HOTĂRÂRE nr. 476 din 9 mai 2024pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Sibiu-Pitești" - Secțiunea 5 Curtea de Argeș-Pitești, aflate pe raza localităților Budeasa, Curtea de Argeș, Mălureni și municipiul Pitești, din județul Argeș
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 mai 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 5 alin. (1), art. 9 alin. (8), art. 11 alin. (7) și al art. 32 alin. (2) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu-Pitești“ - Secțiunea 5 Curtea de Argeș-Pitești, aflate pe raza localităților Budeasa, Curtea de Argeș, Mălureni și municipiul Pitești, din județul Argeș, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1319 din 31 decembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Pozițiile nr. crt. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 80, 92, 94, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 129, 130, 131, 133, 135, 140, 141, 142, 143, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 159, 160, 163, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 174, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226, 227, 228, 232, 239, 244, 246, 249, 251, 253, 255, 259, 260, 261, 273, 274, 275, 280, 281, 282, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 294, 298, 300, 301, 302, 303, 307, 308, 309, 310, 313, 320, 324, 325, 336, 340, 341, 342 și 344 se modifică în sensul actualizării, în condițiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.2. După poziția nr. crt. 273 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 273^1, rezultată ca urmare a operațiunii tehnice de dezmembrare, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre, și care face parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2020, cu modificările ulterioare.  +  Articolul II(1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor, în condițiile legii, pentru imobilele prevăzute la art. I, se încadrează în sumele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu-Pitești“ - Secțiunea 5 Curtea de Argeș-Pitești, aflate pe raza localităților Budeasa, Curtea de Argeș, Mălureni și municipiul Pitești, din județul Argeș, cu modificările ulterioare.(2) Suma devenită disponibilă se restituie la bugetul de stat, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIMinisterul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 9 mai 2024.Nr. 476.  +  ANEXĂ
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul
  de expropriere al lucrării de utilitate publică „Autostrada Sibiu-Pitești“ -
  Secțiunea 5 Curtea de Argeș-Pitești, aflate pe raza localităților
  Budeasa, Curtea de Argeș, Mălureni și municipiul Pitești, din județul Argeș
  Nr. crt.Poziție H.G. nr. 1.134 2020JudețUATNume și prenume proprietar/ deținător imobilTarlaParcelăNr. cadastral/ nr. topo/nr. IDNr. CFCategoria de folosințăExtravilan/ IntravilanSuprafața totală(mp)Suprafața de expropriat - teren (mp)Suprafața de expropriat-construcții(mp/ml/mc)Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010(lei)
  123456789101112131415
  12ArgeșBudeasaOproiu Nicolae24641Punctul „Lunca“-ArabilExtravilan4.400,0010,00-57,50
  23ArgeșBudeasaManuca Constantin24641Punctul „Lunca“-ArabilExtravilan5.000,0079,00-454,25
  34ArgeșBudeasaUAT Comuna Budeasa - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat24641Punctul „Lunca“-ArabilExtravilan3.200,0088,00-506,00
