HOTĂRÂRE nr. 404 din 23 aprilie 2024pentru suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.138/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe", precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.138/2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 29 aprilie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (8) și al art. 32 alin. (2) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.138/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe“, cu suma totală de 144 lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.48 „Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027“.  +  Articolul IIAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.138/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1321 din 31 decembrie 2020, se modifică după cum urmează:– Pozițiile nr. crt. 244-248 se modifică în sensul actualizării, în condițiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul III(1) Suma aprobată potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 1, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziția proprietarilor/deținătorilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situate pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.138/2020, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul IVMinisterul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  p. Ministrul finanțelor,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 23 aprilie 2024.Nr. 404.  +  ANEXĂ
  MODIFICĂRI
  la Lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere
  al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe“,
  aflate pe raza localităților Arcuș, Ghidfalău, Sfântu Gheorghe și Chichiș din județul Covasna,
  proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.Nr. crt. din Hotărârea Guvernului nr. 1.138/2020JudețulUnitatea administrativ-teritorialăNumele și prenumele proprietarului/deținătorului imobiluluiTarlauaParcelaCategoria de folosințăIntravilan/ ExtravilanNr. cad./ Nr. topoNr. CFSuprafața totală (mp)Suprafața de expropriat(mp)Valoarea de despăgubire a terenului conform Legii nr. 255/2010 (lei)
  012345678910111213
  1244CovasnaChichișNagy F. Atila30133/1/6AExtravilan25791257912.5001520,85
  2245CovasnaChichișBartha B. Lajos, Bartha B. Elisaveta, Nagy B. Iren, Pall B. Julianna, Orbok B. Ibolya30133/1/5AExtravilan25790257905.00082113,98
  3246CovasnaChichișBeres Zsolt, Beres Ildiko30133/1/3AExtravilan257892578913.900253351,67
  4247CovasnaChichișUrmosi S. Borbala30133/1/2AExtravilan25788257889.000209290,51
  5248CovasnaChichișBokor Katalin30133/1/1AExtravilan25787257876.700135187,65
  -----