravilan294
  183DOLJMalu MareS.C. FLORA ROSE - S.R.L.30167A1056/14930998454174 Intravilan1.044,00
  184DOLJMalu MareS.C. FLORA ROSE - S.R.L.30167A1056/1483101949683 Intravilan498
  185DOLJMalu MareS.C. FLORA ROSE - S.R.L.30167A1056/147310164962 Intravilan12
  186DOLJMalu MareGAIAN SERBAN NICOLAE, GAIAN ANA-MARIA, GHITA GRIGORE DANUT, GHITA PAULA SIMONA, MIHAESCU LUCIAN, MIHAESCU PETRIA, OPRIS FLORIN, OPRIS ALINA CRISTINA, TABACIOIU ADRIAN CRISTIAN, SULTANA MARIUS SORIN, GRIGORIE EUGEN CRISTIAN, GRIGORIE MARINELA, RUSU TEODORA MONICA, RUSU DAN NICOLAE, ULMEANU CONSTANTA, OLTEANU LILIANA ANDREEA, PATRASCU ALINA CRISTINA, NEDEIANU NICUSOR AUGUSTIN, NEDEIANU IULIANA CRISTINA, SULTANA NICU ADRIAN, RAILEANU SIMONA, FUGARU MARIN, FUGARU FLOAREA, BICA IACOB ADRIAN, DUMITRICA FELIV DAN, DUMITRICA BIANCA NICOLETA, MUNTEANU DRAGOS MIHAI, FLOAREA ELVIRA MARIANA, DINUT MARIANA DELIA, DINUT COSTEL CRISTIAN, S.C. ALPHA TECHNOLOGY - S.R.L., ILIE CALIN, ILIE ELENA, TRITOIU GABRIEL CATALIN, TRITOIU ELENA, PESCARU GEORGETA, PESCARU FLORIAN, S.C. ALPHA TECHNOLOGY - S.R.L., S.C. FLORA ROSE - S.R.L., GRIGORIE EUGEN CRISTIAN, GRIGORIE MARINELA, SULTANA NICU ADRIAN, SULTANA MARIUS SORIN, SULTANA ELIZA IRINA, TABACIOIU ADRIAN CRISTIAN, DEMIR ANA MARIA, STANCU CONSTANTIN, STANCU CAMELIA IOANA, BADOI ANCA, BADOI VALENTIN IUSTIN, DUMITRESCU MUGUR LIVIU, DUMITRESCU MIHAELA, GAICU TEODOR, GAICU ELENA, COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA, DRAGHICI IONELA CRISTINA, BURUIANA ADELA, BURUIANA ADELA, SOCIETA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA - S.G.A.S.P.A., MARIA STEFAN ALIN, CIURLIN ADI VALENTIN, SANDU STEFAN, CIURLIN ADI VALENTIN, MARIA STEFAN ALIN, COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA, SIMION MARIA, PREDA MARIUS ADRIAN, MARINICA MARINEL-CONSTANTIN, MARINICA CLAUDIA-IONELA, RADU DANIELA VASILICA, RADU CLAUDIU DANIEL, RADU IRINA LILIANA, RADU MARIAN, VASILE CONSTANTIN, VASILE LENUTA LAVINIA, PEPTUSEL ADRIAN ALIN, TUTA IONELA, STOCHITESCU ION ADRIAN, STOCHITESCU CRISTINA NICOLETA, MARINESCU IONUT VIOREL, MARINESCU MIRELA DANIELA, VOINEA ANCA FLORENTINA, VOINEA IULIAN, IVASCU VIRGIL MADALIN, IVASCU TAMARA LILIANA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, PARVU GHEORGHE PETRA, LEUCA GABRIEL, LEUCA IULIANA ILEANA, AVRAMESCU CONSTANTIN, AVRAMESCU ANA, BORCAN CRISTINA LAURA, AVRAMESCU CONSTANTIN, AVRAMESCU ANA, BOJEAN DANIEL OCTAVIAN, PACA MARIUS ADRIAN, PACA ELENA SIMONA, TANASOIU COSTICA, TANASOIU MARIA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, FLOREA NELU CLAUDIU, FLOREA NADIA MARILENA, VARZARU FLORIN, VASILOIU GHOERGHITA OVIDIU, VASILOIU CORINA MIHAELA, CRUCERU SILVIU LUCIAN, CRUCERU MIHAELA, VARZARU FLORIN, OPREA CATALIN IONUT, OPREA ANA MARIA, LUNGU SILVIU, LUNGU GEORGETA DANIELA, DURITA ANGELA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, TOMA CONSTANTIN, TOMA FLOAREA, TRINCA FLOREA, TRINCA DOINA, BOBOC MIHAI, ASPROIU ADRIAN DANIEL, ASPROIU GABRIELA DENISA30167A1056/2393204930388531 Intravilan3.186,00
  187DOLJMalu MareS.C. FLORA ROSE - S.R.L.30167A1056/15031596621454 Intravilan2.724,00
  188DOLJMalu MareS.C. FLORA ROSE - S.R.L.30167A1056/15131598521472 Intravilan2.832,00
  189DOLJMalu MareS.C. FLORA ROSE - S.R.L.30167A1056/15231566521521 Intravilan3.126,00
  190DOLJMalu MareS.C. FLORA ROSE - S.R.L.30167A1056/15331591521488 Intravilan2.928,00
  191DOLJMalu MareS.C. FLORA ROSE - S.R.L.30167A1056/15431570521370 Intravilan2.220,00
  192DOLJMalu MareSC FLORA ROSE - S.R.L.30167A1056/15531597521238 Intravilan1.428,00
  193DOLJMalu MareS.C. FLORA ROSE - S.R.L.30167A1056/15631565521114 Intravilan684
  194DOLJMalu MareS.C. FLORA ROSE - S.R.L.30167A1056/1573156452114 Intravilan84
  195DOLJMalu MarePAPA MIHAI CRISTIAN30167A1056/2073439952178 Intravilan468
  196DOLJMalu MareVARZARU FLORIN30167A1056/20634398521368 Intravilan2.208,00
  197DOLJMalu MareVARZARU FLORIN30167A1056/20534397521412 Intravilan2.472,00
  198DOLJMalu MareVASILOIU GHEORGHITA-OVIDIU, VASILOIU CORINA-MIHAELA30167A1056/20434396521438 Intravilan2.628,00
  199DOLJMalu MareVASILOIU GHEORGHITA-OVIDIU, VASILOIU CORINA-MIHAELA30167A1056/20334395521509 Intravilan3.054,00
  200DOLJMalu MareVASILOIU GHEORGHITA-OVIDIU, VASILOIU CORINA-MIHAELA30167A1056/20234394521507 Intravilan3.042,00
