CUANTUM TOTAL din 17 aprilie 2024publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
EMITENT
 • PARTIDE POLITICE - PARTIDUL NAȚIONAL CIVIC
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 17 aprilie 2024
  Situația cuantumului total al cotizațiilor primite în anul 2023
  Denumirea partidului politic: Partidul Național CivicSediul partidului politic: București, sectorul 3, Piața Alba Iulia nr. 3, bloc I2, scara A, ap. 41
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeanăCuantumul total al cotizațiilor primite în luna ianuarieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna februarieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna martieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna aprilieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna maiCuantumul total al cotizațiilor primite în luna iunieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna iulieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna augustCuantumul total al cotizațiilor primite în luna septembrieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna octombrieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna noiembrieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna decembrie
  1Sediul central0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLupașcu Dumitru
  Semnătura
  Data întocmirii8.04.2024
   +  Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2023 cotizații a căror valoare însumată depășește baremul de 10 salarii de bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic: Partidul Național CivicSediul partidului politic: București, sectorul 3, Piața Alba Iulia nr. 3, bloc I2, scara A, ap. 41
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeană care a încasat cotizația^1)NumelePrenumeleCetățeniaValoarea cotizațieiData la care a fost plătită cotizația
  1Sediul central-----
  ^1) În cazul în care există membri care nu au plătit cotizații doar într-o organizație/filială și valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat cotizații de la respectivii membri.
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLupașcu Dumitru
  Semnătura
  Data întocmirii8.04.2024
   +  Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2023 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic: Partidul Național CivicSediul partidului politic: București, sectorul 3, Piața Alba Iulia nr. 3, bloc I2, scara A, ap. 41
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeană care a încasat donația^1NumelePrenumeleCetățeniaValoarea donațieiFelul donațieiData primirii donației
  1Sediul central------
  ^1 În cazul în care există persoane fizice care au făcut donații în mai multe organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat donațiile respective.
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLupașcu Dumitru
  Semnătura
  Data întocmirii8.04.2024
   +  Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2023 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic: Partidul Național CivicSediul partidului politic: București, sectorul 3, Piața Alba Iulia nr. 3, bloc I2, scara A, ap. 41
  Nr. crt.Organizația/ Filiala județeană care a încasat donația^1Denumirea donatoruluiSediul donatoruluiNaționalitatea donatoruluiCodul unic de înregistrare Valoarea donațieiFelul donațieiData primirii donației
  1Sediul central-----
  ^1 În cazul în care există persoane juridice care au făcut donații în mai multe organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat donațiile respective.
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLupașcu Dumitru
  Semnătura
  Data întocmirii8.04.2024
   +  Suma totală a donațiilor confidențiale primite în anul 2023Denumirea partidului politic: Partidul Național CivicSediul partidului politic: București, sectorul 3, Piața Alba Iulia nr. 3, bloc I2, scara A, ap. 41
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeanăCuantumul total al donațiilor primite în luna ianuarieCuantumul total al donațiilor primite în luna februarieCuantumul total al donațiilor primite în luna martieCuantumul total al donațiilor primite în luna aprilieCuantumul total al donațiilor primite în luna maiCuantumul total al donațiilor primite în luna iunieCuantumul total al donațiilor primite în luna iulieCuantumul total al donațiilor primite în luna augustCuantumul total al donațiilor primite în luna septembrieCuantumul total al donațiilor primite în luna octombrieCuantumul total al donațiilor primite în luna noiembrieCuantumul total al donațiilor primite în luna decembrie
  1Sediul central0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLupașcu Dumitru
  Semnătura
  Data întocmirii8.04.2024
   +  Situația centralizată a donațiilor constând în bunuri materiale necesare activității politice primite în anul 2023 de la organizații politice internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiuni politice aflate în relații de colaborare politicăDenumirea partidului politic: Partidul Național CivicSediul partidului politic: București, sectorul 3, Piața Alba Iulia nr. 3, bloc I2, scara A, ap. 41