  45ArgeșBudeasaUAT Comuna Budeasa - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat24625Punctul „Lunca“-Arabil Extravilan5.617,001.576,00-9.062,00
  510ArgeșBudeasaIon Cosmina Georgiana24641Punctul „Lunca“-ArabilExtravilan8.470,001.345,00-7.733,75
  611ArgeșBudeasaIleana Eleonora24641Punctul „Lunca“-Arabil Extravilan5.000,00929,00-5.341,75
  713ArgeșBudeasaUAT Comuna Budeasa - domeniu privat24641, 625--Pășune Extravilan20.700,001.307,00-7.515,25
  814ArgeșBudeasaIspasescu George Gabriel2462594983049ArabilExtravilan2.100,00418,00-2.403,50
  915ArgeșBudeasaUAT Comuna Budeasa - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat24641--ArabilExtravilan6.460,001.363,00-7.837,25
  1016ArgeșBudeasaUAT Comuna Budeasa - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat24625--ArabilExtravilan4.000,00889,00-5.111,75
  1117ArgeșBudeasaSoare Georgeta24625, 641Punctul „Lunca“-ArabilExtravilan3.000,00663,00-3.812,25
  1218ArgeșBudeasaSoare Gheorghe24625Punctul „Lunca“-ArabilExtravilan3.900,00912,00-5.244,00
  1320ArgeșBudeasaState Dumitru24625, 641Punctul „Lunca“-ArabilExtravilan2.738,00668,00-3.841,00
  1423ArgeșBudeasaUAT Comuna Budeasa - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat24625Punctul „Lunca“-ArabilExtravilan3.716,00951,00-5.468,25
  1524ArgeșBudeasaOproiu Nicolae24641Punctul „Lunca“-ArabilExtravilan3.375,00124,00-713,00
  1625ArgeșBudeasaOproiu Ion, Stancu Mariana24625Punctul „Lunca“-ArabilExtravilan6.800,001.819,00-10.459,25
  1726ArgeșBudeasaUdrea Maria24625Punctul „Lunca“-ArabilExtravilan3.398,00924,00-5.313,00
  1827ArgeșBudeasaBalalau Maria24625Punctul „Lunca“-ArabilExtravilan3.398,00934,00-5.370,50
  1929ArgeșBudeasaUAT Comuna Budeasa - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat24625--ArabilExtravilan3.165,00886,00-5.094,50
  2030ArgeșBudeasaMocanu Gheorghe, Mocanu Doina24625--ArabilExtravilan4.700,00888,00-5.106,00
  2131ArgeșBudeasaOproiu Ion, Oproiu Vasile, Oproiu Constantin24625Punctul „Lunca“-ArabilExtravilan6.795,001.773,00-10.194,75
  2232ArgeșBudeasaOproiu Vasile, Oproiu Ion, Oproiu Constantin24625Punctul „Zăvoi“-Pășune Extravilan2.500,0085,00-488,75
  2333ArgeșBudeasaUAT Comuna Budeasa - domeniu privat24643--Pășune Extravilan50.740,0036,00-207,00
  2434ArgeșBudeasaSerban Marian, Serban Cristinel24625--ArabilExtravilan13.568,003.620,00-20.815,00
  2536ArgeșBudeasaUAT Comuna Budeasa - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat25655--LivadăExtravilan16.817,003.674,00-21.125,50
  Arabil1.175,006.756,25
  2639ArgeșBudeasaConstantinescu Ciprian, Brown Laura, Constantinescu Cornelia, Constantinescu Dragos, Constantinescu Maria Cristina25655Punctul „Local“-LivadăExtravilan35.000,005.827,00-33.505,25
  2743ArgeșBudeasaUAT Comuna Budeasa - domeniu privat25656, 658--Pășune Extravilan13.643,0062,00-356,50
  2845ArgeșBudeasaUAT Comuna Budeasa - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat25---ArabilExtravilan3.653,001.298,00-7.463,50
  2946ArgeșBudeasaBadiceanu Gheorghe Danut25Punctul „Acasă“--ArabilExtravilan6.055,00488,00-2.806,00
  3047ArgeșBudeasaTudor Marin, Tudor Elisabeta25Punctul „Vatra Satului Iazuri“--ArabilExtravilan5.000,001.753,00-10.079,75
  3148ArgeșBudeasaSerban Cristinel25Punct „Vatra Satului“--ArabilExtravilan5.000,001.660,00-9.545,00
  3249ArgeșBudeasaApostol Sofia25659Punctul „Iazuri“-ArabilExtravilan2.500,001.530,00-8.797,50