  201DOLJMalu MareTANASOIU COSTICA, TANASOIU MARIA30167A1056/20134393521411 Intravilan2.466,00
  202DOLJMalu MareTANASOIU COSTICA, TANASOIU MARIA30167A1056/20034392521301 Intravilan1.806,00
  203DOLJMalu MareTANASOIU COSTICA, TANASOIU MARIA30167A1056/19934391521202 Intravilan1.212,00
  204DOLJMalu MareTANASOIU COSTICA, TANASOIU MARIA30167A1056/19834390521137 Intravilan822
  205DOLJMalu MareGAIAN SERBAN NICOLAE, GAIAN ANA-MARIA, GHITA GRIGORE DANUT, GHITA PAULA SIMONA, MIHAESCU LUCIAN, MIHAESCU PETRIA, OPRIS FLORIN, OPRIS ALINA CRISTINA, TABACIOIU ADRIAN CRISTIAN, SULTANA MARIUS SORIN, GRIGORIE EUGEN CRISTIAN, GRIGORIE MARINELA, RUSU TEODORA MONICA, RUSU DAN NICOLAE, ULMEANU CONSTANTA, OLTEANU LILIANA ANDREEA, PATRASCU ALINA CRISTINA, NEDEIANU NICUSOR AUGUSTIN, NEDEIANU IULIANA CRISTINA, SULTANA NICU ADRIAN, RAILEANU SIMONA, FUGARU MARIN, FUGARU FLOAREA, BICA IACOB ADRIAN, DUMITRICA FELIV DAN, DUMITRICA BIANCA NICOLETA, MUNTEANU DRAGOS MIHAI, FLOAREA ELVIRA MARIANA, DINUT MARIANA DELIA, DINUT COSTEL CRISTIAN, S.C. ALPHA TECHNOLOGY - S.R.L., ILIE CALIN, ILIE ELENA, TRITOIU GABRIEL CATALIN, TRITOIU ELENA, PESCARU GEORGETA, PESCARU FLORIAN, S.C. ALPHA TECHNOLOGY - S.R.L., S.C. FLORA ROSE - S.R.L., GRIGORIE EUGEN CRISTIAN, GRIGORIE MARINELA, SULTANA NICU ADRIAN, SULTANA MARIUS SORIN, SULTANA ELIZA IRINA, TABACIOIU ADRIAN CRISTIAN, DEMIR ANA MARIA, STANCU CONSTANTIN, STANCU CAMELIA IOANA, BADOI ANCA, BADOI VALENTIN IUSTIN, DUMITRESCU MUGUR LIVIU, DUMITRESCU MIHAELA, GAICU TEODOR, GAICU ELENA, COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA, DRAGHICI IONELA CRISTINA, BURUIANA ADELA, BURUIANA ADELA, SOCIETA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA - S.G.A.S.P.A., MARIA STEFAN ALIN, CIURLIN ADI VALENTIN, SANDU STEFAN, CIURLIN ADI VALENTIN, MARIA STEFAN ALIN, COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA, SIMION MARIA, PREDA MARIUS ADRIAN, MARINICA MARINEL-CONSTANTIN, MARINICA CLAUDIA-IONELA, RADU DANIELA VASILICA, RADU CLAUDIU DANIEL, RADU IRINA LILIANA, RADU MARIAN, VASILE CONSTANTIN, VASILE LENUTA LAVINIA, PEPTUSEL ADRIAN ALIN, TUTA IONELA, STOCHITESCU ION ADRIAN, STOCHITESCU CRISTINA NICOLETA, MARINESCU IONUT VIOREL, MARINESCU MIRELA DANIELA, VOINEA ANCA FLORENTINA, VOINEA IULIAN, IVASCU VIRGIL MADALIN, IVASCU TAMARA LILIANA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, PARVU GHEORGHE, PARVU PETRA, LEUCA GABRIEL, LEUCA IULIANA ILEANA, AVRAMESCU CONSTANTIN, AVRAMESCU ANA, BORCAN CRISTINA LAURA, AVRAMESCU CONSTANTIN, AVRAMESCU ANA, BOJEAN DANIEL OCTAVIAN, PACA MARIUS-ADRIAN, PACA ELENA SIMONA, TANASOIU COSTICA, TANASOIU MARIA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, FLOREA NELU CLAUDIU, FLOREA NADIA MARILENA, VARZARU FLORIN, VASILOIU GHOERGHITA-OVIDIU, VASILOIU CORINA MIHAELA, CRUCERU SILVIU LUCIAN, CRUCERU MIHAELA, VARZARU FLORIN, OPREA CATALIN IONUT, OPREA ANA MARIA, LUNGU SILVIU, LUNGU GEORGETA-DANIELA, DURITA ANGELA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, TOMA CONSTANTIN, TOMA FLOAREA, TRINCA FLOREA, TRINCA DOINA, BOBOC MIHAI, ASPROIU ADRIAN DANIEL, ASPROIU GABRIELA DENISA30167A1056/2393204930,38833Intravilan198
  206DOLJMalu MareAVRAMESCU CONSTANTIN30167A1056/1973438951516Intravilan96
  207DOLJMalu MareGAIAN SERBAN NICOLAE, GAIAN ANA-MARIA, GHITA GRIGORE DANUT, GHITA PAULA SIMONA, MIHAESCU LUCIAN, MIHAESCU PETRIA, OPRIS FLORIN, OPRIS ALINA CRISTINA, TABACIOIU ADRIAN CRISTIAN, SULTANA MARIUS SORIN, GRIGORIE EUGEN CRISTIAN, GRIGORIE MARINELA, RUSU TEODORA MONICA, RUSU DAN NICOLAE, ULMEANU CONSTANTA, OLTEANU LILIANA ANDREEA, PATRASCU ALINA CRISTINA, NEDEIANU NICUSOR AUGUSTIN, NEDEIANU IULIANA CRISTINA, SULTANA NICU ADRIAN, RAILEANU SIMONA, FUGARU MARIN, FUGARU FLOAREA, BICA IACOB ADRIAN, DUMITRICA FELIV DAN, DUMITRICA BIANCA NICOLETA, MUNTEANU DRAGOS MIHAI, FLOAREA ELVIRA MARIANA, DINUT MARIANA DELIA, DINUT COSTEL CRISTIAN, S.C. ALPHA TECHNOLOGY - S.R.L., ILIE CALIN, ILIE ELENA, TRITOIU GABRIEL CATALIN, TRITOIU ELENA, PESCARU GEORGETA, PESCARU FLORIAN, S.C. ALPHA TECHNOLOGY - S.R.L., S.C. FLORA ROSE - S.R.L., GRIGORIE EUGEN CRISTIAN, GRIGORIE MARINELA, SULTANA NICU ADRIAN, SULTANA MARIUS SORIN, SULTANA ELIZA IRINA, TABACIOIU ADRIAN CRISTIAN, DEMIR ANA MARIA, STANCU CONSTANTIN, STANCU CAMELIA IOANA, BADOI ANCA, BADOI VALENTIN IUSTIN, DUMITRESCU MUGUR LIVIU, DUMITRESCU MIHAELA, GAICU