HOTĂRÂRE nr. 486 din 9 mai 2024privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviație, ca urmare a reevaluării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 mai 2024  Având în vedere dispozițiile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 155435 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviație, ca urmare a reevaluării, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Desprescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 9 mai 2024.Nr. 486.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviație,
  a cărui valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării
  Nr. MFCodul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilulValoarea de inventar actualizată(lei)
  1554358.19.0162-14Județul DoljMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul General de AviațieCUI 243673749.603.711,09 lei
  -----