HOTĂRÂRE nr. 481 din 9 mai 2024privind trecerea unei părți din imobilul 568 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Iași, județul Iași, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 mai 2024  În conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 288 alin. (1) și art. 292 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă trecerea unei părți din imobilul 568, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Iași.(2) După preluare, partea de imobil prevăzută la alin. (1) se utilizează în vederea realizării investiției „Proiectare Strada Aeroportului“, o rută de acces care să faciliteze transportul auto și pietonal către Aeroportul Internațional Iași, în termen de 5 ani de la data preluării părții de imobil, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 372/2023.  +  Articolul 2În cazul în care investiția asumată de către Consiliul Local al Municipiului Iași prin Hotărârea nr. 372/2023 nu este realizată în termenul prevăzut la art. 1 alin. (2), partea de imobil revine în domeniul public al statului, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.  +  Articolul 3Predarea-preluarea părții din imobilul 568, transmisă potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), se face pe bază de protocol, încheiat între Ministerul Apărării Naționale și municipiul Iași prin structurile de specialitate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică poziția cu nr. MF 106838, aferentă imobilului 568, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, iar Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și de cadastru și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 9 mai 2024.Nr. 481.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unei părți din imobilul 568 care trece din
  domeniul public al statului și din administrarea
  Ministerului Apărării Naționale
  în domeniul public al municipiului Iași
  --------
  Nr. crt.Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea bunului imobilAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/ Valorile contabile aferente activelor fixe corporale ce compun bunul/Cartea funciară/Nr. cadastralValoarea de inventar a părții de imobil care se transmite(lei)Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  1106838 - parțial8.19.01Imobil 568 - parțialJudețul Iași, municipiul Iași, Str. Aeroportului nr. 21. Construcții: Pavilion Z5 - suprafața construită = 2,25 mp; - suprafața desfășurată = 2,25 mp; - valoarea contabilă = 2.619,78 lei. 2. Suprafața terenului – 1.070 mp - valoarea contabilă = 1.924,78 lei CF nr. 176370 Iași Nr. cad. 1763704.544,56 leiStatul român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI - 11424532Municipiul IașiCUI - 4541580
  -------