TEODOR, GAICU ELENA, COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA, DRAGHICI IONELA CRISTINA, BURUIANA ADELA, BURUIANA ADELA, SOCIETA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA - S.G.A.S.P.A., MARIA STEFAN ALIN, CIURLIN ADI VALENTIN, SANDU STEFAN, CIURLIN ADI VALENTIN, MARIA STEFAN ALIN, COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA, SIMION MARIA, PREDA MARIUS ADRIAN, MARINICA MARINEL-CONSTANTIN, MARINICA CLAUDIA-IONELA, RADU DANIELA VASILICA, RADU CLAUDIU DANIEL, RADU IRINA LILIANA, RADU MARIAN, VASILE CONSTANTIN, VASILE LENUTA LAVINIA, PEPTUSEL ADRIAN ALIN, TUTA IONELA, STOCHITESCU ION ADRIAN, STOCHITESCU CRISTINA NICOLETA, MARINESCU IONUT VIOREL, MARINESCU MIRELA DANIELA, VOINEA ANCA FLORENTINA, VOINEA IULIAN, IVASCU VIRGIL-MADALIN, IVASCU TAMARA-LILIANA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, PARVU GHEORGHE, PARVU PETRA, LEUCA GABRIEL, LEUCA IULIANA ILEANA, AVRAMESCU CONSTANTIN, AVRAMESCU ANA, BORCAN CRISTINA LAURA, AVRAMESCU CONSTANTIN, AVRAMESCU ANA, BOJEAN DANIEL OCTAVIAN, PACA MARIUS-ADRIAN, PACA ELENA SIMONA, TANASOIU COSTICA, TANASOIU MARIA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, FLOREA NELU CLAUDIU, FLOREA NADIA MARILENA, VARZARU FLORIN, VASILOIU OVIDIU, VASILOIU CORINA-MIHAELA, CRUCERU SILVIU LUCIAN, CRUCERU MIHAELA, VARZARU FLORIN, OPREA CATALIN IONUT, OPREA ANA MARIA, LUNGU SILVIU, LUNGU GEORGETA-DANIELA, DURITA ANGELA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, TOMA CONSTANTIN, TOMA FLOAREA, TRINCA FLOREA, TRINCA DOINA, BOBOC MIHAI, ASPROIU ADRIAN DANIEL, ASPROIU GABRIELA DENISA30167A1056/2393204930,3881.188 Intravilan7.128,00
  208DOLJMalu MareGAIAN SERBAN NICOLAE, GAIAN ANA-MARIA, GHITA GRIGORE DANUT, GHITA PAULA SIMONA, MIHAESCU LUCIAN, MIHAESCU PETRIA, OPRIS FLORIN, OPRIS ALINA CRISTINA, TABACIOIU ADRIAN CRISTIAN, SULTANA MARIUS SORIN, GRIGORIE EUGEN CRISTIAN, GRIGORIE MARINELA, RUSU TEODORA MONICA, RUSU DAN NICOLAE, ULMEANU CONSTANTA, OLTEANU LILIANA ANDREEA, PATRASCU ALINA CRISTINA, NEDEIANU NICUSOR AUGUSTIN, NEDEIANU IULIANA CRISTINA, SULTANA NICU ADRIAN, RAILEANU SIMONA, FUGARU MARIN, FUGARU FLOAREA, BICA IACOB ADRIAN, DUMITRICA FELIV DAN, DUMITRICA BIANCA NICOLETA, MUNTEANU DRAGOS MIHAI, FLOAREA ELVIRA MARIANA, DINUT MARIANA DELIA, DINUT COSTEL CRISTIAN, S.C. ALPHA TECHNOLOGY - S.R.L., ILIE CALIN, ILIE ELENA, TRITOIU GABRIEL CATALIN, TRITOIU ELENA, PESCARU GEORGETA, PESCARU FLORIAN, S.C. ALPHA TECHNOLOGY - S.R.L., S.C. FLORA ROSE - S.R.L., GRIGORIE EUGEN CRISTIAN, GRIGORIE MARINELA, SULTANA NICU ADRIAN, SULTANA MARIUS SORIN, SULTANA ELIZA IRINA, TABACIOIU ADRIAN CRISTIAN, DEMIR ANA MARIA, STANCU CONSTANTIN, STANCU CAMELIA IOANA, BADOI ANCA, BADOI VALENTIN IUSTIN, DUMITRESCU MUGUR LIVIU, DUMITRESCU MIHAELA, GAICU TEODOR, GAICU ELENA, COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA, DRAGHICI IONELA CRISTINA, BURUIANA ADELA, BURUIANA ADELA, SOCIETA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA - S.G.A.S.P.A., MARIA STEFAN ALIN, CIURLIN ADI VALENTIN, SANDU STEFAN, CIURLIN ADI VALENTIN, MARIA STEFAN ALIN, COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA, SIMION MARIA, PREDA MARIUS ADRIAN, MARINICA MARINEL-CONSTANTIN, MARINICA CLAUDIA-IONELA, RADU DANIELA VASILICA, RADU CLAUDIU DANIEL, RADU IRINA LILIANA, RADU MARIAN, VASILE CONSTANTIN, VASILE LENUTA LAVINIA, PEPTUSEL ADRIAN ALIN, TUTA IONELA, STOCHITESCU ION ADRIAN, STOCHITESCU CRISTINA NICOLETA, MARINESCU IONUT VIOREL, MARINESCU MIRELA DANIELA, VOINEA ANCA FLORENTINA, VOINEA IULIAN, IVASCU VIRGIL-MADALIN, IVASCU TAMARA-LILIANA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, PARVU GHEORGHE, PARVU PETRA, LEUCA GABRIEL, LEUCA IULIANA ILEANA, AVRAMESCU CONSTANTIN, AVRAMESCU ANA, BORCAN CRISTINA LAURA, AVRAMESCU CONSTANTIN, AVRAMESCU ANA, BOJEAN DANIEL OCTAVIAN, PACA MARIUS-ADRIAN, PACA ELENA SIMONA, TANASOIU COSTICA, TANASOIU MARIA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, FLOREA NELU CLAUDIU, FLOREA NADIA MARILENA, VARZARU FLORIN, VASILOIU GHOERGHITA-OVIDIU, VASILOIU CORINA-MIHAELA, CRUCERU SILVIU LUCIAN, CRUCERU MIHAELA, VARZARU FLORIN, OPREA CATALIN IONUT, OPREA ANA MARIA, LUNGU SILVIU, LUNGU GEORGETA-DANIELA, DURITA ANGELA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, TOMA CONSTANTIN, TOMA FLOAREA, TRINCA FLOREA, TRINCA DOINA, BOBOC MIHAI, ASPROIU ADRIAN DANIEL, ASPROIU GABRIELA DENISA30167A1056/2393204930388280Intravilan1.680,00