  3350ArgeșBudeasaDusa Paraschiva25Punctul „Vatra Satului“--ArabilExtravilan2.500,00144,00-828,00
  3451ArgeșBudeasaUAT Comuna Budeasa - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat25---ArabilExtravilan11.999,005.729,00-32.941,75
  3552ArgeșBudeasaUAT Comuna Budeasa - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat25Punctul „Între Iazuri“--ArabilExtravilan3.100,001.722,00-9.901,50
  3653ArgeșBudeasaArgeș General Construct - S.A.25Punctul „Vâlsan“--ArabilExtravilan2.000,00584,00-3.358,00
  3754ArgeșBudeasaMigcom Evolve - S.R.L.256598000680006ArabilExtravilan3.000,00710,00-4.082,50
  3867ArgeșBudeasaStefan Nicoleta25659Punctul „La Zăvoi“-ArabilExtravilan6.149,001.044,006.003,00
  3969ArgeșBudeasaSima Ancuta Catalina25659Punctul „Lunca“-ArabilExtravilan1.052,00220,00-1.265,00
  4070ArgeșBudeasaArgeș General Construct - S.A.25-8159981599ArabilExtravilan4.904,00854,00-4.910,50
  ArabilExtravilan126,00724,50
  4171ArgeșBudeasaMIG COM - S.R.L.256468007180071ArabilExtravilan4.436,00962,00-5.531,50
  4273ArgeșBudeasaUAT Comuna Budeasa - domeniu privat25---Pășune Extravilan17.386,00245,00-1.408,75
  4375ArgeșBudeasaStefan Nicoleta25646--ArabilExtravilan3.259,001.362,00-7.831,50
  4480ArgeșBudeasaMihai George Gabriel, Costea Ionela25Punctul „Zăvoi“--Pășuni cu tufărișuri și mărăci-nișuriExtravilan10.000,006.686,00-38.444,50
  4592ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat67Str. Râmnicu Vâlcea--Curți-construcțiiIntravilan537,00106,00-2.559,90
  -Anexă S = 9 mp879,75
  -Împrejmuire L = 38,98 ml5.182,00
  4694ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat--8959189591Curți-construcțiiIntravilan1.047,004,00-96,60
  -Împrejmuire L = 38,98 ml7.854,36
  47101ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat67---Neproductiv Intravilan1.087,001.087,00-11.250,45
  48103ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privatMunicipiul Curtea de ArgeșJudețul Argeș--NeproductivExtravilan602,00504,00-1.159,20
  49104ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privatMunicipiul Curtea de ArgeșJudețul Argeș--ArabilExtravilan1.200,00981,00-2.256,30
  50105ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privatMunicipiul Curtea de ArgeșJudețul Argeș--ArabilExtravilan1.200,00714,00-1.642,20
  51107ArgeșCurtea de ArgeșMarin Ana, Roman Ioana-Punctul „Între Văi“8978189781ArabilExtravilan1.008,00752,00-1.729,60
  52108ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat--8998189981ArabilExtravilan614,00129,00-296,70
  53109ArgeșCurtea de ArgeșNastase Ana-Punctul „În Vale“--ArabilExtravilan500,00500,00-1.150,00
  54111ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat53---NeproductivExtravilan3.326,003.326,00-7.649,80
  55112ArgeșCurtea de ArgeșGrevutiu Vasilica-Punctul „Bazacliu“--FâneațăExtravilan400,0028,00-64,40
  56113ArgeșCurtea de ArgeșGrevutiu Vasilica-Punctul „Bazacliu“--FâneațăExtravilan1.066,00219,00-503,70
  57114ArgeșCurtea de ArgeșNeacsu Mariana-Punctul „Bazachiu“--ArabilExtravilan1.066,00299,00-687,70
  58115ArgeșCurtea de ArgeșNeacsu Florin-Punctul „Bazachiu“--ArabilExtravilan1.066,00370,00-851,00
  59116ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat--8998689986ArabilExtravilan4.117,001.720,00-3.956,00
  60117ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat--8992389923ArabilIntravilan800,0027,00-279,45
  61118ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat--8993089930ArabilIntravilan376,00367,00-3.798,45
