HOTĂRÂRE nr. 488 din 9 mai 2024privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Porolissum" al Județului Sălaj, ca urmare a reevaluării, trecerea unei construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 15 mai 2024  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 864 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 288 alin. (1) și art. 361 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2-4 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum“ al Județului Sălaj, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum“ al Județului Sălaj, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 9 mai 2024.Nr. 488.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul
  pentru Situații de Urgență „Porolissum“ al Județului Sălaj, a cărui valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării acestuia
  Nr. MFCodul de clasificareDenumirea și adresa imobilului Caracteristicile tehnice ale imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilul(CUI)Valoarea de inventar actualizată(lei)
  1022258.19.0148-209, județul SălajTeren în suprafață de 4.750 mp, 8 construcții, în suprafață construită totală de 997 mp, precum și amenajări la terenMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum“ al Județului SălajCUI - 44946676.729.167,80
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale construcției aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații
  de Urgență „Porolissum“ al Județului Sălaj, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării
  Nr. MFCodul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresaimobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilul (CUI)Datele de identificare ale construcțiilor care trec în domeniul privat al statuluiValoarea de inventar actualizată(lei)Valoarea de inventar a construcției care trece în domeniul privat al statului(lei)Valoarea de inventar a părții de imobil care rămâne în domeniul public al statului(lei)
  102225(parțial)8.19.0148-209Județul SălajMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum“ al Județului SălajCUI - 449466748-209-01 - Pavilion administrativ + garajeS construită = 750 mpS desfășurată = 750 mp6.729.167,803.541.878,023.187.289,78
  ----