ORDIN nr. 879 din 23 aprilie 2024privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.227/2016 pentru constituirea și funcționarea Comisiei Patrimoniului Speologic
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 mai 2024  Având în vedere Referatul de aprobare nr. DGB/139.599 din 23.02.2024 al Direcției generale biodiversitate,în temeiul art. 43 alin. (5^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.227/2016 pentru constituirea și funcționarea Comisiei Patrimoniului Speologic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1013 din 16 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPersoanele nominalizate în anexă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, care se comunică tuturor factorilor interesați, prin grija Direcției generale biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  București, 23 aprilie 2024.Nr. 879.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2.227/2016)
  COMPONENȚA
  Comisiei Patrimoniului Speologic
  Membri:1. Dr. CS I Oana Teodora Moldovan, Institutul de Speologie „Emil Racoviță“ al Academiei Române;2. Dr. CS II Alexandru Petculescu, Institutul de Speologie „Emil Racoviță“ al Academiei Române;3. Dr. CS II Alexandra Maria Hillebrand-Voiculescu, Institutul de Speologie „Emil Racoviță“ al Academiei Române;4. Mihai Besesek, Federația Română de Speologie;5. Grigore-Răzvan Dumbravă, Federația Română de Speologie;6. Adrian Cristian Sopincean, Federația Română de Speologie;7. Dr. Szilárd Lehel Bücs, Asociația Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor;8. Spencer Coca, Asociația Administrațiilor de Arii Naturale Protejate;9. Traian Brad, Academia Română - Filiala Cluj-Napoca.
  -----