  62119ArgeșCurtea de ArgeșGanzaroli Lucio, Ganzaroli Ramona Giorgiana-Punctul „Valea Busagii“8664486644ArabilExtravilan1.259,00176,00-404,80
  63129ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat67---ArabilIntravilan346,00242,00-2.504,70
  -Împrejmuire L = 39,60 ml H = 1,7 m2.519,88
  64130ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privatMunicipiul Curtea de ArgesJudețul Argeș--ArabilIntravilan346,00346,00-3.581,10
  -Împrejmuire L = 23,60 ml H = 1,70 m1.522,55
  65131ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privatLocalitatea Curtea de ArgeșJudețul Argeș--ArabilIntravilan347,00274,00-2.835,90
  -Împrejmuire L = 24,69 ml1.592,88
  66133ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privatLocalitatea Curtea de ArgeșJudețul Argeș--ArabilIntravilan26,002,00-20,70
  67135ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privatLocalitatea Curtea de ArgesJudețul Argeș--ArabilIntravilan495,00129,00-1.335,15
  -Împrejmuire L = 57,30 ml H = 1,70 3.696,71
  68140ArgeșCurtea de ArgeșMeianu Claudia, Meianu Gheorghe--Punctul „În Lunca“-ArabilExtravilan917,0020,00-46,00
  69141ArgeșCurtea de ArgeșStanescu Lucian40977/38161081610ArabilExtravilan711,00108,00-248,40
  70142ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat-Punctul „Lunca“8998289982ArabilExtravilan330,00298,00-685,40
  71143ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat-Punctul „Lunca“8999289992ArabilExtravilan135,0065,00-149,50
  72148ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privatLocalitatea Curtea de ArgeșJudețul Argeș--ArabilExtravilan900,00146,00-335,80
  73149ArgeșCurtea de ArgeșCoanda Maria-Punctul „Peste Vale“8990189901ArabilExtravilan1.280,00530,00-1.219,00
  74150ArgeșCurtea de ArgeșDovleac Ana-Punctul „Peste Vale“9000190001ArabilExtravilan640,00278,00-639,40
  75151ArgeșCurtea de ArgeșSel Florica-Punctul „Peste Vale“8992189921ArabilExtravilan640,00287,00-660,10
  76152ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat-Punctul „În Lunca“--ArabilExtravilan1.620,00746,00-1.715,80
  77153ArgeșCurtea de ArgeșVaideanu Viorica-Punctul „Lunca-Noapteș“--ArabilExtravilan843,00719,00-1.653,70
  78159ArgeșCurtea de ArgeșOprescu Alexandra Elena-Punctul „Lunca-Noapteș“--ArabilExtravilan3.219,004,00-9,20
  79160ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat-Punctul „Lunca-Noapteș“--ArabilExtravilan4.000,00876,00-2.014,80
  80163ArgeșCurtea de ArgeșNeagoie Leonora-Punctul „La Frasin“--ArabilExtravilan3.024,00715,00-1.644,50
  81165ArgeșCurtea de ArgeșRoman Andrei Cristian41983/18389983899Arabil Extravilan2.848,001.026,00-2.359,80
  82166ArgeșCurtea de ArgeșRoman Andrei Cristian41983/1, 983/48389883898ArabilExtravilan18.476,0085,00-195,50
  83167ArgeșCurtea de ArgeșRoman Andrei Cristian41989/1,983/48381483814ArabilExtravilan15.629,006.694,00-15.396,20
  84168ArgeșCurtea de ArgeșCocea Alexandra41983/18232182321ArabilExtravilan8.459,003.066,00-7.051,80
  85170ArgeșCurtea de ArgeșVasilescu Emanoil41983/18667586675ArabilIntravilan6.443,001.626,00-16.829,10
  Extravilan4.817,0011.079,10
  86171ArgeșCurtea de ArgeșVasilescu Emanoil41989/1, 983/18667386673ArabilExtravilan3.394,001.114,00-2.562,20
  87172ArgeșCurtea de ArgeșMarian George Florian, Marian Madalina Cristina419838447884478ArabilExtravilan7.490,002.175,00-5.002,50