  209DOLJMalu MareVARZARU FLORIN30167A1056/217344095218 Intravilan48
  210DOLJMalu MareBOJEAN DANIEL OCTAVIAN30167A1056/21834410521105 Intravilan630
  211DOLJMalu MareBORCAN CRISTINA-LAURA30167A1056/21934411521234 Intravilan1.404,00
  212DOLJMalu MarePACA MARIUS-ADRIAN, PACA ELENA SIMONA30167A1056/22034412521398 Intravilan2.388,00
  213DOLJMalu MareLEUCA GABRIEL, LEUCA IULIANA-ILEANA30167A1056/22134413521503 Intravilan3.018,00
  214DOLJMalu MarePARVU GHEORGHE, PARVU PETRA30167A1056/22232082515515 Intravilan3.090,00
  215DOLJMalu MarePARVU GHEORGHE, PARVU PETRA30167A1056/22332077496468 Intravilan2.808,00
  216DOLJMalu MarePARVU GHEORGHE, PARVU PETRA30167A1056/22432075496328Intravilan1.968,00
  217DOLJMalu MarePARVU GHEORGHE, PARVU PETRA30167A1056/22532090496227 Intravilan1.362,00
  218DOLJMalu MareAVRAMESCU CONSTANTIN, AVRAMESCU ANA30167A1056/22632079496125 Intravilan750
  219DOLJMalu MareSTOCHITESCU ION ADRIAN, STOCHITESCU CRISTINA NICOLETA30167A1056/2273207849621 Intravilan126
  220DOLJMalu MareGAIAN SERBAN NICOLAE, GAIAN ANA MARIA, GHITA GRIGORE DANUT, GHITA PAULA SIMONA, MIHAESCU LUCIAN, MIHAESCU PETRIA, OPRIS FLORIN, OPRIS ALINA CRISTINA, TABACIOIU ADRIAN CRISTIAN, SULTANA MARIUS SORIN, GRIGORIE EUGEN CRISTIAN, GRIGORIE MARINELA, RUSU TEODORA MONICA, RUSU DAN NICOLAE, ULMEANU CONSTANTA, OLTEANU LILIANA ANDREEA, PATRASCU ALINA CRISTINA, NEDEIANU NICUSOR AUGUSTIN, NEDEIANU IULIANA CRISTINA, SULTANA NICU ADRIAN, RAILEANU SIMONA, FUGARU MARIN, FUGARU FLOAREA, BICA IACOB ADRIAN, DUMITRICA FELIV DAN, DUMITRICA BIANCA NICOLETA, MUNTEANU DRAGOS MIHAI, FLOAREA ELVIRA MARIANA, DINUT MARIANA DELIA, DINUT COSTEL CRISTIAN, S.C. ALPHA TECHNOLOGY - S.R.L., ILIE CALIN, ILIE ELENA, TRITOIU GABRIEL CATALIN, TRITOIU ELENA, PESCARU GEORGETA, PESCARU FLORIAN, S.C. ALPHA TECHNOLOGY - S.R.L., S.C. FLORA ROSE - S.R.L., GRIGORIE EUGEN CRISTIAN, GRIGORIE MARINELA, SULTANA NICU ADRIAN, SULTANA MARIUS SORIN, SULTANA ELIZA IRINA, TABACIOIU ADRIAN CRISTIAN, DEMIR ANA MARIA, STANCU CONSTANTIN, STANCU CAMELIA IOANA, BADOI ANCA, BADOI VALENTIN IUSTIN, DUMITRESCU MUGUR LIVIU, DUMITRESCU MIHAELA, GAICU TEODOR, GAICU ELENA, COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA, DRAGHICI IONELA CRISTINA, BURUIANA ADELA, BURUIANA ADELA, SOCIETA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA - S.G.A.S.P.A., MARIA STEFAN ALIN, CIURLIN ADI VALENTIN, SANDU STEFAN, CIURLIN ADI VALENTIN, MARIA STEFAN ALIN, COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA, SIMION MARIA, PREDA MARIUS ADRIAN, MARINICA MARINEL-CONSTANTIN, MARINICA CLAUDIA-IONELA, RADU DANIELA VASILICA, RADU CLAUDIU DANIEL, RADU IRINA LILIANA, RADU MARIAN, VASILE CONSTANTIN, VASILE LENUTA LAVINIA, PEPTUSEL ADRIAN ALIN, TUTA IONELA, STOCHITESCU ION ADRIAN, STOCHITESCU CRISTINA NICOLETA, MARINESCU IONUT VIOREL, MARINESCU MIRELA DANIELA, VOINEA ANCA FLORENTINA, VOINEA IULIAN, IVASCU VIRGIL-MADALIN, IVASCU TAMARA-LILIANA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, PARVU GHEORGHE, PARVU PETRA, LEUCA GABRIEL, LEUCA IULIANA ILEANA, AVRAMESCU CONSTANTIN, AVRAMESCU ANA, BORCAN CRISTINA LAURA, AVRAMESCU CONSTANTIN, AVRAMESCU ANA, BOJEAN DANIEL OCTAVIAN, PACA MARIUS-ADRIAN, PACA ELENA SIMONA, TANASOIU COSTICA, TANASOIU MARIA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, FLOREA NELU CLAUDIU, FLOREA NADIA MARILENA, VARZARU FLORIN, VASILOIU GHOERGHITA-OVIDIU, VASILOIU CORINA-MIHAELA, CRUCERU SILVIU LUCIAN, CRUCERU MIHAELA, VARZARU FLORIN, OPREA CATALIN IONUT, OPREA ANA MARIA, LUNGU SILVIU, LUNGU GEORGETA-DANIELA, DURITA ANGELA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, TOMA CONSTANTIN, TOMA FLOAREA, TRINCA FLOREA, TRINCA DOINA, BOBOC MIHAI, ASPROIU ADRIAN DANIEL, ASPROIU GABRIELA DENISA30167A1056/2393204930,388402 Intravilan2.412,00
  221DOLJMalu MareS.C. MAL GROUP - S.R.L.302A560/110000306 Extravilan153
  222DOLJMalu MareS.C. MAL GROUP - S.R.L.302A560/1100002.893 Extravilan3.760,90
  223DOLJMalu MareMOANDA DANIEL, MOANDA STEFANIA30169A35883358831600775 Intravilan4.650,00
  224DOLJMalu MareAZALIS - S.R.L.30169/4A332353323511681.168 Intravilan7.008,00
  225DOLJMalu MarePURCARIN CONSTANTINA30169/5A25001.340 Intravilan8.040,00
