DECRET nr. 284 din 31 iulie 1979privind stabilirea sectoarelor municipiului Bucureşti
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 69 din 1 august 1979    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Municipiul Bucureşti se organizează pe 6 sectoare. Delimitarea sectoarelor municipiului Bucureşti este prevăzută în anexa nr. 1. Prevederile anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România se modifica în mod corespunzător anexei nr. 1.  +  Articolul 2Aparatul propriu al comitetelor executive ale sectoarelor municipiului Bucureşti se redistribuie potrivit noii organizări administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 3Personalul transferat de la sectoarele existente ale municipiului Bucureşti la sectoarele nou înfiinţate, precum şi celui devenit disponibil potrivit prevederilor art. 2 din prezentul decret, i se aplică dispoziţiile art. 21 din Decretul nr. 162/1973.  +  Articolul 4Numărul de circumscripţii electorale pentru sectoarele municipiului Bucureşti, prevăzut în art. 10 din Legea electorală a Republicii Socialiste România nr. 67/1974, se modifica astfel: "În sectoarele municipiului Bucureşti: 55-71 circumscripţii".  +  Articolul 5Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul decret. NICOLAE CEAUŞESCU Preşedintele RepubliciiSocialiste România  +  Anexa 1 Municipiul Bucureşti, Capitala Republicii Socialiste România, se compune din 6 sectoare: - sectorul 1 - sectorul 2 - sectorul 3 - sectorul 4 - sectorul 5 - sectorul 6 DELIMITAREA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Sectorul 1 Situat în partea de nord-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 2 şi 6, are următoarea delimitare: Începînd de la intersectia bulevardului 1848 cu bulevardul Republicii şi bulevardul Nicolae Balcescu, limita de sud urmează traseul: piaţa Nicolae Balcescu (exclusiv), bulevardul Republicii (exclusiv) pînă la intersectia cu calea Victoriei, în continuare bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (exclusiv) pînă la podul Elefterie. - Spre sud-vest limita continua pe firul riului Dîmboviţa de la podul Elefterie pînă la strada Ştefan Furtuna, pe strada Ştefan Furtuna (exclusiv) pînă la calea Plevnei, pe calea Plevnei (exclusiv) pînă la intersectia soselei Orhideelor cu calea Giulesti, calea Giulesti (exclusiv) pînă la Drumul Carierei, Drumul Carierei (inclusiv) pînă la linia caii ferate Bucureşti-Rosiori, linia caii ferate Bucureşti-Rosiori pînă la linia caii ferate de centura. - Limita nord-vestica urmează calea ferată de centura pînă la liziera vestica a pădurii Tunari. - Spre est limita o constituie o linie conventionala care porneşte de la liziera vestica a pădurii Tunari pînă la strada Vadul Moldovei (inclusiv), continua pe aceasta strada cuprinzînd şi gradina zoologica Baneasa, continua spre sud pînă la intersectia caii ferate Bucureşti-Constanta cu soseaua Pipera. De la aceasta intersectie limita urmează traseul pe soseaua Pipera (exclusiv), calea Floreasca (inclusiv), strada Polona (inclusiv) pînă la piaţa Alexandru Sahia (exclusiv), strada Xenopol, strada Pictor Verona pînă la intersectia cu strada Pitar Mosi, strada Pitar Mosi pînă la strada C.A. Rosetti, strada C.A. Rosetti pînă la bulevardul Nicolae Balcescu, bulevardul Nicolae Balcescu pînă la intersectia cu bulevardul Republicii (toate inclusiv).Sectorul 2 Situat în partea de nord-est a municipiului, cuprins între sectoarele 1 şi 3, are următoarea delimitare: Începînd de la intersectia bulevardului Republicii cu bulevardul Nicolae Balcescu, limita de vest a sectorului urmează traseul: piaţa Nicolae Balcescu, bulevardul Nicolae Balcescu pînă la strada C.A. Rosetti, strada C.A. Rosetti pînă la strada Pitar Mosi, strada Pitar Mosi pînă la strada Pictor Verona, strada Pictor Verona pînă la strada Xenopol, strada Xenopol (toate exclusiv) pînă la piaţa Alexandru Sahia, piaţa Alexandru Sahia (inclusiv), strada Polona, calea Floreasca (ambele exclusiv), soseaua Pipera (inclusiv) pînă la intersectia cu calea ferată Bucureşti-Constanta.