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeană care a încasat donațiaDenumirea donatoruluiSediul donatoruluiNaționalitatea donatoruluiObiectul donațieiValoarea donațieiData primirii donației
  1Sediul central-----
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLupașcu Dumitru
  Semnătura
  Data întocmirii8.04.2024
   +  Lista persoanelor fizice care au acordat în anul 2023 împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic: Partidul Național CivicSediul partidului politic: București, sectorul 3, Piața Alba Iulia nr. 3, bloc I2, scara A, ap. 41
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeană care a contractat împrumutul^1Numele împrumutătoruluiPrenumele împrumutătoruluiCetățenia împrumutătoruluiValoarea împrumutuluiData primirii împrumutuluiTermenul de restituire a împrumutului
  1Sediul central-----
  ^1 În cazul în care există persoane fizice care au acordat împrumuturi mai multor organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLupașcu Dumitru
  Semnătura
  Data întocmirii8.04.2024
   +  Lista persoanelor juridice care au acordat în anul 2023 împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic: Partidul Național CivicSediul partidului politic: București, sectorul 3, Piața Alba Iulia nr. 3, bloc I2, scara A, ap. 41
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeană care a contractat împrumutul^1Denumirea împrumutătoruluiSediul împrumutătoruluiNaționalitatea împrumutătoruluiCodul unic de înregistrareValoarea împrumutuluiData primirii împrumutuluiTermenul de restituire a împrumutului
  1Sediul central-----
  ^1 În cazul în care există persoane juridice care au acordat împrumuturi mai multor organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLupașcu Dumitru
  Semnătura
  Data întocmirii8.04.2024
   +  Suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe țară primite în anul 2023Denumirea partidului politic: Partidul Național CivicSediul partidului politic: București, sectorul 3, Piața Alba Iulia nr. 3, bloc I2, scara A, ap. 41
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeanăCuantumul total în luna ianuarieCuantumul total în luna februarieCuantumul total în luna martieCuantumul total în luna aprilieCuantumul total în luna maiCuantumul total în luna iunieCuantumul total în luna iulieCuantumul total în luna augustCuantumul total în luna septembrieCuantumul total în luna octombrieCuantumul total în luna noiembrieCuantumul total în luna decembrie
  1Sediul central0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLupașcu Dumitru
  Semnătura
  Data întocmirii8.04.2024
   +  Situația centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obținute în anul 2023 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioareDenumirea partidului politic: Partidul Național CivicSediul partidului politic: București, sectorul 3, Piața Alba Iulia nr. 3, bloc I2, scara A, ap. 41
  Nr. crt.Organizația/ Filiala județeanăActivitatea generatoare de venitSursa venituluiCuantum anual
  1. Sediul centralEditarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii--
  Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acțiuni culturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială--
  Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic--
  Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acțiunilor culturale, sportive, întrunirilor și seminarelor cu tematică politică, economică sau socială--
  Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale--
  Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare--
  Înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu--
  Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu--
  Subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru organizarea birourilor parlamentare--
  Emiterea carnetelor/legitimațiilor de membru al partidului politic--
  Dobânzi bancare--
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLupașcu Dumitru
  Semnătura
  Data întocmirii8.04.2024
   +  Situația centralizată a cuantumurilor totale ale sumelor ce fac obiectul aportului financiar în asocierea cu formațiuni nepolitice în anul 2023Denumirea partidului politic: Partidul Național CivicSediul partidului politic: București, sectorul 3, Piața Alba Iulia nr. 3, bloc I2, scara A, ap. 41
  Nr. crt.Denumirea formațiunii nepolitice asociateSediul formațiunii nepolitice asociateNaționalitatea formațiunii nepolitice asociateCodul unic de înregistrare al formațiunii nepolitice asociateValoarea aportului formațiunii nepolitice asociateData aportului
  1Sediul central----
  Cuantumul total0,00
  Numele și prenumele reprezentantului legalLupașcu Dumitru
  Semnătura
  Data întocmirii8.04.2024
  -----