  226DOLJMalu MareGAIAN SERBAN NICOLAE, GAIAN ANA MARIA, GHITA GRIGORE DANUT, GHITA PAULA SIMONA, MIHAESCU LUCIAN, MIHAESCU PETRIA, OPRIS FLORIN, OPRIS ALINA CRISTINA, TABACIOIU ADRIAN CRISTIAN, SULTANA MARIUS SORIN, GRIGORIE EUGEN CRISTIAN, GRIGORIE MARINELA, RUSU TEODORA MONICA, RUSU DAN NICOLAE, ULMEANU CONSTANTA, OLTEANU LILIANA ANDREEA, PATRASCU ALINA CRISTINA, NEDEIANU NICUSOR AUGUSTIN, NEDEIANU IULIANA CRISTINA, SULTANA NICU ADRIAN, RAILEANU SIMONA, FUGARU MARIN, FUGARU FLOAREA, BICA IACOB ADRIAN, DUMITRICA FELIV DAN, DUMITRICA BIANCA NICOLETA, MUNTEANU DRAGOS MIHAI, FLOAREA ELVIRA MARIANA, DINUT MARIANA DELIA, DINUT COSTEL CRISTIAN, S.C. ALPHA TECHNOLOGY - S.R.L., ILIE CALIN, ILIE ELENA, TRITOIU GABRIEL CATALIN, TRITOIU ELENA, PESCARU GEORGETA, PESCARU FLORIAN, S.C. ALPHA TECHNOLOGY - S.R.L., S.C. FLORA ROSE - S.R.L., GRIGORIE EUGEN CRISTIAN, GRIGORIE MARINELA, SULTANA NICU ADRIAN, SULTANA MARIUS SORIN, SULTANA ELIZA IRINA, TABACIOIU ADRIAN CRISTIAN, DEMIR ANA MARIA, STANCU CONSTANTIN, STANCU CAMELIA IOANA, BADOI ANCA, BADOI VALENTIN IUSTIN, DUMITRESCU MUGUR LIVIU, DUMITRESCU MIHAELA, GAICU TEODOR, GAICU ELENA, COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA, DRAGHICI IONELA CRISTINA, BURUIANA ADELA, BURUIANA ADELA, SOCIETA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA -S.G.A.S.P.A., MARIA STEFAN ALIN, CIURLIN ADI VALENTIN, SANDU STEFAN, CIURLIN ADI VALENTIN, MARIA STEFAN ALIN, COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA, SIMION MARIA, PREDA MARIUS ADRIAN, MARINICA MARINEL-CONSTANTIN, MARINICA CLAUDIA-IONELA, RADU DANIELA VASILICA, RADU CLAUDIU DANIEL, RADU IRINA LILIANA, RADU MARIAN, VASILE CONSTANTIN, VASILE LENUTA LAVINIA, PEPTUSEL ADRIAN ALIN, TUTA IONELA, STOCHITESCU ION ADRIAN, STOCHITESCU CRISTINA NICOLETA, MARINESCU IONUT VIOREL, MARINESCU MIRELA DANIELA, VOINEA ANCA FLORENTINA, VOINEA IULIAN, IVASCU VIRGIL-MADALIN, IVASCU TAMARA-LILIANA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, PARVU GHEORGHE, PARVU PETRA, LEUCA GABRIEL, LEUCA IULIANA ILEANA, AVRAMESCU CONSTANTIN, AVRAMESCU ANA, BORCAN CRISTINA LAURA, AVRAMESCU CONSTANTIN, AVRAMESCU ANA, BOJEAN DANIEL OCTAVIAN, PACA MARIUS-ADRIAN, PACA ELENA SIMONA, TANASOIU COSTICA, TANASOIU MARIA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, FLOREA NELU CLAUDIU, FLOREA NADIA MARILENA, VARZARU FLORIN, VASILOIU GHOERGHITA-OVIDIU, VASILOIU CORINA-MIHAELA, CRUCERU SILVIU LUCIAN, CRUCERU MIHAELA, VARZARU FLORIN, OPREA CATALIN IONUT, OPREA ANA MARIA, LUNGU SILVIU, LUNGU GEORGETA-DANIELA, DURITA ANGELA, PASOI DUMITRU, PASOI VIORICA, TOMA CONSTANTIN, TOMA FLOAREA, TRINCA FLOREA, TRINCA DOINA, BOBOC MIHAI, ASPROIU ADRIAN DANIEL, ASPROIU GABRIELA DENISA30167A1056/2393204930,38868Intravilan408
  227DOLJMalu MarePROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)2890A60Intravilan360
  228DOLJMalu MareDUMITRU COSTEL2890, 91A15184390161054 Intravilan324
  229DOLJMalu MareDUMITRU TINCA2892A180074Intravilan444
  230DOLJMalu MareOANA AURELIAN2893A128230343200117Intravilan702
  231DOLJMalu MareMIREA FILIP2897A5200114Intravilan684
  232DOLJMalu MareMARCU ALEXANDRU2898A34808348086000/6400145Intravilan870
  233DOLJMalu MareSLAVOIU GHEORGHE28101A3457934579150060Intravilan360
  234DOLJMalu MarePITICU MARIN28102/1A170066Intravilan396
  235DOLJMalu MareVASCU MARIUS-DANIEL, VASCU ADELA-IONICA28105A32177321773000125Intravilan750
  236DOLJMalu MareCOVRIG ZAMFIR28107A300032Intravilan192
  237DOLJMalu MareOANA GH. CONSTANTIN28110A200043Intravilan258
  238DOLJMalu MareMITRACHE ALEX28111A8000187Intravilan1.122,00
  239DOLJMalu MareOANA GHE. CONSTANTIN28114A8000176Intravilan1.056,00
  240DOLJMalu MareOANA GHE. CONSTANTIN28114A8000129 Intravilan774
  241DOLJMalu MareDUMITRU CONSTANTIN28116A2725332Intravilan1.992,00
  242DOLJMalu MareDUMITRU CONSTANTIN28116A272563Intravilan378
  243DOLJMalu MareDUMITRU ALEXANDRU28118A270064Intravilan384
  244DOLJMalu MareDUMITRU ALEXANDRU28118A2700456 Intravilan2.736,00
  245DOLJMalu MareSBORA FLORICA28119A2700554Intravilan3.324,00
  246DOLJMalu MareSBORA FLORICA28119A270064Intravilan384
  247DOLJMalu MareONEA FLOREA28122A125077Intravilan462
  248DOLJMalu MareONEA FLOREA28122A1250642Intravilan3.852,00
  249DOLJMalu MareBANICA CONSTANTIN28126A33861338613200563Intravilan3.378,00
  250DOLJMalu MareBANICA CONSTANTIN28126A33861338613200483Intravilan2.898,00
