HOTĂRÂRE nr. 487 din 9 mai 2024privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Delta" al Județului Tulcea, respectiv în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Drobeta" al Județului Mehedinți
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 mai 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288, art. 293 alin. (5) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta“ al Județului Tulcea, respectiv în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Drobeta“ al Județului Mehedinți, a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale.(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) se declară bunuri de uz și de interes public național și se utilizează pentru edificarea unor subunități de pompieri în localitățile Murighiol și Cujmir.  +  Articolul 2Predarea-primirea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 9 mai 2024.Nr. 487.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor, proprietate publică a statului, care se înscriu în inventarul centralizat
  al bunurilor din domeniul public al statului și care se dau în administrarea
  Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta“
  al Județului Tulcea, respectiv în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul
  pentru Situații de Urgență „Drobeta“ al Județului Mehedinți
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiBaza legalăDatele de identificare ale imobiluluiPersoana juridică căreia i se dă în administrare imobilulValoarea de inventar(lei)
  Se va atribui.8.19.01Se va atribui de către M.A.I.Localitatea Murighiol, județul TulceaHotărârea Consiliului Local al Comunei Murighiol nr. 117/28.11.2023Teren în suprafață de 2.000 mpCF nr. 36088MurighiolMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta“ al Județului Tulcea CUI 4321542109.490,00
  Se va atribui.8.19.01Se va atribui de către M.A.I.Localitatea Cujmir, județul MehedințiHotărârea Consiliului Local al Comunei Cujmir nr. 29/29.09.2023Teren în suprafață de 3.700 mpCF nr. 51018CujmirMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Drobeta“ al Județului Mehedinți CUI 422219042.440,00
  -----