  88174ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat-Punctul „Lunca“8994689946ArabilExtravilan1.378,00416,00-956,80
  89179ArgeșCurtea de ArgeșPletea Mihai, Pletea Nicolae, Pletea Mihaela41989/18107581075ArabilExtravilan5.000,002.366,00-5.441,80
  90180ArgeșCurtea de ArgeșPosea Dorel, Posea Luminita Anela41-8341983419ArabilExtravilan4.226,001.801,00-4.142,30
  91181ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privatLocalitatea Curtea de ArgeșJudețul Argeș--ArabilExtravilan389,00370,00-851,00
  92182ArgeșCurtea de ArgeșCraciun Melania Maria, Purcoi Nicolaie41983/1--ArabilExtravilan2.111,00797,00-1.833,10
  93184ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privatLocalitatea Curtea de ArgeșJudețul Argeș--NeproductivExtravilan1.100,001.100,00-2.530,00
  94185ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privatLocalitatea Curtea de ArgeșJudețul Argeș--NeproductivExtravilan1.243,001.243,00-2.858,90
  95187ArgeșCurtea de ArgeșDurica Nicolae, Durica Nicolae Laurentiu-Punctul „Lunca-Noapteș“--ArabilExtravilan2.242,00439,00-1.009,70
  96188ArgeșCurtea de ArgeșVilcescu Vasile-Punctul „În Lunca“--ArabilExtravilan5.950,001.331,00-3.061,30
  97189ArgeșCurtea de ArgeșEnescu Vasilica-Punctul „Zăvoi“--FâneațăExtravilan1.749,00422,00-970,60
  98192ArgeșCurtea de ArgeșPavel Ioana, Vilcescu Vasile-Punctul „La Râu“--ArabilExtravilan1.544,00535,00- 1.230,50
  99194ArgeșCurtea de ArgeșDin Gheorghe, Din Ioana-Punctul „Hotar“--ArabilExtravilan1.125,00589,00-1.354,70
  100195ArgeșCurtea de ArgeșDin Vasile, Din Adriana-Punctul „Hotar“--ArabilExtravilan1.125,00592,00-1.361,60
  101196ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privatLocalitatea Curtea de ArgeșJudețul Argeș--NeproductivExtravilan250,00250,00-575,00
  102198ArgeșCurtea de ArgeșVoicu Balasea Gheorghe, Voicu Balasea Maria-Punctul „Lunca-Noapteș“8605786057ArabilExtravilan800,00775,00-1.782,50
  103199ArgeșCurtea de ArgeșVilceleanu Aurelia42Punctul „La Hotar“--ArabilExtravilan1.000,001.000,00-2.300,00
  104201ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privatMunicipiul Curtea de ArgeșJudețul Argeș--Arabil Extravilan1.400,001.400,00-3.220,00
  105202ArgeșCurtea de ArgeșValcescu Vasile-Punctul „Lunca“--ArabilExtravilan1.400,001.400,00-3.220,00
  106203ArgeșCurtea de ArgeșCristea Elena-Punctul „Lunca“--ArabilExtravilan1.200,001.200,00-2.760,00
  107204ArgeșCurtea de ArgeșRolea Vasilica-Punctul „Lunca“--ArabilExtravilan1.200,001.200,00-2.760,00
  108205ArgeșCurtea de ArgeșBusegeanu Mioara-Punctul „Lunca“--ArabilExtravilan1.200,001.200,00-2.760,00
  109206ArgeșCurtea de ArgeșBandoc Aneta-Punctul „Lunca“--ArabilExtravilan1.700,001.676,00-3.854,80
  110208ArgeșCurtea de ArgeșFlori Filon42Punctul „Lunca“--ArabilExtravilan900,00900,00-2.070,00
  111209ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privatMunicipiul Curtea de ArgeșJudețul Argeș--ArabilExtravilan780,00780,00-1.794,00
  112210ArgeșCurtea de ArgeșRosu Elena, Rosu Gheorghe, Rosu Stelica, Rosu Ion, Enacheanu Mioara-Punctul „La Hotar“--ArabilExtravilan3.400,003.102,00-7.134,60
  113211ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat-Punctul „Lunca“8997889978ArabilExtravilan1.600,00862,00-1.982,60
  114212ArgeșCurtea de ArgeșNeagoie Leonora-Punctul „La Puț“ 8981089810ArabilExtravilan1.600,00562,00-1.292,60
  115217ArgeșCurtea de ArgeșBorovina Maria41Punctul „Lunca“8612886128ArabilExtravilan1.037,00424,00-975,20