  251DOLJMalu MareBANICA CONSTANTIN28126A33861338613200168Intravilan1.008,00
  252DOLJMalu MareVLAD MARCEL28129A99117854263611Intravilan3.666,00
  253DOLJMalu MareVLAD MARCEL28129A99117854263468Intravilan2.808,00
  254DOLJMalu MareGRAMADA FLOREA19,28788/1, 789/1, 130, 132, 133A33260332605009Intravilan54
  255DOLJMalu MareGRAMADA FLOREA19,28130, 788/1, 789/1, 790/1A3326133261500244Intravilan1.464,00
  256DOLJMalu MareSOIMU CONSTANTIN, SOIMU MARIANA19,28130, 132, 133, 788/1, 789/1, 790/1A32556325566272833Intravilan4.998,00
  257DOLJMalu MareDUMITRESCU ION1141/7CC4358Intravilan80
  258DOLJMalu MareGRINDEANU ILIE1141/8CC83564Intravilan640
  259DOLJMalu MareBADICA CONSTANTIN11412CC40014Intravilan140
  260DOLJMalu MareDOBRESCU MARIAN, DOBRESCU ILEANA-VERONICA19,28130, 132, 133, 788/1, 789/1, 790/1A3325633256546267Intravilan1.602,00
  261DOLJMalu MareGRAMADA FLOREA19,28130, 132, 133, 788/1, 789/1A332553325510001.000Intravilan6.000,00
  262DOLJMalu MareILIE STEFAN11417/2CC400215Intravilan2.150,00
  263DOLJMalu MarePROPRIETAR NEIDENTIFICAT *)11415/1CC400399Intravilan3.990,00
  264DOLJMalu MarePROPRIETAR NEIDENTIFICAT *)11415/1CC400399Intravilan3.990,00
  265DOLJMalu MarePROPRIETAR NEIDENTIFICAT *)11415/1CC400327Intravilan3.270,00
  266DOLJMalu MareGHEORGHITA PETRE11417A45001.432Intravilan8.592,00
  267DOLJMalu MareVLAD CONSTANTIN11440/2A1000311Intravilan1.866,00
  268DOLJMalu MareVLAD GHEORGHE11440/1A1500302Intravilan1.812,00
  269DOLJMalu MareOANA A.11422/1A1400178 Intravilan1.068,00
  270DOLJMalu MareOANA A.11422/1A1400458Intravilan2.748,00
  271DOLJMalu MareSLAVOIU AUREL11423A1200392Intravilan2.352,00
  272DOLJMalu MareSLAVOIU AUREL11423A1200167Intravilan1.002,00
  273DOLJMalu MareSLAVOIU PETRE11426A6400468Intravilan2.808,00
  274DOLJMalu MareSLAVOIU PETRE11426A6400935Intravilan5.610,00
  275DOLJMalu MareSTANESCU ANICA11429/1A1200120Intravilan720
  276DOLJMalu MareCAZACU MARIUS, MIRELA IONELA VERONICA11428, 28/1CC32765327651700738 Intravilan7.380,00
  277DOLJMalu MareCAZACU MARIUS, MIRELA IONELA VERONICA11428, 28/1CC32765327651700244Intravilan2.440,00
  278DOLJMalu MareOANA PAUL11429,32A31935319351447108 Intravilan648
  279DOLJMalu MareOANA PAUL11429,32A3193531935144734Intravilan204
  280DOLJMalu MareOANA PAUL11429,32A31935319351447421Intravilan2.526,00
  281DOLJMalu MareCAZACU GHEORGHITA, CAZACU ION11432A31944319441460436Intravilan2.616,00
  282DOLJMalu MareCAZACU GHEORGHITA, CAZACU ION11432A3194431944146034Intravilan204
  283DOLJMalu MareCAZACU GHEORGHITA, CAZACU ION11432A31944319441460108Intravilan648
  284DOLJMalu MareVASILE I.1141A600252Intravilan1.512,00
  285DOLJMalu MareS.C. SEMTEST CRAIOVA - S.A.114114/1CC32622326225606812Intravilan120
  286DOLJMalu MareS.C. SEMTEST CRAIOVA - S.A.114114/1CC3262232622560681.924Intravilan19.240,00
  287DOLJMalu MareDUTU V.1143A381273812720036Intravilan216
  288DOLJMalu MareMIREA STEFAN1144A20037Intravilan222
  289DOLJMalu MareS.C. ROVITEM - S.A.1145A328513285130055Intravilan330
  290DOLJMalu MareDOBRE CTIN1145A30056Intravilan336
  291DOLJMalu MarePREDA ION1146A30056Intravilan336
  292DOLJMalu MareNICOLIN FLORIN1149A4005Intravilan30
  293DOLJMalu MareSIMIONESCU CONSTANTIN11434A1791181Intravilan1.086,00
  294DOLJMalu MareS.C. ROVITEM - S.A.11435A30596305962899903Intravilan5.418,00
  295DOLJMalu MareVASILE IOANA11436A2200590 Intravilan3.540,00
  296DOLJMalu MareDUMITRU PAUN11438A2200424Intravilan2.544,00
  297DOLJMalu MareDUTU GHE.11439A2200444Intravilan2.664,00
  298DOLJMalu MareS.C. SEMTEST CRAIOVA - S.A.11441A44001.920Intravilan11.520,00
  299DOLJMalu MareS.C. ROVITEM - S.A.11436/1A32840328401087405Intravilan2.430,00
  300DOLJMalu MarePREDA ION11436/3A2176408Intravilan2.448,00
  301DOLJMalu MareMONDEA MARIN11443A33769337692200472Intravilan2.832,00
  302DOLJMalu MareDUTU ION11444A3814038140600136Intravilan816
  303DOLJMalu MareDUMITRU MARIA11444/1A1600240 Intravilan1.440,00
  304DOLJMalu MareMATEI PAULINA11445A4400776Intravilan4.656,00
  305DOLJMalu MareLAZAR CONSTANTIN11446A4400772Intravilan4.632,00
  306DOLJMalu MareSLAVOI CONSTANTIN11448/1A1400369Intravilan2.214,00
  307DOLJMalu MareSLAVOIU ALEXANDRU11449A2200316Intravilan1.896,00
  308DOLJMalu MareS.C. SEMTEST CRAIOVA - S.A.11451A33701337011100/1111358Intravilan2.148,00
