ORDIN nr. 621/1.227/1.028/129/20.637/2024privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 621 din 29 martie 2024
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 1.227 din 17 aprilie 2024
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI Nr. 1.028 din 8 aprilie 2024
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 129 din 3 aprilie 2024
 • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Nr. 20.637 din 11 aprilie 2024
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 19 aprilie 2024  În temeiul prevederilor:– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare;– art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare;– art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS,ministrul finanțelor, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul cercetării, inovării și digitalizării emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2În termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, instituțiile de credit transmit Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - S.A. - IFN (F.N.G.C.I.M.M.), Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. (F.G.C.R.) sau Fondului Român de Contragarantare - S.A. (F.R.C.), după caz, cererile de înscriere în program, precum și solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcție de nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda până la 30 iunie 2024 inclusiv, în cadrul componentelor Programului IMM PLUS, precum și nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul componentelor programului, cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 10 lit. a) din procedură.  +  Articolul 3În termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, instituțiile de credit participante în cadrul programului transmit F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, o declarație pe propria răspundere semnată și asumată de reprezentanții legali ai acestora, care conține angajamentul de respectare a încadrării costului creditului garantat de stat în rata dobânzii specifică componentelor programului.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Bogdan-Gruia Ivan
   +  ANEXĂPROCEDURĂde implementare a Programului IMM PLUS pentrucomponentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS,IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS