CUANTUM TOTAL din 19 aprilie 2024publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
EMITENT
 • PARTIDE POLITICE - PARTIDUL CÂMPINA CURATĂ (P.C.C.)
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 19 aprilie 2024
  Situația cuantumului total al cotizațiilor primite în anul 2023
  Denumirea partidului politic: Partidul Câmpina Curată (P.C.C.)Sediul partidului politic: str. Bobâlna nr. 57-63, clădirea C1, nr. cadastral 20079, municipiul Câmpina, județul Prahova
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeanăCuantumul total al cotizațiilor primite în luna ianuarieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna februarieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna martieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna aprilieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna maiCuantumul total al cotizațiilor primite în luna iunieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna iulieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna augustCuantumul total al cotizațiilor primite în luna septembrieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna octombrieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna noiembrieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna decembrie
  1P.C.C.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLeica Rudolf
  Semnătura
  Data întocmirii15.04.2024

  Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2023 cotizații
  a căror valoare însumată depășește baremul
  de 10 salarii de bază minime brute pe țară
  Denumirea partidului politic: Partidul Câmpina Curată (P.C.C.)Sediul partidului politic: str. Bobâlna nr. 57-63, clădirea C1, nr. cadastral 20079, municipiul Câmpina, județul Prahova
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeană care a încasat cotizația^1)NumelePrenumeleCetățeniaValoarea cotizațieiData la care a fost plătită cotizația
  1P.C.C.0,00
  ^1) În cazul în care există membri care nu au plătit cotizații doar într-o organizație/filială și valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat cotizații de la respectivii membri.
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLeica Rudolf
  Semnătura
  Data întocmirii15.04.2024

  Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2023
  donații a căror valoare cumulată depășește
  10 salarii de bază minime brute pe țară
  Denumirea partidului politic: Partidul Câmpina Curată (P.C.C.)Sediul partidului politic: str. Bobâlna nr. 57-63, clădirea C1, nr. cadastral 20079, municipiul Câmpina, județul Prahova
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeană care a încasat donația^1NumelePrenumeleCetățeniaValoarea donațieiFelul donațieiData primirii donației
  1P.C.C.0,00
  ^1 În cazul în care există persoane fizice care au făcut donații în mai multe organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat donațiile respective.
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLeica Rudolf
  Semnătura
  Data întocmirii15.04.2024

  Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2023
  donații a căror valoare cumulată depășește
  10 salarii de bază minime brute pe țară
  Denumirea partidului politic: Partidul Câmpina Curată (P.C.C.)Sediul partidului politic: str. Bobâlna nr. 57-63, clădirea C1, nr. cadastral 20079, municipiul Câmpina, județul Prahova
  Nr. crt.Organizația/ Filiala județeană care a încasat donația^1Denumirea donatoruluiSediul donatoruluiNaționalitatea donatoruluiCodul unic de înregistrare Valoarea donațieiFelul donațieiData primirii donației
  1P.C.C.PALTINU - S.A.Prahova, CâmpinaRomână132433150.000contr. nr. 749/28.02.20232.05.2023
  2P.C.C.ELSID - S.A.Ilfov, SnagovRomână943038125.000contr. nr. 767/4.05.20235.05.2023
  3P.C.C.ELSID - S.A.Ilfov, SnagovRomână943038125.000contr. nr. 1.100/26.06.20233.07.2023
  4P.C.C. ELSID - S.A.Ilfov, SnagovRomână943038125.000contr. nr. 1.100/26.06.20232.08.2023
  5P.C.C.ELSID - S.A.Ilfov, SnagovRomână943038125.000contr. nr. 767/5.05.20231.09.2023
  6P.C.C.ELSID - S.A.Ilfov, SnagovRomână943038250.000contr. nr. 1.656/22.09.202325.09.2023
  ^1 În cazul în care există persoane juridice care au făcut donații în mai multe organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat donațiile respective.
  Cuantumul total800.000,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLeica Rudolf
  Semnătura
  Data întocmirii15.04.2024

  Suma totală a donațiilor confidențiale primite în anul 2023
  Denumirea partidului politic: Partidul Câmpina Curată (P.C.C.)Sediul partidului politic: str. Bobâlna nr. 57-63, clădirea C1, nr. cadastral 20079, municipiul Câmpina, județul Prahova
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeanăCuantumul total al donațiilor primite în luna ianuarieCuantumul total al donațiilor primite în luna februarieCuantumul total al donațiilor primite în luna martieCuantumul total al donațiilor primite în luna aprilieCuantumul total al donațiilor primite în luna maiCuantumul total al donațiilor primite în luna iunieCuantumul total al donațiilor primite în luna iulieCuantumul total al donațiilor primite în luna augustCuantumul total al donațiilor primite în luna septembrieCuantumul total al donațiilor primite în luna octombrieCuantumul total al donațiilor primite în luna noiembrieCuantumul total al donațiilor primite în luna decembrie
  1P.C.C.000000000000
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLeica Rudolf
  Semnătura
  Data întocmirii15.04.2024

  Situația centralizată a donațiilor constând în bunuri materiale necesare
  activității politice primite în anul 2023 de la organizații politice
  internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau
  de la partide politice ori formațiuni politice
  aflate în relații de colaborare politică
  Denumirea partidului politic: Partidul Câmpina Curată (P.C.C.)Sediul partidului politic: str. Bobâlna nr. 57-63, clădirea C1, nr. cadastral 20079, municipiul Câmpina, județul Prahova
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeană care a încasat donațiaDenumirea donatoruluiSediul donatoruluiNaționalitatea donatoruluiObiectul donațieiValoarea donațieiData primirii donației
  1P.C.C.0
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLeica Rudolf
  Semnătura
  Data întocmirii15.04.2024

  Lista persoanelor fizice care au acordat în anul 2023
  împrumuturi a căror valoare depășește
  100 de salarii de bază minime brute pe țară
  Denumirea partidului politic: Partidul Câmpina Curată (P.C.C.)Sediul partidului politic: str. Bobâlna nr. 57-63, clădirea C1, nr. cadastral 20079, municipiul Câmpina, județul Prahova
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeană care a contractat împrumutul^1Numele împrumutătoruluiPrenumele împrumutătoruluiCetățenia împrumutătoruluiValoarea împrumutuluiData primirii împrumutuluiTermenul de restituire a împrumutului
  1P.C.C.0,00
  ^1 În cazul în care există persoane fizice care au acordat împrumuturi mai multor organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLeica Rudolf
  Semnătura
  Data întocmirii15.04.2024

  Lista persoanelor juridice care au acordat în anul 2023
  împrumuturi a căror valoare depășește
  100 de salarii de bază minime brute pe țară
  Denumirea partidului politic: Partidul Câmpina Curată (P.C.C.)Sediul partidului politic: str. Bobâlna nr. 57-63, clădirea C1, nr. cadastral 20079, municipiul Câmpina, județul Prahova
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeană care a contractat împrumutul^1Denumirea împrumutătoruluiSediul împrumutătoruluiNaționalitatea împrumutătoruluiCodul unic de înregistrareValoarea împrumutuluiData primirii împrumutuluiTermenul de restituire a împrumutului
  1P.C.C.0
  ^1 În cazul în care există persoane juridice care au acordat împrumuturi mai multor organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLeica Rudolf
  Semnătura
  Data întocmirii15.04.2024

  Suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de
  100 de salarii de bază minime brute pe țară primite în anul 2023
  Denumirea partidului politic: Partidul Câmpina Curată (P.C.C.)Sediul partidului politic: str. Bobâlna nr. 57-63, clădirea C1, nr. cadastral 20079, municipiul Câmpina, județul Prahova
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeanăCuantumul total în luna ianuarieCuantumul total în luna februarieCuantumul total în luna martieCuantumul total în luna aprilieCuantumul total în luna maiCuantumul total în luna iunieCuantumul total în luna iulieCuantumul total în luna augustCuantumul total în luna septembrieCuantumul total în luna octombrieCuantumul total în luna noiembrieCuantumul total în luna decembrie
  1P.C.C.000000000000
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLeica Rudolf
  Semnătura
  Data întocmirii15.04.2024

  Situația centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor
  obținute în anul 2023 din sursele prevăzute de
  art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității
  partidelor politice și a campaniilor electorale,
  republicată, cu modificările și completările ulterioare
  Denumirea partidului politic: Partidul Câmpina Curată (P.C.C.)Sediul partidului politic: str. Bobâlna nr. 57-63, clădirea C1, nr. cadastral 20079, municipiul Câmpina, județul Prahova
  Nr. crt.Organizația/ Filiala județeanăActivitatea generatoare de venitSursa venituluiCuantum anual
  1P.C.C.Editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii0,00
  Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acțiuni culturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială0,00
  Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic0,00
  Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acțiunilor culturale, sportive, întrunirilor și seminarelor cu tematică politică, economică sau socială0,00
  Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale0,00
  Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare0,00
  Înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu0,00
  Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu0,00
  Subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru organizarea birourilor parlamentare0,00
  Emiterea carnetelor/legitimațiilor de membru al partidului politic0,00
  Dobânzi bancare125,61
  Cuantumul total125,61
  Numele și prenumele reprezentantului legalLeica Rudolf
  Semnătura
  Data întocmirii15.04.2024

  Situația centralizată a cuantumurilor totale ale sumelor
  ce fac obiectul aportului financiar în asocierea
  cu formațiuni nepolitice în anul 2023
  Denumirea partidului politic: Partidul Câmpina Curată (P.C.C.)Sediul partidului politic: str. Bobâlna nr. 57-63, clădirea C1, nr. cadastral 20079, municipiul Câmpina, județul Prahova
  Nr. crt.Denumirea formațiunii nepolitice asociateSediul formațiunii nepolitice asociateNaționalitatea formațiunii nepolitice asociateCodul unic de înregistrare al formațiunii nepolitice asociateValoarea aportului formațiunii nepolitice asociateData aportului
  0
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLeica Rudolf
  Semnătura
  Data întocmirii15.04.2024
  -----