  309DOLJMalu MareSTANCU FLORIN11420A33680336801100339Intravilan2.034,00
  310DOLJMalu MareSTANCU FLORIN11445A33681336811078/108912Intravilan72
  311DOLJMalu MareMOGOSANU I.S.11452A4352707Intravilan4.242,00
  312DOLJMalu MareNICOLIN FLORIN11453A2176330Intravilan1.980,00
  313DOLJMalu MareVOLINTIRU M.11454A2176365Intravilan2.190,00
  314DOLJMalu MareMATEA AURICA11449A34196341961200309Intravilan1.854,00
  315DOLJMalu MareSTANESCU IONEL11455A9762Intravilan12
  316DOLJMalu MareSTANESCU ILIE11456A2176312Intravilan1.872,00
  317DOLJMalu MareCAPRA ION11458/1A2209303Intravilan1.818,00
  318DOLJMalu MareSTANESCU GEORGICA VALENTIN, STANESCU PAULA ALINA11456A34133341332134311Intravilan1.866,00
  319DOLJMalu MareVLAD DUMITRANA11468A4946633Intravilan3.798,00
  320DOLJMalu MarePREDUT IOANA11458A242344Intravilan264
  321DOLJMalu MarePREDUT IOANA11458A35922359221977585 Intravilan3.510,00
  322DOLJMalu MareGHIORGHITA PETRE11459A2200404Intravilan2.424,00
  323DOLJMalu MareMITICA IVINETA11460A35924359242773/2800403Intravilan2.418,00
  324DOLJMalu MarePRIOTEASA MARIA11461A35920359202183/2200608Intravilan3.648,00
  325DOLJMalu MareOPREA MARIANA11462A35928359284545/4634652Intravilan3.912,00
  326DOLJMalu MarePOPESCU G.11463A4200594Intravilan3.564,00
  327DOLJMalu MareOANA ALEXANDRINA11464A2100301Intravilan1.806,00
  328DOLJMalu MareMIREA M.11465A2100314Intravilan1.884,00
  329DOLJMalu MareOANA I.R. ION11466A4200607Intravilan3.642,00
  330DOLJMalu MareMARCU ILIE11467A4200589Intravilan3.534,00
  331DOLJMalu MareBADICA ION11469A2100297Intravilan1.782,00
  332DOLJMalu MareBADICA CONSTANTIN11470A2100312Intravilan1.872,00
  333DOLJMalu MareCOVRIG ZAMFIR11471A4200617Intravilan3.702,00
  334DOLJMalu MareMARES S.11468/1A2100406Intravilan2.436,00
  335DOLJMalu MarePETA GHEORGHE11473A2100460Intravilan2.760,00
  336DOLJMalu MareVLAD ION11474A42001.254Intravilan7.524,00
  337DOLJMalu MarePETRESCU ION11475A4200877Intravilan5.262,00
  338DOLJMalu MarePETRESCU ION11475A4200283Intravilan1.698,00
  339DOLJMalu MareBADICA PARASCHIV11476A3822238222500048Intravilan288
  340DOLJMalu MareBADICA PARASCHIV11476A38222382225000943Intravilan5.658,00
  341DOLJMalu MareOANA PAUL11477A905/21873618166Intravilan996
  342DOLJMalu MareOANA PAUL11477A905/130666618618Intravilan3.708,00
  343DOLJMalu MareBOBOSCA ION11273A1300282Intravilan1.692,00
  344DOLJMalu MareSTANA DANIELA VASILICA2638CC3456534565116535Intravilan350
  345DOLJMalu MareMITRICA R. FILIP2643A190012Intravilan72
  346DOLJMalu MareMIITRICA ELENA2644A330021Intravilan126
  347DOLJMalu MareMITRICA ST. ION2645A3800112Intravilan672
  348DOLJMalu MareMIREA TINCA2648A50001.042Intravilan6.252,00
  349DOLJMalu MareSTANOIU TUDOR MARIAN252A32517325175000548Intravilan3.288,00
  350DOLJMalu MareSLAVOIU AUREL253A5000660Intravilan3.960,00
  351DOLJMalu MareSTANCU LUCIAN254A372523725250001.069Intravilan6.414,00
  352DOLJMalu MareBUMBEA ION, BUMBEA ANA MARIA255A366843668450001.236 Intravilan7.416,00
  353DOLJMalu MareILIE MUCENTEA256A50001.195Intravilan7.170,00
  354DOLJMalu MareMATEA NICOLAE257A50001.313 Intravilan7.878,00
  355DOLJMalu MareFIRU IOSIF258A50001.352Intravilan8.112,00
  356DOLJMalu MareTUTA TINCA259A1300324350001.403Intravilan8.418,00
  357DOLJMalu MareDUMITRU A. PAUN2510A50001.334Intravilan8.004,00
  358DOLJMalu MareMIREA STEFAN2511A50001.357Intravilan8.142,00
  359DOLJMalu MareMIREA STEFAN2511A50003Intravilan18
  360DOLJMalu MareCIOCAN MARIOARA2512A1046/124161.577Intravilan9.462,00
  361DOLJMalu MarePETA GH. CONSTANTIN2513A50001.467Intravilan8.802,00
  362DOLJMalu MareDINU PAUL2514/1A144640092500448Intravilan2.688,00
  363DOLJMalu MareSBORA P. ILIE2515A36934369342500294Intravilan1.764,00
  364DOLJMalu MareMONDEA TUDORICA2516A32855328555000173Intravilan1.038,00
  365DOLJMalu MareDRAGA ELEODOR2517A500015Intravilan90
  366DOLJMalu MareMIREA N. STEFAN11712V1170064Intravilan384
  367DOLJMalu MareDUTU STEFAN CONSTANTIN11713V5000505Intravilan3.030,00
  368DOLJMalu MareDECA CRISTINA ILEANA, DECA MARIUS CONSTANTIN11714A13083593250001.285Intravilan7.710,00
  369DOLJMalu MareDECA CRISTINA ILEANA11715V131133111200904Intravilan5.424,00
  370DOLJMalu MarePETA GHEORGHE11718V12001.083Intravilan6.498,00
  371DOLJMalu MarePETA MISU11719V120010Intravilan60
  372DOLJMalu MarePETA MISU11719V12001.031Intravilan6.186,00
  373DOLJMalu MareGEOROCEANU MARIA11722V1100947Intravilan5.682,00
