HOTĂRÂRE nr. 482 din 9 mai 2024privind aprobarea plății contribuțiilor financiare voluntare ale României la unele proiecte și programe ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 15 mai 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (4) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 336/2023,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă plata contribuției financiare voluntare a României către bugetul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea cofinanțării implementării Parteneriatului OCDE-Africa, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 350.000 euro.  +  Articolul 2Se aprobă plata contribuției financiare voluntare a României către bugetul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru cofinanțarea implementării Programului de țară OCDE-Ucraina, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro.  +  Articolul 3Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art. 1 și 2 se calculează pe baza cursului oficial de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României, valabil la data efectuării plății.  +  Articolul 4Contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la art. 1 și 2 se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2024, capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 55 „Alte transferuri“.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Alin-Cuzma Muntean,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Luca-Alexandru Niculescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 9 mai 2024.Nr. 482.-----