ORDIN nr. 820 din 27 martie 2024privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2024
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 15 mai 2024    Având în vedere:– Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 490/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă“ 2022-2027 și a Planului operațional privind implementarea acestei strategii;– Hotărârea Guvernului nr. 1.543/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și accelerarea procesului de dezinstituționalizare pentru perioada 2022-2030;– Referatul nr. 7.312 din 29.02.2024 al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități,în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și solidarității sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2024, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Selecția publică de proiecte se organizează de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, după aprobarea bugetului cu această destinație.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul muncii și solidarității sociale,
    Simona Bucura-Oprescu
    București, 27 martie 2024.Nr. 820.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilitățipentru anul 2024