DECIZIE nr. 143 din 29 aprilie 2024privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Daniela Dobrin a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 29 aprilie 2024  Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Adresa nr. 100.364 din 12 aprilie 2024, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.628 din 15 aprilie 2024, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 16.834/2024,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 510 alin. (1) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Daniela Dobrin, consilier grad profesional superior la Direcția generală gestiune și coordonare PNRR, Serviciul monitorizare tehnică, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru o perioadă de 6 luni.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Mihnea-Claudiu Drumea
  București, 29 aprilie 2024.Nr. 143.------