DECIZIE nr. 6/2CN din 28 martie 2024privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor de lucru ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România
EMITENT
  • COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 17 aprilie 2024    În temeiul art. 534 și 536 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de lucru ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 mai 2024.
    Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
    Florin-Dan-Cezar Lăzărescu
    București, 28 martie 2024.Nr. 6/2CN.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a comisiilor de lucru ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România