- Spre nord limita sectorului o constituie linia de cale ferată Bucureşti-Constanta pînă la gara Pantelimon (exclusiv). - Spre est limita urmează traseul caii ferate de legătură Pantelimon-Obor pînă la lacul Fundeni, urmînd apoi spre est cursul riului Colentina pînă la soseaua Pantelimon. - Spre sud limita o constituie soseaua Pantelimon pînă la intersectia cu soseaua Vergului, soseaua Vergului pînă la strada Morarilor, bulevardul Muncii de la intersectia cu strada Morarilor pînă la intersectia cu soseaua Mihai Bravu, piaţa Muncii (inclusiv), în continuare pe calea Calarasi pînă la intersectia cu strada Romulus (toate exclusiv), strada Romulus pînă la intersectia cu strada Mintuleasa, strada Mintuleasa pînă la strada Negustori, strada Negustori pînă la bulevardul Hristo Botev (toate inclusiv), bulevardul Hristo Botev pînă la bulevardul Republicii, bulevardul Republicii pînă la intersectia cu bulevardul 1848 şi bulevardul Nicolae Balcescu, piaţa Nicolae Balcescu (toate exclusiv). Sectorul 3 Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 2 şi 4, are următoarea delimitare: Începînd de la intersectia bulevardului Republicii şi bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej cu calea Victoriei, limita de nord urmează traseul: bulevardul Republicii pînă la bulevardul Hristo Botev, bulevardul Hristo Botev (ambele inclusiv) pînă la strada Negustori, strada Negustori pînă la intersectia cu strada Mintuleasa, strada Mintuleasa pînă la strada Romulus, strada Romulus (toate exclusiv) pînă la calea Calarasi, calea Calarasi pînă la intersectia cu soseaua Mihai Bravu, piaţa Muncii, în continuare bulevardul Muncii pînă la strada Morarilor, strada Morarilor (exclusiv) pînă la intersectia cu soseaua Vergului, soseaua Vergului (exclusiv) pînă la soseaua Pantelimon, soseaua Pantelimon (exclusiv) pînă la riul Colentina, pe firul riului Colentina pînă la strada Peles (toate inclusiv). - Spre est limita este formată de strada Peles (inclusiv), pasajul C.F.R. gara Catelu, pe linia caii ferate Bucureşti-Oltenita, pe limita vestica a Întreprinderii de cabluri şi materiale electroizolante şi a Întreprinderii de mono şi policristale de siliciu, pe Drumul între Tarlale (inclusiv) de la strada Ghetu Anghel pînă la limita de nord a satului Catelu, comuna Glina. De aici urmează limita de nord a satului Catelu pînă la bulevardul Ion Sulea, pe limita de est a Întreprinderii "Cartonajul" şi autobazei I.T.B., pe limita de sud a acestei autobaze şi a bazei de producţie a Ministerului Construcţiilor Industriale, de unde printr-o linie conventionala spre sud, limita se înscrie pînă la riul Dîmboviţa. - Limita de sud urmează firul riului Dîmboviţa pînă la piaţa Naţiunilor Unite (exclusiv). - Limita de vest o constituie calea Victoriei (inclusiv) pînă la intersectia acesteia cu bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej şi bulevardul Republicii. Sectorul 4 Situat în partea de sud a municipiului, cuprins între sectoarele 3 şi 5, are următoarea delimitare: Începînd din piaţa Naţiunilor Unite (inclusiv), limita de nord o constituie firul riului Dîmboviţa pînă la circa 1800 m est de podul de pe Dîmboviţa de pe soseaua Vitan-Birzesti. - Spre est limita o constituie o linie conventionala cu direcţia sud-vest pînă la Drumul Cheile Turzii. Se continua pe Drumul Cheile Turzii, pe strada Pechiu Ion pînă la soseaua Berceni, pe soseaua Berceni pînă la linia de centura (toate inclusiv) cuprinzînd şi cimitirul Berceni.- Limita de sud o constituie linia de centura, circa 2400 m spre vest de la soseaua Berceni, cuprinzînd şi unitatea şi depozitul de colectare a metalelor din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice. - Limita sud-vestica este conventionala, înscriindu-se de la linia de centura cu direcţia nord-vest pînă la Drumul Bercenarului, continua pe Drumul Bercenarului (inclusiv) pînă la soseaua Giurgiului. - Limita de vest a sectorului se înscrie pe soseaua Giurgiului, calea Şerban Voda pînă la intersectia cu strada Mitropolitul Iosif, pe strada Mitropolitul Iosif, strada Mitropolitul Veniamin Costache pînă la strada Cutitul de Argint, strada Cutitul de Argint, strada Serg. major Ancuta Ilie (toate inclusiv), pe limita incintelor I.T.A. Bucureşti şi I.T.A. Ilfov pînă la strada Fabrica de Chibrituri, strada Fabrica de Chibrituri (exclusiv) pînă la strada Mitropolitul Filaret, pe strada Mitropolitul Filaret pînă la