HOTĂRÂRE nr. 485 din 9 mai 2024privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 159287 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 mai 2024  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat în inventarul bunurilor din domeniul public al statului cu nr. MF 159287, ca urmare a reevaluării, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 9 mai 2024.Nr. 485.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Ministerului Afacerilor Interne, a cărui valoare de
  inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării
  Nr. M.F.Codul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilul (CUI)Valoarea de inventar actualizată (lei)
  1592878.19.0174-02Comuna Cristian, județul BrașovMinisterul Afacerilor Interne CUI 42670956.409.423,43
  ------