DECIZIE nr. 131 din 22 aprilie 2024privind aprobarea Planului de verificare a stadiului implementării legislației în domeniul protecției infrastructurilor critice de către autoritățile publice responsabile și proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri critice naționale, pentru anul 2024
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 22 aprilie 2024  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (5), art. 6^1 alin. (2) lit. g) și alin. (3) și ale art. 7 alin. (2) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Planul de verificare a stadiului implementării legislației în domeniul protecției infrastructurilor critice de către autoritățile publice responsabile și proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri critice naționale, pentru anul 2024, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  București, 22 aprilie 2024.Nr. 131.  +  ANEXĂPLANde verificare a stadiului implementării legislației în domeniul protecției infrastructurilor critice de către autoritățile publice responsabile și proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri critice naționale, pentru anul 2024