  116218ArgeșCurtea de ArgeșChirita Vasilica-Punctul „Lunca“--ArabilExtravilan1.037,00794,00-1.826,20
  117219ArgeșCurtea de ArgeșAioanei Marinela-Punctul „Lunca“--ArabilExtravilan768,00768,00-1.766,40
  118220ArgeșCurtea de ArgeșTucu Rodica-Punctul „Lunca“--ArabilExtravilan768,00699,00-1.607,70
  119221ArgeșCurtea de ArgeșGhita Ion-Punctul „Lunca“--ArabilExtravilan768,00517,00-1.189,10
  120222ArgeșCurtea de ArgeșCiobanu Constantina49Punctul „În Lunca“--LivadăExtravilan1.000,00649,00-1.492,70
  121226ArgeșCurtea de ArgeșBacescu Niculina-Punctul „La Canal“--ArabilExtravilan1.700,001.700,00-3.910,00
  122227ArgeșCurtea de ArgeșPavel Gheorghe-Punctul „Lunca-Noapteș“--ArabilIntravilan1.890,001.890,00-19.561,50
  123228ArgeșCurtea de ArgeșMiroiu Constantin-Punctul „Lunca II“--ArabilExtravilan1.700,001.700,00-3.910,00
  124232ArgeșCurtea de ArgeșObștea Moșnenilor Argeșeni37907, 910/1, 915--PădureExtravilan48.521,00935,00-1.075,25
  125239ArgeșCurtea de ArgeșVoicila Paul, Vilceleanu Angela41Punct „Lunca“ - Str. Luncilor--ArabilIntravilan1.000,00610,00-6.313,50
  Extravilan390,00897,00
  126244ArgeșCurtea de ArgeșCristea Constantin, Cristea Elisabeta--8802188021LivadăIntravilan2.400,00405,00-4.191,75
  Extravilan1.083,002.490,90
  127246ArgeșCurtea de ArgeșMarinescu Eugenia, Vasilescu Gheorghe41983Punctul „Lunca-Noapteș“-ArabilExtravilan1.939,001.939,00-4.459,70
  128249ArgeșCurtea de ArgeșChiriac Aurelian Romeo41Punctul „Lunca-Noapteș“8419484194ArabilIntravilan3.432,00870,00-9.004,50
  Extravilan1.689,003.884,70
  129251ArgeșCurtea de ArgeșPorceanu Constantin41983/1Punctul „Lunca“-ArabilExtravilan3.424,002.208,00-5.078,40
  130253ArgeșCurtea de ArgeșCraciun Melania Maria, Purcoi Nicolaie41983/1--ArabilExtravilan2.389,002.389,00-5.494,70
  131255ArgeșCurtea de ArgeșDin Vasile, Din Adriana, Pavel Ioana-Str. Luncilor--ArabilIntravilan1.700,00646,00-6.686,10
  132259ArgeșCurtea de ArgeșValceleanu Maria41Punctul „Lunca“--ArabilExtravilan 1.207,00714,00-1.642,20
  133260ArgeșCurtea de ArgeșArsenie Ioana-Punctul „Noapteș“--ArabilExtravilan1.876,001.568,00-3.606,40
  134261ArgeșCurtea de ArgeșCristea Virgil-Punctul „Noapteș“--ArabilExtravilan1.877,001.877,00-4.317,10
  135273ArgeșCurtea de ArgeșSmaranda Gheorghe-Punctul „Lunca“-CM nr. 162/2012ArabilIntravilan274,00274,00-2.835,90
  Împrejmuire L = 26,16 ml H = 1,70 m3.477,55
  136273^1ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat-Punctul „Lunca“--ArabilIntravilan206,00206,00-2.132,10
  137274ArgeșCurtea de ArgeșNegoescu Ion, Negoescu Florica-Punctul „Lunca“--ArabilExtravilan800,00800,00-1.840,00
  138275ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat-Punctul „Lunca“--ArabilExtravilan742,00742,00-1.706,60
  139280ArgeșCurtea de ArgeșDin Gheorghe-Punctul „Hotar“--ArabilExtravilan1.100,001.100,00-2.530,00
  140281ArgeșCurtea de ArgeșDin Vasile-Punctul „Hotar“--ArabilExtravilan1.100,001.100,00-2.530,00
  141282ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privatMunicipiul Curtea de ArgeșJudețul Argeș--NeproductivExtravilan136,00136,00-312,80
  142285ArgeșCurtea de ArgeșValceleanu VasileMunicipiul Curtea de ArgeșJudețul Argeș--Arabil Extravilan1.059,0036,00-82,80
  143286ArgeșCurtea de ArgeșPavel Gheorghe-Punctul „La Hotar“--Arabil Intravilan2.299,002.299,00-23.784,30
  144287ArgeșCurtea de ArgeșBadoi Vasilica-Punctul „La Hotar“--Arabil Intravilan2.298,002.298,00-10.557,00
