ORDIN nr. 684 din 15 aprilie 2024privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 24 aprilie 2024    În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele și al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, constatând că au fost îndeplinite condițiile pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaționale enumerate mai jos,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.  +  Articolul 1La 12 martie 2024 a intrat în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din România și Republica Moldova, semnat la Chișinău la 11 decembrie 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 170/2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 8 martie 2024.  +  Articolul 2La 20 martie 2024 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare, semnat la New Delhi la 31 ianuarie 2023, ratificat prin Legea nr. 41/2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 12 martie 2024.  +  Articolul 3La 14 aprilie 2024 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la New Delhi la 28 martie 2023, ratificat prin Legea nr. 352/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1090 din 4 decembrie 2023.  +  Articolul 4La 27 aprilie 2024 va intra în vigoare pentru România Acordul dintre statele părți la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, ratificat prin Legea nr. 339/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1028 din 13 noiembrie 2023.  +  Articolul 5La 27 aprilie 2024 va intra în vigoare pentru România Acordul de implementare a Acordului dintre statele părți la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, la care România a aderat prin Legea nr. 339/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1028 din 13 noiembrie 2023.  +  Articolul 6La 1 iunie 2024 va intra în vigoare Aranjamentul administrativ, semnat la 22 iulie 2022 la Podgorica, de aplicare a Acordului dintre România și Muntenegru în domeniul securității sociale, semnat la 22 iulie 2022 la Podgorica, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 18 martie 2024.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor externe,
    Luminița-Teodora Odobescu
    București, 15 aprilie 2024.Nr. 684.----