  374DOLJMalu MarePREJBEANU MARIN11723V1200836Intravilan5.016,00
  375DOLJMalu MareGHEORGHE R. MARIN11726V139935471000395Intravilan2.370,00
  376DOLJMalu MareMATEA MARIA11720V120059Extravilan1.800,00
  377DOLJMalu MareAPOSTOL FILIP11721V1300311Extravilan1.950,00
  378DOLJMalu MareDUMITRESCU ION11724V1250587Extravilan1.875,00
  379DOLJMalu MareSLAVOIU ION11725V1200672Extravilan1.800,00
  380DOLJMalu MareDUMITRU MARIN11727V25001.214Extravilan3.750,00
  381DOLJMalu MareOANA ST. NICOLAE11728V27001.413Extravilan4.050,00
  382DOLJMalu MareCAPRA ION11729V24001.150Extravilan3.600,00
  383DOLJMalu MareSTANESCU MARIA11730V13001.030Extravilan1.950,00
  384DOLJMalu MareSTANESCU ION11732V2200638Extravilan3.300,00
  385DOLJMalu MareDRAGA ELEODOR11733V2500515Extravilan3.750,00
  386DOLJMalu MareSANDU ION11734V1300179Extravilan1.950,00
  387DOLJMalu MareBADICA PARASCHIV11735V8400155Extravilan12.600,00
  388DOLJMalu MareDUMITRU MARIN11727V250011Extravilan3.750,00
  389DOLJMalu MareDINU CONSTANTIN11925A50004Extravilan2
  390DOLJMalu MareMATEA ANA11926A3807638076175023Extravilan11,5
  391DOLJMalu MareVASILE ION11927A38093380935000174Extravilan87
  392DOLJMalu MareRETEA ION11928A5000767Extravilan383,5
  393DOLJMalu MareOANA GH. ILIE11929A34098340982500621Extravilan310,5
  394DOLJMalu MareMATEA MARIN11930A50001.609Extravilan2.091,70
  395DOLJMalu MareDUMITRU MARIN11931A500013Extravilan6,5
  396DOLJMalu MareDUMITRU MARIN11931A50001.611Extravilan2.094,30
  397DOLJMalu MareCIOCAN P. ION11932A2500810Extravilan405
  398DOLJMalu MareFIRU IOSIF11933A37001.201Extravilan1.561,30
  399DOLJMalu MareSBORA GHEORGHE11934A47001.537Extravilan1.998,10
  400DOLJMalu MareDUMITRU V. MARIN11935A47001.526Extravilan1.983,80
  401DOLJMalu MarePOPA GHEORGHE11936A2500801Extravilan400,5
  402DOLJMalu MareBOBOSCA ION11937A50001.493Extravilan1.940,90
  403DOLJMalu MareDUMITRU I. CONSTANTIN11938A2500543Extravilan271,5
  404DOLJMalu MareOANA GH. LUCICA11939A3700566Extravilan283
  405DOLJMalu MareBADICA PETRE11940A2500350Extravilan175
  406DOLJMalu MarePOPA FILIP11941A500073Extravilan36,5
  407DOLJMalu MareGHENCEOIU FLOREA11942A250024Extravilan12
  408DOLJMalu MareCIUCU D. ION11943A39002Extravilan1
  409DOLJMalu MareROGOJINARU VIRONA13327A500059Extravilan29,5
  410DOLJMalu MareCAPRA ELENA13328A8900463Extravilan231,5
  411DOLJMalu MarePITICU RADU13329A5000690Extravilan345
  412DOLJMalu MareIACOV ILIE13330A2500449Extravilan224,5
  413DOLJMalu MarePAUN GHEORGHE13331A100003.028Extravilan3.936,40
  414DOLJMalu MareDODOCIOIU GHEORGHE13332A4300938Extravilan469
  415DOLJMalu MareBORUZ VICTOR13333A150002.984Extravilan3.879,20
  416DOLJMalu MareANDREI MARIN13334A85001.571Extravilan2.042,30
  417DOLJMalu MareNASTRUT DANIEL GHERGHE, PLESA CAMELIA13335A359033590375001.332Extravilan1.731,60
  418DOLJMalu MareONEA CONSTANTIN13336A3590935909117002.018Extravilan2.623,40
  419DOLJMalu MareOBRAZ CORNEL13337A359013590175001.245Extravilan1.618,50
  420DOLJMalu MareOBRAZ CORNEL13337A359083590881001.297Extravilan1.686,10
  421DOLJMalu MareNITA MARIN13338A100001.588Extravilan2.064,40
  422DOLJMalu MarePITICU NICOLAE13339A5000764Extravilan382
  423DOLJMalu MareMIREA NASTASIE13340A75001.166Extravilan1.515,80
  424DOLJMalu MareOPREA AUREL13341A138001.542Extravilan2.004,60
  425DOLJMalu MareROSCA STEFAN13342A13900207Extravilan103,5
  426DOLJMalu MareVIZITIU ELENA13342A3527435274500010Extravilan5
  427DOLJMalu MareLAZAR DUMITRU3615A150005Extravilan2,5
  428DOLJMalu MareCAPRA CONSTANTIN3616A30023300235000124Extravilan62
  429DOLJMalu MareMATUSA PAUN3617A148002.471Extravilan3.212,30
  430DOLJMalu MareMATUSA MARIN3618A100002.342Extravilan3.044,60
  431DOLJMalu MareROSU MARIN3619A100002.409Extravilan3.131,70
  432DOLJMalu MareROGOJINARU DUMITRU3620A100002.301Extravilan2.991,30
  433DOLJMalu MarePISOI ION3621A5000612Extravilan306
  434DOLJMalu MareVASILE PETRE3622A35902359026274263Extravilan131,5
  435DOLJMalu MarePITICU ALEXANDRU13533A750072Extravilan36
  436DOLJMalu MareCAPRA PETRE13533A130034Extravilan17
  437DOLJMalu MareCAPRA GHEORGHE13533A5000201Extravilan100,5
  438DOLJMalu MareONEA STEFANA13534A5000304Extravilan152
  439DOLJMalu MareSOIMAN MARIN13535A10000866Extravilan433
  440DOLJMalu MareCAPRA GHEORGHE13536A4800544Extravilan272
  441DOLJMalu MareTICLEA GHEORGHE13537A2500