  145288ArgeșCurtea de ArgeșPlesita Nicolae- Punctul „Hotar“--LivadăExtravilan1.020,001.020,00- 2.346,00
  146289ArgeșCurtea de ArgeșRosescu Ioana-Punctul „Hotar“--LivadăExtravilan2.112,002.112,00-4.857,60
  147291ArgeșCurtea de ArgeșIonescu Catalin Ionut, Ionescu Ionela-Punctul „Lunca“8389383893FâneațăIntravilan1.426,001.426,00-14.759,10
  148292ArgeșCurtea de ArgeșIonescu Catalin Ionut-Punctul „Noapteș“8409184091LivadăExtravilan1.074,001.055,00-2.426,50
  149294ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat-Punctul „Lunca“--LivadăExtravilan 3.070,002.844,00-6.541,20
  150298ArgeșCurtea de ArgeșAncia Dumitru, Ancia Ioana, Vilcescu Maria-Punctul „Lunca“--ArabilExtravilan 1.100,0072,00-165,60
  151300ArgeșCurtea de ArgeșVilceleanu Aurelian-Punctul „În Lunca“--ArabilExtravilan510,00192,00-441,60
  152301ArgeșCurtea de ArgeșVilceleanu Vasile-Punctul „În Lunca“--ArabilExtravilan510,00510,00-1.173,00
  153302ArgeșCurtea de ArgeșFlorii Constanta-Punctul „În Lunca“--LivadăExtravilan1.380,00638,00-1.467,40
  154303ArgeșCurtea de ArgeșFlori Vasile-Punctul „Lunca“--LivadăExtravilan1.200,00274,00-630,20
  155307ArgeșCurtea de ArgeșGroza Alexandru, Groza Narciza-Punctul „Lunca-Noapteș“8803188031LivadăExtravilan1.971,0065,00-149,50
  156308ArgeșCurtea de ArgeșBodoc Paraschiva-Punctul „La Meri“8802388023LivadăExtravilan1.201,0049,00-112,70
  157309ArgeșCurtea de ArgeșBodoc Paraschiva-Punctul „La Meri“8802088020LivadăExtravilan1.202,0046,00-105,80
  158310ArgeșCurtea de ArgeșBodoc Paraschiva-Punctul „La Meri“8786787867LivadăExtravilan1.200,0045,00-103,50
  159313ArgeșCurtea de ArgeșRosescu Ioana-Punctul „Noapteș“--FâneațăExtravilan15.350,0010.200,00-23.460,00
  160320ArgeșCurtea de ArgeșDin Vasile-Punctul „Stejar-Deal“--ArabilIntravilan1.584,00803,00- 8.311,05
  Extravilan142,00-326,60
  --Împrejmuire L = 62,98 ml H = 1,50 m3.585,14
  161324ArgeșCurtea de ArgeșRudeanu Pavel--8571085710FâneațăIntravilan9.635,001.240,00-12.834,00
  Extravilan97,00223,10
  162325ArgeșCurtea de ArgeșRosu Gabriela, Rosu Lucian--8101581015ArabilExtravilan 813,00727,00-1.672,10
  163336ArgeșCurtea de ArgeșGhita Marian, Ghita Adriana-Punctul „Noapteș“8756087560ArabilIntravilan14.998,002.883,00-29.839,05
  Extravilan 4.682,0010.768,60
  PășuneIntravilan240,002.484,00
  Extravilan684,001.573,20
  164340ArgeșCurtea de ArgeșIorga Ion, Iorga Adriana-Punctul „Lunca“299788025FâneațăIntravilan1.692,001.692,00-17.512,20
  165341ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privat-Punctul „Lunca“--FâneațăIntravilan681,00523,00-5.413,05
  -Împrejmuire L = 79,43 ml H = 1,0 m1.657,90
  166342ArgeșCurtea de ArgeșSmaranda Gheorghe-Punctul „Lunca“- CM nr. 162/2012LivadăIntravilan167,00141,00- 1.459,35
  167344ArgeșCurtea de ArgeșUAT Municipiul Curtea de Argeș - imobil la dispoziția comisiei locale de fond funciar**) domeniu privatStr. LuncilorPunctul „Lunca“-- FâneațăIntravilan483,00483,00- 4.999,05
  -Împrejmuire L = 67,16 ml H = 1,50 m3.823,08
  **) Pentru pozițiile nr. crt. 3, 4, 9, 10, 14, 19, 25, 28, 34, 35, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 76, 79, 88, 91, 93, 94, 101, 104, 111, 113, 136, 138, 141, 149, 165 și 167 unde titularul dreptului de proprietate este unitatea administrativ-teritorială, terenurile în cauză sunt la dispoziția comisiilor de fond funciar, astfel cum reiese din evidențele unităților administrativ-teritoriale.
  ------