strada Gazelei, strada Gazelei pînă la calea Rahovei, calea Rahovei (toate inclusiv) pînă la strada Antim, strada Antim, strada Sfintii Apostoli pînă la strada Apolodor, strada Apolodor (toate exclusiv) pînă la piaţa Naţiunilor Unite (inclusiv). Sectorul 5 Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 4 şi 6, are următoarea delimitare: Începînd de la intersectia bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej şi bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita de est a sectorului urmează traseul: calea Victoriei pînă la piaţa Natiunile Unite (ambele exclusiv), strada Apolodor pînă la strada Sfintii Apostoli, pe strada Sfintii Apostoli pînă la strada Antim, strada Antim (toate inclusiv) pînă la calea Rahovei, calea Rahovei pînă la intersectia cu strada Gazelei, pe strada Gazelei, pe strada Mitropolitul Filaret (toate exclusiv) pînă la strada Fabrica de Chibrituri, pe strada Fabrica de Chibrituri (inclusiv), pe limita dintre incintele I.T.A. Bucureşti şi I.T.A. Ilfov, strada Serg. major Ancuta Ilie, pe strada Cutitul de Argint pînă ls trada Mitropolitul Veniamin Costache, pe strada Mitropolitul Veniamin Costache pînă la strada Mitropolitul Iosif, pe strada Mitropolitul Iosif, calea Şerban Voda, soseaua Giurgiului (toate exclusiv), pînă la linia de cale ferată Bucureşti-Giurgiu. - Limita sud-estica este formată de o linie conventionala spre vest de la intersectia caii ferate Bucureşti-Giurgiu cu soseaua Giurgiului pînă la strada Orşova, pe strada Orşova (inclusiv) pînă la soseaua Bucureşti-Magurele. Limita continua cu o linie conventionala de la intersectia soselei Bucureşti-Magurele cu strada Orşova, spre nord-vest pînă la drumul ce face legătură cu Gara Virteju; se continua pe acest drum cu direcţia nord-est pînă la strada Botorca, pe strada Botorca (inclusiv) pînă la strada Simfoniei; de la strada Simfoniei spre sud-vest pe drumul ce face legătură cu strada Piatra Soimului, pe strada Draganul (exclusiv) intersectind soseaua Alexandriei în dreptul km. 8, apoi statia de pompare a Întreprinderii canal-apa Bucureşti, urmează strada Ghidiceni spre sud-vest, circa 800 m, de unde continua cu o linie conventionala pînă la prelungirea Ghencea la intersectia cu intrarea Floarea Galbena, cuprinzînd şi Staţiunea experimentala de plante medicinale Bucureşti. - Spre nord limita sectorului urmează traseul: prelungirea Ghencea de la intrarea Floarea Galbena pînă la strada Alexandru Moghioros, pe bulevardul Ghencea pînă la intersectia cu calea 13 Septembrie, de unde se înscrie pe Drumul Sarii, bulevardul Geniului, soseaua Cotroceni pînă la riul Dîmboviţa (toate exclusiv), de unde urmează firul riului Dîmboviţa pînă la podul Elefterie, în continuare pe bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (inclusiv) pînă la intersectia cu calea Victoriei. Sectorul 6 Situat în partea de vest a municipiului, cuprins între sectoarele 1 şi 5, are următoarea delimitare: Începînd de la intersectia riului Dîmboviţa cu strada Ştefan Furtuna şi soseaua Cotroceni, limita de est a sectorului urmează traseul: soseaua Cotroceni, bulevardul Geniului, Drumul Sarii (toate inclusiv) pînă la intersectia cu calea 13 Septembrie şi bulevardul Ghencea. - Spre sud limita sectorului urmează traseul: bulevardul Ghencea, prelungirea Ghencea (ambele inclusiv) pînă la intrarea Floarea Galbena. - Spre vest limita o constituie o linie conventionala care porneşte din dreptul intrării Floarea Galbena pînă la complexul de sere floricole (exclusiv), pe limita de sud şi de est a acestuia pînă la strada Emil Bodnaras, pe strada Emil Bodnaras (inclusiv), spre vest pînă la linia caii ferate de centura spre nord, apoi pe aceasta linie ferată pînă la canalul Arges, canalul Arges, pînă la statia Întreprinderii canal-apa Bucureşti, de aici pe canalul deversor pînă la riul Dîmboviţa, se continua pe riul Dîmboviţa pînă la Drumul Morii. - Spre nord sectorul este limitat pe traseul caii ferate Bucureşti-Rosiori, începînd de la Drumul Morii pînă la Drumul Carierei (exclusiv), calea Giulesti pînă la intersectia cu soseaua Orhideelor, în continuare pe calea Plevnei pînă la strada Ştefan Furtuna, pe strada Ştefan Furtuna pînă la riul Dîmboviţa (toate inclusiv). ------------